Magyarország zenetörténete a 19. században

A BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának kutatástörténeti konferenciája id. Ábrányi Kornél születésének 200. évfordulója alkalmábólProgram

2022. december 19. hétfő, 10:00
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Ötpacsirta Szalon

Köszöntőt mond Bándoli Katalin (a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményének vezetője) és Kim Katalin (a BTK Zenetudományi Intézet igazgatóhelyettese, a Magyar Zenetörténeti Osztály vezetője)

10:15–11:30
ÁBRÁNYI 1.
Elnök: Eckhardt Mária (a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont nyugalmazott igazgatója)
Kim Katalin: „A döntő szó úgy is mindig és mindenben az idő jogához tartozik.” id. Ábrányi Kornél és a magyar zenetörténetírás
Bukáné Kaskötő Marietta: „Az egyházi és a magyar zene”. id. Ábrányi Kornél 19. századi egyházzene-történeti korrajza
Horváth Pál: „Intendáns vagy bérlő?” A magyar nyelvű operajátszás ügye a 19. században
Simény Beáta: A magyar zenekritika-érem két oldala: id. Ábrányi Kornél és Brassai Sámuel

12:00–13:15
ÁBRÁNYI 2.
Elnök: Riskó Kata (a BTK Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum tudományos munkatársa)
Szőnyiné Szerző Katalin: Égi és földi csillagok erőterében. Ábrányi Kornél Liszt-portréja 1873-ból
Kaczmarczyk Adrienne: Liszt, Ábrányi és a magyar nemzeti stílus: cigány skála, magyar skála
Illés Szabolcs: A Teremtéstől Krisztusig: Haydn oratóriumai Ábrányi és Liszt korában. Az első hazai „régizenei” koncertek
Vizinger Zsolt: Komponálás tetszetős modorban. id. Ábrányi Kornél zeneművei
Grosz Sára Aksza: Álnévtől hírnévig. Dupin Amantine vs Katona Clementine

14:00–15:30
ÁBRÁNYI 3.
Elnök: Richter Pál (a BTK Zenetudományi Intézet igazgatója, a ZTI Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum osztályvezetője)
Papp Ágnes: A régi magyar zene krónikásai: Ábrányi Kornél, Legánÿ Dezső
Békéssy Lili Veronika: „...hazánkfia, becses lapotok pártfogását kéri.” id. Ábrányi Kornél kapcsolati hálózata
Gusztin Rudolf: „Életem s csekély munkaerőm javát vette igénybe.” id. Ábrányi Kornél és a magyarországi dalármozgalom kapcsolata
V. Szűcs Imola: id. Ábrányi Kornél népzene felfogása. A népzene jelentősége id. Ábrányi Kornél A magyar zene a XIX. században c. művében
Tóth Emese: „General Bumbum.” A Borsszem Jankó Ábrányi-portréja
Murvai Bőke Gabriella: „A magyar művészet töretlen lelkű apostola”. id. Ábrányi Kornél emlékezete a 20. század elején

15:45–17:30
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS AZ INTÉZMÉNYES ZENETÖRTÉNETI KUTATÁS KEZDETEIRŐL
A Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztálya Legánÿ Dezső vezetése alatt
A kerekasztal-beszélgetést vezeti: Kim Katalin
A beszélgetés során felszólalnak:
Kim Katalin: A Magyar Zenetörténeti Osztály projektjei Legánÿ Dezső idejében (1971–1984)
Eckhardt Mária: Legánÿ Dezső és a Magyar Zenetörténeti Osztály Liszt-kutatásai
Gupcsó Ágnes: Legánÿ Dezső és a Magyar Zenetörténeti Osztály sajtókutatásai: Magyar Zenetörténeti Sajtóadatbázis
Vizinger Zsolt: A Legánÿ-osztály sajtókutatásainak digitális változata. Bemutató
Kim Katalin: Németh Amadé magyar operatörténeti kutatásai a Magyar Zenetörténeti Osztályon
Németh György: Erkel Belgiumban. Németh Amadé genti operabemutatói

A kerekasztal-beszélgetés további résztvevői:
Berlász Melinda, Domokos Mária, Richter Pál, Szőnyiné Szerző Katalin.