Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

okt20

  Tallián Tibor: Szocializmus a vasfüggöny mögött, avagy a 3 H: 
Az 1956-57 évi magyar szabadságharc emlékére

Bartók terem, 2016. október 20. csütörtök, 10 óra
video

„... ez egy ellenforradalmi rendszer. Ez nem kommunista, ez nem szocialista, ez nem marxista ideológián alapuló rendszer, ez eredetileg lehet, hogy marxista eszméket képviselő személyeknek, kis, elsősorban értelmiségi csoportoknak kalandor, utópisztikus vállalkozása, amely csődre volt ítélve. ... Ez a rendszer a zászlajára az emberiség legnemesebb eszméit írta, ami akár tetszik valakinek, akár nem, Marx és Engels műveiben fogalmazódott meg ... Valójában ennek az ellenkezőjét valósították meg. Ugyanakkor voltak Sztálin halála után komoly kísérletek, például Nagy Imre kísérlete is, melyek a szocializmus becsületét akarták volna visszaadni. De nem sikerültek. 1956 világtörténelmi jelentőségű magyar forradalma és szabadságharca eltiprásában is győzedelmes befolyású lett, és fő forrása a hatvanas évek közepétől annak az egyedülálló hazai fejlődésnek, amely fokozatosan az eredeti szocialista eszmék és a modern piacgazdaság egy-egy elemének következetlen és felemás ötvözetével csupán azt volt képes átmenetileg elérni, hogy mi lettünk a szocialista tábor »legvidámabb barakkja«.”

Farkas Vladimir (2000)