id. Ábrányi Kornél

id. Ábrányi Kornél a magyar zenetörténetírás kezdeteinek egyik meghatározó alakja. Az eseményeket alakító kortársként és aktív publicistaként kötelességének érezte, hogy történészként is beszámoljon mindarról, amit tudott, és arról is, amit minderről gondolt. Számos kötete, közöttük Lisztről. Mosonyiról, Erkelről írt életrajza, a dalármozgalom intézményesüléséről publikált monográfiája, és legfőképp monumentális főműve a Magyar zene a 19. században máig befolyásolja a korszakról alkotott képünket. Annak ellenére, hogy tudjuk, Ábrányi elsősorban zenei szakíróként fogalmazta meg rendkívül részletgazdag visszaemlékezéseit, mégis hajlamosak vagyunk erről gyakran megfeledkezni és reflektálatlanul fogadjuk be, vesszük át a részleteket egységbe foglaló kerettörténetet, az események mozgatórugóinak Ábrányi-féle általános értelmezését.

Ábrányi narratívája ugyanakkor nem helyes vagy téves, hanem maga is kordokumentum. Ekként megközelítve ezt a kivételesen gazdag életművet, a részletek értelmezésekor is biztosabb talajon állunk – megalkotva a magunk kerettörténetét vagy kerettörténeteit.

Folyamatban lévő kutatásokra támaszkodva ehhez próbál segítséget nyújtani a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának jelen honlapja a zenetörténész, zenei szakíró és zeneszerző rövid életrajzával, bibliográfiájával, műveinek frissített jegyzékével és az egyes tételek egyre bővülő közzétételével. Honlapunkon is közöljük id. Ábrányi Kornél születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett tudománytörténeti konferenciánk előadásainak kötetét. A honlap anyagát nem tekintjük lezártnak. Folytatásként id. Ábrányi Kornél válogatott levelezését tervezzük közreadni Zenei írások és zenei levelezés a 19. századi Magyarországon c. fejlesztés alatt álló adatbázisunk részeként.

Kim Katalin