Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

jan24

 

Felföldi László: Új paradigmaváltás felé a magyar néptánckutatásban

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2024. január 25. csütörtök, 11 óra

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

Bővebben ...

A Magyar Tudományos Akadémia 1974-ben egyesítette az addig széttagoltan működő zenetudományi és népzenei kutatásait, és létrehozta a Zenetudományi Intézetet, amely 10 évvel később költözött mai helyére, az Erdődy-Hatvany-palotába. Itt találjuk a Zenetörténeti Múzeumot is.

A Táncsics Mihály utca a Várnegyed egyik legimpozánsabb utcája, melynek számos híres lakója akadt (például Tóth Árpád), illetve a 9. szám alatt volt az a börtön, ahol olyanok raboskodtak, mint Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, Batthyány Lajos, na és az utca névadója, Táncsics Mihály is. Az utca csupa felújított régi épületei közül a legszebb és legnemesebb a 7. szám alatt található Erdődy-Hatvany-palota, amit 1750-ben építtetett fel gróf Erdődy György országbíró, majd amikor 1912-ben megvásárolta azt Hatvany-Deutsch József, átépíttette. A Zenetudományi Intézet és azzal együtt a Zenetörténeti Múzeum 1984-ben költözött ide.

 

zenetorteneti muzeum welovebudapestFotó: We Love Budapest

 

A Zenetörténeti Múzeumban ne is keressük a magyar könnyűzene vagy a jazz nyomait, mert az intézmény a hazai komolyzenével foglalkozik, és nem elsősorban, hanem kizárólag. Nemcsak a történetét dolgozza fel, és nemcsak a legfontosabb alakjait és zenekarait idézi fel, hanem a hangszerkészítésről, -javításról is alapos képet kapunk, sőt, van egy komolyabb hangszergyűjteménye is. De kitér az egyéb aspektusokra is, mint a képzőművészet és a komolyzene kapcsolata, illetve a múzeum számottevő érme- és jelvénygyűjteménnyel is bír.

Wágner Gábor teljes cikke itt olvasható.

 

Forrás: abtk.hu

liszt es magyar kortarsainak kapcsolataA Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont kezdeményezésére és szervezésében életre hívott, a 2021-es Liszt Ünnep keretében létrejött konferencián a Kutatóközpont, valamint a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet munkatársai tartottak előadásokat. A 2021. október 18-án és 19-én megrendezett, Liszt és magyar kortársainak kapcsolata Magyarország kultúrtörténetének tükrében című konferencia előadásai tanulmány formájában 2023 decemberében jelentek meg.

Az Intézet munkatársai közül Békéssy Lili Veronika, Borz Zsófia, Brauer-Benke József, Bukáné Kaskötő Marietta, Gombos László, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Kim Katalin, valamint Vizinger Zsolt tartottak előadást, tanulmányaik a következő linken érhetők el:

https://lisztmuseum.hu/kiadvanyok/liszt-es-magyar-kortarsainak-kapcsolata-magyarorszag-muvelodestortenetenek-tukreben-125640

Végvári Rezső Budapest 1931.07Végvári Rezső 1931 július 26-án született Budapesten. Koreográfusi oklevelet a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett, zeneszerzést a Bartók Konzervatóriumban Major Ervinnél tanult. Működött a Vasas Művészegyüttestánckarvezetőjeként, a Duna Művészegyüttes zenekarvezetőjeként, a 100 Tagú Cigányzenekar zeneigazgatójaként. 1969-től kezdve húsz éven át vett részt a Magyar Rádió népzenei műsorainak szerkesztésében. Számos hangfelvételt készített hagyományőrző előadókkal, ismeretterjesztő előadásokat tartott, népdalfeldolgozásai neves énekes előadóművészek tolmácsolásában váltak népszerűvé. Első népzenegyűjtő útja 1952-ben, Kodály Zoltán biztatására, a karancsalji falvakba vezetett, Sárosi Bálint és Avasi Béla társaságában; kapcsolata az MTA Népzenekutató Csoportjával a továbbiakban szorosnak és termékenynek bizonyult. Az MTA-BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc Archívumában az 1958–1990 közti időszakból huszonkét hangszalag őrzi a mai Magyarország és Erdély 32 településén, továbbá a Tolnába áttelepített moldvai csángók és bukovinai székelyek körében gyűjtött értékes, vokális és hangszeres népzenei felvételeit. A Dunapatajról és környékéről való gyűjtéseiből százhetven dalt tartalmazó daloskönyv-tervezetét közlésre előkészítve bízta nemrégiben Intézetünkre. A kötet várhatóan a jövő év tavaszán megjelenik.

A HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet december 14-én megtartotta szokásos karácsonyi ünnepségét. Először a Bartók-teremben gyülekeztünk, ahol a munkatársak kisebb és nagyobb gyermekei énekszóval és zongorajátékukkal köszöntötték az ünnepet: a műsor ádventi és karácsonyi énekektől az Evita musical egy slágeréig terjedve széles spektrumot fogott át, és hangos sikert aratott. Majd a Haydn-teremben folytatódott az összejövetel, a karácsonyfa mellett a munkatársak saját készítésű finomságainak majszolásával, a Richter-pince borainak kóstolásával, a gyerekek könyvajándékainak átadásával, néptánc-tanulással és a legkisebbek részéről heves fogócskázással. Nagy öröm, hogy a mindennapok gondjai mellett azért nyílik még alkalom ilyen vidám és felhőtlen munkahelyi együttlétre is.

 

zti karacsony 2023 DSC 0236 zti karacsony 2023 DSC 0236 zti karacsony 2023 DSC 0236
zti karacsony 2023 DSC 0236 zti karacsony 2023 DSC 0236 zti karacsony 2023 DSC 0236

tanctudomanyi tanulmanyokKét év telt el a Magyar Tánctudományi Társaság szakfolyóirata, a Tánctudományi Tanulmányok legutóbbi kötetének megjelenése óta. Az eltelt időben a tánckutatók újabb eredményekkel jelentkeztek, amelyeket a kötet szerkesztői, Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra négy tematikus egységbe rendeztek: táncantropológia, gesztuskutatás, táncpedagógia és forráskutatás.  A kötet nyitótanulmányában Colin Quigley a szerkesztők felkérésére írta meg a táncantropológia történetét a kezdetektől napjainkig, elsősorban az amerikai és a brit eredmények figyelembe vételével. A táncantropológia fejezet mutatja be Joan Kealiinohomoku írását a balettről mint etnikai táncról, valamint Bondea Vivien funkcionalista szemléletű tanulmányát egy moldvai falu tánckultúrájáról. A gesztuskutatáson belül Darida Veronika és Kormos Janka filozófiai értelemben tekintenek a táncra mint gesztusra. Gál Eszter a kontaktimprovizáció oktatását ismerteti, tanulmányára mintegy korszaknyitó eredményre tekinthetünk, amely mozdulatelemzési eszközökkel vizsgálja a modern tánc e szinte strukturálhatatlan válfaját. A kötetet két, forrásokat feltáró tanulmány zárja, Lenkei Júlia a színháztudományi szempontjából jelentős Németh Antal kapcsolatát mutatja be a mozdulatművészettel, Keresztény Csenge pedig Martin György 1969-es romániai gyűjtéseit veti erős kritika alá.

A kötet bemutatójának ezúttal is a BTK Zenetudományi Intézet Bartók terme adott otthont. Az estét Harcsa Veronika és Szabó Réka performansza nyitotta meg, majd a szerkesztők ismertették röviden a kötet tartalmát. Ezután a jelenlévő és online becsatlakozó szerzők osztottak meg gondolatokat a kutatásaikról. A kötet jellemzője és nagy értéke a tánc sok szempontú, igen színvonalas vizsgálatának felmutatása. Az esemény nemcsak a tánctudósok és kutatók, de gyakorló táncművészek számára is vonzó program volt, jó példaként demonstrálva az elméleti és a gyakorlati szakemberek egymást  inspiráló együttműködését. A kötet a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Tánctudományi Társaság közös kiadásaként jelent meg.

Szabó Bálint és Fügedi János

jan24

 

Budapesti mindennapok Erkel és Liszt korában – Ünnepi konferencia Eckhardt Mária tiszteletére

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. december 13. szerda, 9:30

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

budapesti mindennapok poster 500A HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának ünnepi tudományos konferenciája Eckhardt Mária tiszteletére.

 

A konferencia meghívója és programfüzete letölthető az alábbi linkekre kattintva:

Meghívó

Programfüzet

 

A konferencia személyesen és online részvétellel is látogatható.

  

Program

 

9:30–12:45

Az ünnepeltet köszönti Richter Pál (a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatója) és Kim Katalin (a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatóhelyettese, a Magyar Zenetörténeti Osztály vezetője) 

 

Elnök: Domokos Zsuzsanna

Kelemen Éva: „Ezek sorsszerű dolgok...” Néhány gondolat Eckhardt Mária és az OSZK Zeneműtára kapcsolatáról

Kaczmarczyk Adrienne: Liszt műsorválasztása Pest-Buda számára 

Watzatka Ágnes: Liszt Ferenc responzóriumai – egy megoldott talány?

Kim Katalin: Az Erkel-operák kanonizációjáról. 19. századi lexikonok Erkel-szócikkei

 

Szünet

 

Elnök: Richter Pál

Grosz Sára Aksza: „Lisztnek egy barátja” – Ponori Thewrewk Emil

Cselényi Máté: Adalékok Liszt Ferenc Esztergomi mise bemutatójának előzményéhez

B. Kaskötő Marietta: Isoz Kálmán Pest–Budája: római katolikus egyházzenei élet a pest-budai mindennapokban (1800–1850)

Illyés Boglárka: Léo Delibes, Liszt és a budapesti társasélet

 

EBÉDSZÜNET

 

14:30­ – 17:30

Elnök: Kaczmarczyk Adrienne

Tóth Emese: Egy főváros nevezetességei – Jankó János Pest-Budája

Szőnyiné Szerző Katalin: Az 1880-as évek Budapestjének hangja. Madárlátta kenyérdarabocska egy londoni Liszt-matinéról

Simény Beáta: Brassai Sámuel – a Szépirodalmi Lapok zenekritikusa 

Békéssy Lili Veronika: „Zeng az ének, s fogy a beafsteake.” Az Auróra-kör Lloyd-palotában rendezett zeneestélyeiről

Bokor Lilla Dóra: Mit hegedült Reményi? Krémeset és cukrosat? – sajtó- és repertoárkutatás az 1861-es évvel bezárólag

 

Szünet

 

Elnök: Kim Katalin

Gusztin Rudolf: Herr Álmos, Herr Schupfer és egyéb polémiák a fővárosi dalegyletek körül 

Horváth Pál: A pesti Nemzeti Színház zenekara és zenészei 

Vizinger Zsolt: Harmónia & Hungária – Az első magyar zeneszerző-társaságok története

Illés Szabolcs: A régizenei repertoár jelentősége a zeneakadémiai oktatásban az intézmény első évtizedeiben

 

17:45

Balog József, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész hangversenye

Liszt Ferenc: Funérailles 

Bartók Béla: Három csíkmegyei népdal, Allegro barbaro 

Liszt Ferenc: Csárdás obstinée 

Liszt Ferenc: 13. Magyar rapszódia 

 

 

A konferenciát a Nemzeti Kulturális Tanács és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

 

A konferenciát a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet interneten keresztül Zoom-alkalmazással élőben is közvetíti, valamint a későbbiekben a Magyar Zenetörténeti Osztály honlapján is elérhetővé teszi. A valós idejű közvetítéshez a Zoom-alkalmazásban az alábbi adatokkal tud csatlakozni:

Meeting ID: 818 3553 4767      Passcode: 032563

Lányi Ágoston, a Zenetudományi Intézet volt tudományos munkatársa, az egykori Néptánc Osztály táncírója születésének 100. évfordulójára a Magyar Tánctudományi Társaság szervezett egy napos szimpóziumot a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetben 2023. december 2-án. A magyar táncíró szakma szép számban összegyűlt képviselőit, az érdeklődőket és a zoomon bekapcsolódókat Richter Pál igazgató úr köszöntötte, majd az esemény főszervezője, Fügedi János megnyitotta az ülést. Két szekcióban összesen kilenc előadás hangzott el. A mozdulatelemzés és a táncjelírás-elmélet "nagy öregjei" mellett a fiatal kutatók is számos témában tartottak előadást. Találkozhattunk jelmódosítási javaslattal, a páros táncok lejegyzési problémáinak ismertetésével, a kargesztusok analízisével, játékosítási módszertannal az egyetemi táncnotációs képzésben, a táncírás használatának kísérleteivel az általános iskolai oktatásban, valamint interdiszciplináris, strukturális és esztétikai elemzéssel is. 

Bővebben ...

2023. november 28-án és 29-én Pozsonyban, a Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport négy tagja (Czagány Zsuzsa, Gilányi Gabriella, Göbölösné Gaál Eszter, Nagy Torma Julianna) részvételével került sor az Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections elnevezésű, a Visegrád+ pályázat keretei közt működő nemzetközi kutatócsoport első szakmai találkozójára. Az idén indult projektet, legalábbis annak előzményeit voltaképpen a szükség hívta életre: a világjárvány ideje alatt a középkori liturgikus egyszólamúság, a gregorián ének és gregorián paleográfia régóta együttműködő cseh, szlovák és magyar kutatói az együttműködés virtuális terébe kényszerültek. A másfajta kommunikáció azonban olyannyira jól működött, hogy az addig többé-kevésbé kötetlen szakmai beszélgetések hivatalosabb – ám még mindig virtuális – szintre emelkedhettek. Ekkor jött létre az Early Music in Central Europe (EMCE) online fórum, amely a zenei medievisztika legrangosabb nemzetközi, ugyanakkor közép-európai témákkal foglalkozó kutatóit hívta meg előadónak, és szervezett előadásaik köré szakmai diskurzust. A Visegrád+ pályázat nemcsak újabb szintet lépett e folyamatban, hanem vissza is hozta a lengyel fél bekapcsolásával immár négytagúvá bővült társaságot a valóságos térbe.

Bővebben ...

November 29-én nyitották meg ünnepélyes keretek közt a bázeli Zenemúzeumban) a Ligeti-Labyrinth (Ligeti-labirintus) című kiállítást, amely Ligeti György zeneszerző születésének századik évfordulójáról emlékezik meg. A kiállítás – amely a BTK Zenetudományi Intézete és a komponista hagyatékát őrző bázeli Paul Sacher Alapítvány együttműködésében jött létre – korábban, április 13. és október 3. között Budapesten, a Zenetörténeti Múzeumban volt látható. Most új környezetben, de azonos koncepció mentén, ugyanazon kiállított tárgyak tekinthetők meg Bázelben. A kiállítás katalógusa, amelyet a három kurátor, Dalos Anna, Kerékfy Márton és Heidy Zimmermann jegyez, három nyelven: angolul, magyarul és németül is elérhető. A bázeli kiállítás 2024. április 7-ig lesz látogatható.

Bianca Temes fotó54. születésnapja után egy nappal, 2023. november 22-én elhunyt Bianca Ţiplea Temeş kolozsvári zenetörténész, Kurtág György és Ligeti György életművének kutatója. Zenetudományi tanulmányait a kolozsvári Gh. Dima Zeneakadémián végezte, PhD-fokozatát a bukaresti Nemzeti Zenei Egyetemen szerezte meg. Jelentős ösztöndíjak támogatásával tanulhatott és kutathatott Madridban, Cambridge-ben, Berlinben és a bázeli Paul Sacher Alapítvány gyűjteményeiben. Amellett, hogy zeneelméletet tanított a kolozsvári Zeneakadémián, sok éven át a Kolozsvári Filharmóniai Társaság programmenedzsere volt. Itt szerzett tapasztalataira építve 2016 óta szervezte az általa alapított kolozsvári Ligeti-fesztivál (A Tribute to György Ligeti in his Native Transylvania) kétévente megrendezett programjait: a nagyszabású hangversenyek mellett a fesztivál keretében éves rendszerességgel zenetudományi konferenciákat is szervezett Ligeti György és kortársai életművéről. A konferenciaelőadások az általa szerkesztett, mára a Ligetiről szóló irodalom meghatározó jelentőségűvé vált könyvsorozatában jelentek meg. Kolozsvári román zenetudósként meghatározó szerepet játszott a magyar-román zenei kapcsolatok felvirágoztatásában. Több alkalommal is tartott előadást a BTK Zenetudományi Intézete által szervezett konferenciákon, és baráti viszonyt ápolt az Intézet több munkatársával. Lelkesedése, nyitottsága, elfogulatlansága, Ligeti és Kurtág életműve melletti elkötelezettsége és építeni akarása példaszerű a jelen és a jövő zenetudós-nemzedékei számára. Emlékét megőrizzük.

jan24

 

Lányi 100 – Szimpózium a száz éve született Lányi Ágoston tiszteletére

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. december 2. szombat, 9:15

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

LÁNYI100 A3 vegleges web 2Program
9:15 Richter Pál Megnyitó
9:20 Fügedi János Köszöntő


Táncírástechnika és -oktatás
Levezető elnök: Könczei Csilla
09:30 Fügedi János: Újabb változtatási javaslatok a magyar táncírásgyakorlatban
09:50 Kovács Henrik és Oláh Nóra: A vajdaszentiványi sebes lejegyzése
10:10 Dudás Dávid: A kar mozdulatainak lejegyzése a design drawing módszerrel
10:30 Papp Nóra: Kinetográfiaoktatási kísérletek a néptáncpedagógusok körében
10:50 Oláh Nóra: Játékosítás a kinetográfia oktatásában


11:10 Szünet


Táncelemzések és tánckultúra-vizsgálat
Levezető elnök: Misi Gábor
11:40 Könczei Csilla: Lányi Ágoston szerepe a Lábán-táncjelírás erdélyi elterjedésében
12:00 Karácsony Zoltán: Lányi Ágoston formai-morfológiai elemző módszere: A lippentősről
12:20 Balogh János: Egy táncfolyamat etnokulturális rétegeinek vizsgálata tánclejegyzés alapján
12:40 Kiss Marton Zsolt: A kontraszt esztétikuma: Ellentétek struktúrája és szintjei Kiss Ferenc férfitáncaiban


13:00 Szünet


14:00 Megemlékezés Lányi Ágostonról - Kerekasztal
Résztvevők: Felföldi László, Fügedi János, Karácsony Zoltán, Könczei Csilla, Lányi Mária, Neuwirth Annamária

 


A személyes részvételhez kérjük, regisztráljon az alábbi két e-mail cím egyikén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A program itt érhető el.

 

Facebook-esemény

Zoom-link

jan24

jan24

 

Évfordulók a Zenetudományi Intézetben – a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet tudományos konferenciája

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. november 30. csütörtök és december 1. péntek

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

ZTI Evfordulok

 

A Zenetudományi Intézet a mai formájában 1974-ben jött létre, története ugyanakkor szervesen magába foglalja a Magyar Tudományos Akadémia által alapított jogelőd kutatóhelyekét, a Bartók Archívumét és a Népzenekutató Csoportét is. 2023-ban több olyan évfordulóról is megemlékezünk, amelyek ezekhez a kutatóműhelyekhez kötődnek. 70 éve alakult meg Kodály Zoltán vezetésével a Népzenekutató Csoport, 60 éve hunyt el Lajtha László zeneszerző, a modern magyar népzene- és néptánckutatás egyik meghatározó alakja, 50 évvel ezelőtt a Bartók Archívum alapító igazgatója, Szabolcsi Bence zenetörténész, akadémikus, és 40 éve távozott a magyar és nemzetközi néptánckutatás vezéregyénisége, a Népzenekutató Csoport, majd a Zenetudományi Intézet vezető néptánckutatója, Martin György.

 

A HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet az évfordulók alkalmából 2023. november 30–december 1. között tudományos konferenciát rendez, amelynek témái elsősorban a Népzenekutató Csoport történetét és tevékenységét, illetve Lajtha László, Szabolcsi Bence és Martin György életművét ölelik fel.

 

programfüzet az absztraktokkal itt érhető el.

jan24

 

Martin Eybl: Collectors: Musical Public and Class Consciousness, Vienna 1740–1810

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. november 28. kedd, 10 óra

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

Bővebben ...

2023. november 21-én a Zeneakadémia Doktori Iskolájának DLA és PhD képzésében résztvevő hallgatók egy csoportja meglátogatta a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet zenetudományi szakkönyvtárát. 

Bővebben ...

A Zenetudományi Intézet Zenetudományi Szakkönyvtára november 23-án csütörtökön és november 29-én szerdán zárva lesz.

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7., Bartók terem, 2023. november 9. csütörtök, 15 óra. 

A ZTI kiadványaként megjelent kötetet Richter Pál, zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatója és Kim Katalin, zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatóhelyettese ismertették. Kim Katalin a könyv bevezető gondolatát ragadta meg a Taraf De Haidouks együttes „Turceasca” című számának vetítésével, amely jól szimbolizája a globalizáció és a multikulturalizmus jelenségét, mert a napjainkra világhírűvé vált dél-romániai falusi cigányzenekar játéktechnikája egyaránt tartalmaznak népi, dzsessz sőt klasszikus zenei elemeket.

Bővebben ...

jan24

 

Pillanatképek egy zenekar történetéből. A Budapesti Filharmóniai Társaság fennállásának 170. évfordulójára készült kiállítás megnyitása

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Zenetörténeti Múzeum, 2023. november 16. csütörtök, 16 óra

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

Filharmonia 170 Meghivo WEB MediumA HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatója és a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának százhetvenedik évfordulója alkalmából a Zenetörténeti Múzeumban rendezett kiállítás megnyitására.

Helyszín: HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum
Időpont: 2023. november 16., csütörtök, 16:00

A megjelenteket üdvözli: Richter Pál, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézetének igazgatója és Dalos Anna, tudományos tanácsadó, a 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum vezetője

A kiállítást megnyitja: Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának elnöke

A kiállítást bemutatja: Laskai Anna, a 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum tudományos segédmunkatársa

Közreműködik
Soltész Ágnes – hegedű, Tóth Balázs – brácsa, Stankowsky Endre – gordonka
Elhangzik: Dohnányi Ernő: Triószerenád, op. 10 (részletek)

A kiállításmegnyitó a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat része!

A meghívó itt érhető el.

Facebook-esemény