2023

 • Kerekasztalbeszélgetés a népzeneelmélet közép- és felsőfokú szakoktatásáról egy új oktatási segédkönyv megjelenése alkalmából

  jan24

   

  Kerekasztalbeszélgetés a népzeneelmélet közép- és felsőfokú szakoktatásáról egy új oktatási segédkönyv megjelenése alkalmából

  HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. szeptember 14. csütörtök, 17 óra

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  a magyar nepzene elmelete

  MODERÁTOR

  Árendás Péter népzenész, egyetemi docens (LFZE Népzene Tanszék, Hagyományok Háza)

   

  RÉSZTVEVŐK

  Erdélyi-Molnár Klára etnomuzikológus (HUN-REN ZTI)

  Lipták Dániel etnomuzikológus, doktorandusz (HUN-REN ZTI, LFZE Népzene Tanszék)

  Richter Pál egyetemi tanár (HUN-REN ZTI, LFZE Népzene Tanszék)

  Szilágyi Boglárka népzeneelmélet-tanár, doktorandusz (LFZE Népzene Tanszék, Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium)

   

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk, az esemény nyilvános és ingyenes.

   

  A meghívó itt érhető el.

   

  Bővebben...

 • Tudományos fórum – Dalos Anna

  jan24

   

  Dalos Anna: Kodály Zoltán humanizmusa

  HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. szeptember 14. csütörtök, 10 óra

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  Bővebben...

 • MedRen 2023 – Élménybeszámoló – Nagy Torma Julianna írása

  2023. július 24. és 28. között 51. alkalommal került megrendezésre az „International Medieval and Renaissance Music Conference”, vagyis a MedRen. A konferenciának ezúttal a müncheni Bajor Tudományos Akadémia adott otthont.

   

  Az ötnapos rendezvény során az Akadémia öt különböző termében párhuzamosan több, mint kétszáz előadás hangzott el. A konferencia professzionális szervezésének és barátságos légkörének köszönhetően a kezdő előadók is magabiztosan, nehézségek nélkül vehetettek részt a programokon.

  Bővebben...

 • A VI. Régizenei Nyári Akadémiáról

  A modern kori régizene-játékot meghatározó európai fakultásokon végzett muzsikus barátaimmal, kollégáimmal ebben az évben immár hatodik alkalommal hirdettünk nyári zenei tábort, ezúttal is Esztergomban. A Régizenei Nyári Akadémia tanáraival, akik közül többen ma is külföldön élnek és dolgoznak, a kezdetektől célkitűzéseink közé tartozik, hogy az itthon is oly sokat emlegetett, ennek ellenére vonósok körében szinte egyáltalán nem ismert és hasznosított „Historically Informed Performance Practice” (HIPP) mibenlétét és gyakorlati alkalmazását zenekari és kamarazenei közegben is bemutassuk. Az általam létrehívott kezdeményezés alapkoncepciójának másik fontos eleme, hogy igyekszünk a régizenélés aktuális kihívásaival is szembesíteni hallgatóinkat. Ehhez sikerült olyan, Magyarországon ritkán elérhető oktatókat megnyernem, akik világhírű együttesekben játszanak, részesei a legújabb régizenei kutatásoknak, felhasználják azok eredményeit, s így tapasztalataik megosztásával, gyakorlati tanácsaikkal nagy hasznára voltak a régizene korhű megszólaltatása iránt érdeklődőknek ebben a hazai, kissé beszűkült historikus közegben.

  Bővebben...

 • Színes képek a Nemzetközi Kodály Társaság 26th szimpóziumáról – Sipos János írása

  A Nemzetközi Kodály Társaság 26th szimpóziuma 2023 július 31. és augusztus 4. között zajlott le Los Angelesben, a Colburn School of Music-ban. Az esemény egyben az első 1973-as Holy Names College-ben tartott IKS szimpozíum 50. úgynevezett “golden” évfordulója volt. Kitűnő szervezés, elfogadható kollégiumi szállás, saját zsebre történő étkezés és néha öt párhuzamos szekció. Számtalan élvezetes zenei programban is volt részünk, hely hiánya miatt most csak a Takács Kvartettet a Los Angelesi gyermekkórust, és három magyar fiúból és három portugál lányból álló sajt együttesét. Elnézést a kimaradottaktól.

  Bővebben...

 • Gratulálunk az augusztus 20-a alkalmából kitüntetett munkatársainknak!

  Nemzeti ünnepünk alkalmából, 2023. augusztus 20-án állami kitüntetésben részesült intézetünk két munkatársa, Dalos Anna és Fügedi János

   

  Dalos AnnaDalos Anna

  Fugedi JanosFügedi János

   

  Dalos Anna tudományos tanácsdó kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben, míg Fügedi János nyugalmazott tudományos főmunkatárs hosszabb időn át a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett tevékenysége elismeréseként Martin György-díjban részesült.

  Hír a kitüntetésekről a BTK honlapján, ide kattintva érhető el.

  Bővebben...

 • MedRen 2023 – Nagy Torma Julianna Münchenben

  2023. július 24. és 28. között 51. alkalommal került sor Európa egyik legnagyobb zenetudományi konferenciája, a középkor és reneszánsz egy- és többszólamú zenéjével foglalkozó „International Medieval and Renaissance Music Conference”, rövidebben a MedRen megrendezésére.

  A 2003-as jenai helyszín után az esemény újra Németországban, ezúttal a müncheni Bajor Tudományos Akadémián zajlott. A MedRen hagyományosan a középkor és kora újkor többszólamú zenéjének specialistáit fogta össze, az elmúlt években azonban a középkori liturgikus egyszólamúság kutatói is egyre nagyobb számban találják meg helyüket a közösségben, és működnek együtt a rokon területeken tevékenykedő kollégáikkal.

  A konferencián közel kétszáz előadás hangzott el; volt szó többek között gregorián adatbázisok építéséről és beépítéséről a RISM rendszerébe, a Notre-Dame-repertoárról, zsidó és iszlám kéziratokról, középkori grúz és reneszánsz örmény zenéről, Hildegard von Bingenről, Josquinről, Lassusról és Senflről, késő középkori zeneelméletről, valamint 14. századi itáliai polifóniáról, trópusokról és Benedicamusokról.

  Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoportot a rendezvényen Nagy Torma Julianna képviselte, aki An unknown late medieval notated liturgical manuscript from the Episcopal Library in Székesfehérvár című előadásában egy nemrégiben Székesfehérváron talált késő középkori, feltehetően a lamspringei Szent Adorján monostorban készült és használt kottás kéziratról beszélt.

  Nagy Torma Julianna, Czagány Zsuzsa

   

  Forrás: abtk.hu

  Bővebben...

 • Kodály és az emberiség – Dalos Anna előadása Los Angelesben

  2023. július 31. és augusztus 4. között a Los Angelesi Colburn School ad otthon az idén ötven éves Nemzetközi Kodály Társaság (International Kodály Society) évfordulós konferenciájának.  A Connecting Humanity Through Music címűszimpóziumon, négy párhuzamos ülésszakon közel száz előadó beszél Kodály Zoltán zenepedagógiai módszeréről és annak korszerű alkalmazási lehetőségeiről a világ minden táján. Augusztus 2-án délelőtt meghívott előadóként Dalos Anna, a BTK Zenetudományi Intézetének tudományos tanácsadója tart keynote előadást. Zoltán Kodály’s Humanism című referátuma – a nagyrészt az 1920-as és 1930-as években keletkezett Magyar Népzene-sorozat elemzésével – arra a kérdésre keresi a választ, milyen emberi gesztusok, érzések, tragédiák keltették fel a népzenekutató és zeneszerző Kodály érdeklődését és váltottak ki belőle együttérzést a parasztság iránt.

   

  Bővebben...

 • ELVESZETT ÉS MEGTALÁLT TÖREDÉKEK – A Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport tagjai Cascaisban

  A lisszaboni NOVA egyetemen működő CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical / Centre for the Study of the Sociology and Aesthetics of Music) Early Music Studies kutatócsoport nemzetközi kollokviumot tartott 2023. július 19 ̶ 22. között a Lisszabon melletti Cascaisban Lost and Found: Traces of Early Music címmel. A konferenciára a kutatócsoport Texts and Voices Lost and Found: Recovering, Reconstituting, and Recreating Musical Fragments (c.1100-c.1600) 2021 óta futó projektjének részeként került sor, s a projekt két szálának megfelelően az előadások is két tematikus egység köré szerveződtek. Egy részük a középkori liturgikus egyszólamúság töredékesen fennmaradt forrásait, másikuk a 16. századi Portugália polifon zenéjének eddig jobbára ismeretlen, túlnyomórészt a coimbrai Santa Cruz kolostorban fönnmaradt kéziratait, illetve szerzőit és műveit mutatta be.

  Bővebben...

 • Megjelent három, 19. századi alföldi kéziratos énekes- és kántorkönyv hasonmás kiadása

  magyar isteni szolgalatHarangozó Imre – Kővári Réka (közread.): Magyar isteni szolgálat... – Alföldi kéziratos kántorkönyvek a 19. századból. Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós, 2022. 261 p.

   

  Az elmúlt századokból elő- vagy nyilvánosságra kerülő egy-egy kéziratos énekeskönyv mindig felkelti a vallásos énekek, népénekek iránt fogékony ember érdeklődését. Ha pedig mindehhez még kotta is társul, akkor a kutató már a mennyben érzi magát.

  Még a múlt évezredben került az akkor ifjú tanító, hitoktató, a népi kultúra megőrzéséért és megismertetéséért azóta is híven munkálkodó újkígyósi Harangozó Imre tulajdonába három kéziratos énekeskönyv, amelyek a 19. század folyamán íródtak az Alföld különböző pontjain. A most megjelent kötet első, legnagyobb, zenei szempontból legértékesebb (a dél-alföldi Bácska területéről való) adai, valamint az utolsó, legrövidebb (a közép-alföldi Békésben fekvő) újkígyósi énekeskönyv a címlapon közli az utókorral, hogy hol is készült, ill. hol voltak használatban a bennük rögzített énekek, énekszövegek. A második kéziratos keletkezési helyét a közreadás során sikerült megállapítanunk, amikor is néhány (halottas) énekszövegben a helység plébánosának és papjának neveit olvastuk: Jászfényszaru (Észak-Alföld, Jászság).

  A kántorkönyvek anyaga ugyan eltér egymástól, azonban – akár e három kéziratost együtt, akár csak a legelsőt tekintjük – jól mutatják a kor egyházzenei és kántori gyakorlatát. A teljes énekanyag túlnyomó többsége szentmisékre való, de emellett Újkígyóson zsolozsma-anyagot is olvashatunk (igaz, átköltött formában). Az adai kántorkönyv a magas zeneművészettől (M. Haydn-szerzemény magyarítása) a népi(es) műzenén (az ún. pásztormisén) keresztül a személyes halottas énekekig új és régi énekanyagot egyaránt tartalmaz, közülük többet kottával, néhányat kísérettel is. A jászfényszarui énekeskönyv főként halottas anyagával mutatja azt a – különben az adai kéziratosban is meglévő – gyakorlatot, hogy a halotti vagy emlékmisére a hozzátartozók mit vártak el a kántortól (az elhunyt nevén kívül pl. foglalkozására vonatkozó adatokat is olvashatunk az énekszövegekben).

  A kötetbenközreadott kéziratosok a liturgia-, kegyesség-, zene-, irodalom- és helytörténet, valamint a vallási néprajz számára is adalékokkal szolgálnak. 

  Kővári Réka

   

   A borító letöltése

  A kötet letöltése

  Bővebben...

 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2023 – A BTK munkatársainak nyertes pályázatai

  A Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítmény-központú, magas presztízsű, országos ösztöndíja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, amelynek célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül 2023-ban Dóbék ÁgnesPapp IngridRiskó KataSomogyi SzilviaSzakál AnnaTurbucz Dávid és Ulicsni Viktor nyerte el az ösztöndíjat.

  A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2023. június 8-i ülésén döntött az idén benyújtott pályázatokról. Ebben az évben 834 érvényes pályázat érkezett, amelyek közül a szakértői értékelések és a kollégiumok javaslatai alapján 155 részesül a támogatásban.

  A nyertes pályázatot benyújtó kutatóknak a Bolyai-ösztöndíj elnyeréséről kiállított okleveleket a szeptemberi Bolyai-napon adják majd át.

   

  Bővebben...

  Bővebben...

 • Zenetudományi Intézet – Zenetörténeti kincsek kutatása világhírű zeneszerzőktől a népzenéig

  Az Erdődy–Hatvany Palotában található BTK Zenetudományi Intézet különleges zenetörténeti kincseket, egyedülálló gyűjteményeket, archívumokat őriz. Intézeteinket bemutató videósorozatunk legújabb epizódjában a zenetudományi kutatásokba tekintünk be. 

  Kiállítótér egyedülállóan a Zenetudományi Intézethez kapcsolódik a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban. A Zenetörténeti Múzeum az 1969-es alapításától gyűjti a zenetörténet Magyarországon fellelhető tárgyi emlékeit: hangszereket, régi hanghordozókat, fotókat, valamint a zenei élethez kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat. Farkas Zoltán, a múzeum vezetője számára a legfőbb kihívás az, hogy a zenetudomány eredményeit emberközelien mutassa be a nagyközönség számára.   

  zti4

  Az intézetben található Bartók Archívumot 1961-ben alapították a Bartók-hagyaték megőrzésére. Az alapja a híres zeneszerző magyarországi hagyatéka, amelyet ifj. Bartók Béla helyezett el itt tartós letétbe. Az eredeti kéziratok tekintetében a világ második legnagyobb Bartók-gyűjteményének számít. Az archívum az életmű kutatásának központi intézményének tekinthető és a mai napig nemzetközi érdeklődés övezi. Az archívum munkatársainak egyik legfőbb vállalkozása a Bartók-összkiadás elkészítése, amely Somfai László irányításával indult meg, és jelenleg Vikárius László vezetésével folyik. 

  Az intézet különleges gyűjteménye a magyar népzenei és néptánchagyományt rögzítő hang- és filmfelvételek. Ezek archiválása, hiteles adatolása, sokoldalú feltárása, hozzáférhetőségük biztosítása fontos feladat. Az archívum a hangzó felvételekből mintegy 18 500 órányi anyagot őriz. Arról, hogy ezek digitalizálása miként zajlik, Buzás Attila hangmérnök mesél a filmben. A Néptánc Archívum Európa egyik legnagyobb néptáncgyűjteményét óvja, amely főként a Kárpát-medence magyarságának táncaira, tánczenéjére és táncéletére vonatkozik. Az archívum filmtára mintegy 400 ezer méter filmen majdnem 700 óra terjedelmű anyagot tartalmaz, a kézirattára pedig több tízezer lap terjedelmű kéziratos anyagot őriz. Emellett a táncfotótára és a táncírástára is szintén fontos része, ez utóbbinak a kétharmadát a lábánkinetográfiai lejegyzések teszik ki. Hogy ez pontosan mit jelent, azt Karácsony Zoltán mondja el az archívum bemutatása mellett.

  zti3Fotók: Szilágyi Adrienn projektvezető

  Lipták Dániel gyakorló népzenészek sorából érkezett és kezdte el feldolgozni Dincsér Oszkár hagyatékát, aki a magyar népzenekutatás egyik kulcsfigurája volt. Nevét leginkább a Két csíki hangszer című úttörő szemléletű tanulmány, valamint a népzenei gramofonfelvételek kapcsán ismeri a szakma. Hagyatéka 2018 végén bukkant fel, és 2019 májusában került az intézet birtokába.         

  20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport elsődleges célja  a 20. századi magyar zene dokumentumainak összegyűjtése, archiválása és kutatása. Az archívumban olyan kiemelkedő gyűjtemények találhatók, mint Dohnányi Ernő és Lajtha László hagyatéka. Idén tavasszal nyílt meg a Zenetörténeti Múzeumban a kutatócsoport és a bázeli Paul Sacher Alapítvány által közösen rendezett Ligeti-labirintuscímű kiállítás, amely a száz éve született Ligeti György művészi alkatába, elgondolásaiba és eredményeibe nyújt betekintést. Ligeti egy alkalommal így jellemezte alkotói útkeresését: „műről műre tapogatózom előre, különböző irányokban, mint egy vak a labirintusban”. A labirintusba a kiállítás kurátorai, Dalos Anna és Kerékfy Márton vezeti be a nézőket.  

  zti2Fotók: Szilágyi Adrienn projektvezető

   

   

  Forrás: abtk.hu

  Bővebben...

 • Múzeumok Éjszakája a Zenetörténeti Múzeumban

  jan24

   

  Múzeumok Éjszakája a Zenetörténeti Múzeumban – hangversenyek és kiállításvezetések

  BTK Zenetudományi Intézet, Zenetörténeti Múzeum,2023. június 24. szombat, 18.00–24.00

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

   

  18.00   A 100 éve született Ligeti György kórusai és kamaraművei. Pax et Bonum Kamarakórus (Bartók terem)

  Vezényel: Kiss Boldizsár, km. Bene Róza - csembaló, Thurnay Viola – ének, Kérges Barnabás – zongora

  Két kánon no.1: Ha folyóvíz; Bujdosó; Magos kősziklának; Magány; Pápainé (Pax et Bonum Kamarakórus, vezényel: Kiss Boldizsár)

  Passacaglia ungherese; Hungarian Rock (Bene Róza – csembaló)

  Öt Arany-dal (Thurnay Viola – ének, Kérges Barnabás – zongora)

  Két kánon: II. Pletykázó asszonyok; Haj, Ifjúság! (Pax et Bonum Kamarakórus, vezényel: Kiss Boldizsár)

  Continuum (Bene Róza – csembaló); Kállai kettős (Pax et Bonum Kamarakórus, vezényel: Kiss Boldizsár)

   

  19.00   Ligeti labirintus (múzeum 1-2. terem). Kerékfy Márton kurátor tárlatvezetése a centenáriumi Ligeti György kiállításban

   

  20.00   Megszólal a legendás fehér Bösendorfer zongora (múzeum 4. terem)

  Richter Anna Zsófia – zongora, Dósa Csenge – hegedű, műsorvezető: Gombos László zenetörténész

  Brahms A-dúr szonáta op.100; Beethoven: c-moll zongoraszonáta op.111. II. tétel (Arietta)

   

  21.00   Lajtha László emlékszoba (múzeum 6. terem)

  A 60 éve elhunyt zeneszerző emlékszobáját Szabó Ferenc János zenetörténész mutatja be.

   

  21.30   In memoriam Lajtha László (múzeum 4. terem)

  Nyiredi Fanni – fuvola, Vida Mónika Ruth – zongora, műsorvezető Gombos László zenetörténész (múzeum 4. terem)

  Lajtha László és kortársai: Bartók Béla, Claude Debussy, Járdányi Pál és Francis Poulenc művei

   

  22.30   Fúvósötös az éjszakában. A Scherzo Kvintett hangversenye (Bartók terem)

  Szalóky Andrea – fuvola, Nagy Attila – oboa, Herr Benedek – klarinét, Badacsonyi Péter –kürt, Szöllősy Szellő – fagott. Műsorvezető Kerényi Judit oboaművész, a Weiner Konzervatórium tanára.

  Mozart: Divertimento; Franz Danzi: 2. fúvósötös; Haydn: B-dúr divertimento

  Mozart: Sonata da chiesa; Rheinberger: Sonata; Hidas Frigyes 3. fúvósötös 4. t.

   

  A valamennyi budapesti rendezvényre érvényes központi karszalagok a múzeum pénztárában már megvásárolhatók! Felnőtt: 2500 forint, 6-18 korig: 1200 forint. 

  múzeum saját jegyei (felnőtt 2000, nyugdíjas/diák 1000 ft) helyben egész estére érvényesek!

  Bővebben...

 • The Medieval Music Manuscripts of the Cistercian Order in Poland. A Palaeographic Approach – online előadás

  Irina Chachulska (Varsó) előadása a „Lendület” Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport online fórumán

   

  A kutatócsoportunk részvételével, cseh és szlovák társprojekt-vezető kollégáinkkal együttműködve 2020-ban alakult és 2023 februárja óta a Visegrád+ program támogatását élvező Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections – International Research nemzetközi online fórum következő eseményére kerül sor 2023. június 14-én 17.00 órakor. Az előadó ezúttal Irina Chachulska, a Lengyel Tudományos Akadémia Művészeti Intézetének fiatal munkatársa, a középkori gregorián paleográfia művelője. Az előadás a ZOOM rendszerén keresztül követhető, mely előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálnia meghívóban megadott linken lehet június 13-án 17.00 óráig. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

   

  Regisztrációs link.

   

  meghívó itt érhető el.

  Bővebben...

 • Hangszer vagy műtárgy? Tanulmányok hangszerekről, zenetörténetről, képzőművészetről

  gombos hangszervagy mutargy b1A BTK Zenetudományi Intézet kiadásában és Gombos László, az intézet Zenetörténeti Múzeumának tudományos munkatársa szerkesztésében megjelent a Hangszer vagy műtárgy?Tanulmányok hangszerekről, zenetörténetről, képzőművészetről című, 128 oldalas, illusztrált kötet.

  Mit tegyen egy múzeum a rábízott hangszerekkel? Ha változatlanul vagy csupán külsőleg restaurálva helyezik vitrinbe, a hangszer eredeti funkciója, a hangadás sikkad el, a játszhatóság helyreállításához viszont gyakran olyan jelentős beavatkozások szükségesek, hogy a mű­tárgy már nem lesz azonos korábbi önmagával. Ez volt a fő kérdése 2019-ben a Zenetörténeti Múzeum 50. jubi­leumi konferenciájának, amelynek válogatott előadásai olvashatók e kötetben átdolgozott, szerkesztett változat­ban.

  Mivel a muzeológiai probléma zenetörténeti, hang­szertörténeti és képzőművészeti témákkal határos, a különféle szakterületek kutatásai számos ponton összekapcsolódva egészítik ki egymást. Így a tanulmá­nyok különleges hangszerek, egyedi dokumentumok és neves zongorakészítő műhelyek történetéről és jelentő­ségéről is szólnak, valamint zenei éremkollekciók, nagy mesterekhez köthető gyűjtemények és emlékhelyek ki­alakulását és helyzetét mutatják be másfélszáz színes reprodukció segítségével.

  A kötet ára: 4500 Ft. Vásárlással, megrendeléssel kapcsolatos információk itt találhatók.

   

  Forrás: abtk.hu

  Bővebben...

 • Ligeti György emléktáblájának felavatása

  Budapest Főváros Önkormányzata és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt Ligeti György emléktáblájának felavatására a zeneszerző születésének századik évfordulóján.

   

  IDŐPONT: 2023. május 26., péntek 11.00

  HELYSZÍN: Budapest V. kerület, Alkotmány u. 4.

   

  Az ünnepségen beszédet mond dr. Richter Pál, a BTK ZTI igazgatója és Karácsony Gergely főpolgármester.

   

  Az avatás alkalmából elhangzik Ligeti György: Baladă şi joc, két hegedűre (1950) című darabja.

   

  A meghívó itt érhető el.

  Bővebben...

 • Czagány Zsuzsa előadást tart a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán

  Adrian Papahagi román filológus, kodikológus, irodalomtörténész meghívására a "Lendület" Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport vezetője, Czagány Zsuzsa 2023. május 30-án angol nyelvű előadást tart a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Az eseményre a karon Papahagi professzor vezetésével működő, a középkor írott forrásait a kutatás fókuszpontjába állító „CODEX” program keretében kerül sor. Az előadás címe: Töredékek, dallamok, kottaírások. A zenei fragmentológia ökoszisztémája (Fragments, chants, notations: Ecosystem of music fragmentology). A bemutatott töredékekből rekonstruált dallamokat Göbölösné Gaál Eszter szólaltatja meg.

   

  A meghívó itt érhető el.

  Bővebben...

 • Kodály és a zenetörténet – Tallián Tibor rendes tag székfoglaló előadása

  Tallián Tibor, Intézetünk volt igazgatója, az MTA rendes tagja 2022. december 12-én megtartotta akadémiai székfoglalóját.

   

  "Az előadás célja volt rekonstruálni Kodály ismereteit, véleményeit, érzeteit az európai zenetörténet ezeréves folyamatáról, eseményeiről, személyiségeiről, stílusairól; amennyiben lehetséges, megvilágítani a zenetörténettel kapcsolatban elfoglalt álláspontjainak ismert vagy feltételezhető forrásait a közel hetvenéves pálya egyes szakaszaiban és – ami ezekkel nagyjából egybeesett –: működésének különböző minőségeiben." - mta.hu

   

  A székfoglalóról készült videó és képgaléria itt érhető el 

  Bővebben...

 • Táncház 50 – HALF A CENTURY OF THE HUNGARIAN TÁNCHÁZ MOVEMENT

  tanchaz50

  The Institute for Musicology RCH Budapest, and the InstituteThe Institute for Musicology RCH Budapest, and the Instituteof Ethnomusicology ZRC SAZU Ljubljana invite you to an international conference in honour of the first half-century of the Hungarian folk dance and music revival, the táncház (or dance house) movement.

   

  Date: 23–24 MAY 2023

  Location: Bartók Hall, Institute for Musicology Budapest I, Táncsics M. u. 7.

   

  Organizers: Pál Richter, Drago Kunej, Zoltán Karácsony, Soma Salamon

  Supported by: NKFIH, ARRS (Slovenian Research Agency)

   

  The program can be downloaded from here.

   

  Zoom:

   

  23 MAY 2023

  https://us06web.zoom.us/j/87314560302?pwd=eE9uZjBSWjlSdUoyeEtJdURnTEhrUT09

  Meeting ID: 873 1456 0302
  Passcode: 037585

   

  24 MAY 2023

  https://us06web.zoom.us/j/85287951061?pwd=cnptb3JvSm4rcEhxcFBzbllYZjhUZz09

  Meeting ID: 852 8795 1061
  Passcode: 675226

  Bővebben...

 • Táncház 50 – A MAGYARORSZÁGI TÁNCHÁZMOZGALOM FÉL ÉVSZÁZADA

  tanchaz50

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete és a Szlovén Tudományos Akadémia Kutatóközpont Népzenetudományi Intézete tisztelettel meghívja a magyarországi táncházmozgalom félévszázados fennállásának és működésének tiszteletére rendezett tudományos konferenciára.

   

  Időpont: 2023. május 23–24.

  Helyszín: Zenetudományi Intézet, Bartók terem Budapest, I. ker., Táncsics M. u. 7.

   

  SZERVEZŐK: Pál Richter, Drago Kunej, Zoltán Karácsony, Soma Salamon

  TÁMOGATÓK: NKFIH, ARRS (Slovenian Research Agency)

   

  A programfüzet itt érhető el.

   

  Az esemény a Facebookon itt érhető el.

   

   

  Zoom-linkek:

   

  2023. május 23. kedd

  https://us06web.zoom.us/j/87314560302?pwd=eE9uZjBSWjlSdUoyeEtJdURnTEhrUT09

  Meeting ID: 873 1456 0302
  Passcode: 037585

   

  2023. május 24. szerda

  https://us06web.zoom.us/j/85287951061?pwd=cnptb3JvSm4rcEhxcFBzbllYZjhUZz09

  Meeting ID: 852 8795 1061
  Passcode: 675226

  Bővebben...

 • Analytische Zugänge zur Volksmusik heute – nemzetközi szimpózium Prof. Dr. Walter Deutsch 100. szültésnapja alkalmából

  Tudományszakunk jeles képviselői születésének centenáriumáról meg szoktunk emlékezni. Azt azonban nem igen mondhatjuk, hogy valakit életében köszönthettünk volna már a 100. születésnapján! Most erre került sor Bécsben, ahol az iskolateremtő, intézményalapító Professzor Dr. Walter Deutsch születésnapját ünnepelhettük tudományos előadásokkal, intézmények, különböző szervezetek köszöntéseivel, zenével.

  Bővebben...

 • Búcsú a hangszerektől

  nemessanyi 00 tnA Zenetörténeti Múzeumban 2022. június 30-án nyílt meg a „Nemessányi Sámuel, a magyar Stradivarius” című tárlatunk, amelyet nemzetközi konferencia és kópiakészítő verseny kísért. A rendezvénysorozattal a legnagyobb magyar hegedűkészítő előtt tisztelegtünk.

  A kiállítás végéhez érve május 5-én a „Búcsú a hangszerektől” című rendezvényen láthatta és hallhatta utoljára a közönség azt a három hangszert, amelyet most Kanadába küldünk vissza. Az ún. Halász-Fischer (1865), a Joachim (1870) és a Waldbauer-Havas (1878) hegedűk mindegyikén elhangzott Hubay Jenő: A cremonai hegedűs című operájának részlete, illetve Bartók Béla – Székely Zoltán: Román népi táncok 1. és 2. tétele Vörösváry Márton hegedűművész előadásában. Hubay Jenő Bösendorfer zongoráján zenetörténész kollégánk, Gombos László működött közre.

  A kerekasztal-beszélgetés moderátora, Farkas Zoltán elsőként Baranyi Annát, kérte fel, hogy ossza meg gondolatait, aki a kiállítás kurátora, a Nemessányi munkásságát bemutató könyv szerzője. A résztvevő hegedűkészítők és érdeklődők családias beszélgetése zárta az eseményt.

  nemessanyi 00 tn nemessanyi 00 tn nemessanyi 00 tn
  nemessanyi 00 tn nemessanyi 00 tn nemessanyi 00 tn
  nemessanyi 00 tn nemessanyi 00 tn nemessanyi 00 tn

  Bővebben...

 • Töredékek, anyakódexek, hordozók A Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport konferenciája, könyvbemutatója, poszterkiállítása és koncertje

  10 kép kerekasztalMióta 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programja támogatásával a Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztályán megszületett a Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport, minden évben ősszel, a Magyar Tudomány Ünnepe novemberi rendezvénysorozata keretében kamarakonferenciára kerül sor a Zenetudományi Intézetben. E konferenciákon a csoport tagjai beszámolnak a szakmán belüli és kívüli érdeklődőknek az aktuális évben elért eredményeikről, a leglátványosabbakat posztereken is szemléltetve. 2021 óta, hála a kutatócsoport növekvő létszámának és egyházzenész tagjainak, a tudományos előadások közé énekes produkciók is ékelődnek, amelyek ugyancsak kapcsolódnak az eltelt időszak szakmai eredményeihez. A néhány év alatt inkább spontán kialakuló, mint tudatosan megtervezett dramaturgia mostanra beért: az eredetileg 2022 novemberére tervezett, ám az intézet öthónapos bezárása miatt elhalasztott, végül 2023. május 4-én a Zenetudományi Intézet Bartók-termében lezajlott esemény öt előadása között a kutatócsoport „kamarakórusa” kétszer lépett színre középkori magyarországi kódexekből vett gregorián tételekkel és reneszánsz polifóniával, a hat poszter pedig látványosan mutatta be a csapat 2022-ig megvalósult belföldi és külföldi kutatóútjait, a föltárt középkori kottás kódextöredékeket, rekonstruált forrásokat, az elkészült adatbázisokat.

  Bővebben...

 • Elhunyt Gerenday Ágnes karnagy, intézetünk korábbi munkatársa

  gerenday agnesA Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek – KÓTA Művészeti Bizottságának egykori elnöke május 6-án hunyt el.

  Gerenday Ágnes, a Budapesti Lantos Kórus (korábban: Budapesti Ifjúsági Kórus) művészeti vezetője 1976-ban végezte tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán többek között Gaál Margit, Vásárhelyi Zoltán, Maklári József, Ónody Márta, Szőnyi Erzsébet, Nagy Olivér és Szokolay Sándor növendékeként. 

  Az Akadémia elvégzése után egy évig az MTA Zenetudományi Intézet Népzenekutató csoportjában dolgozott Sárosi Bálint és Vikár László irányításával, majd a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán tanított öt évig zeneelméletet, zenetörténetet, karvezetést és tantárgy-pedagógiát. 10 évig tanított a Budapesti Tanítóképző Főiskola esti és levelező tagozatán.

  Külsős zenei szerkesztőként 28 éven át közreműködött a Kossuth és a Bartók Rádió számos zenei és irodalmi műsorának létrehozatalában, munkatársa volt a Calypso Rádiónak és rövid ideig az Egri Katolikus Rádiónak.

  1983-tól 2016-ig a mindenkori kulturális minisztérium Művészeti Főosztályán dolgozott a hivatásos zenei élet referenseként. Ezért a munkájáért szakmai tanácsadói címet kapott, majd elnyerte a Magyary Zoltán díjat.

  Számos kórusnál töltött be zongorakísérői és helyettes karnagyi szerepet – Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyára Új Világ Férfikara, Volánbusz Liszt Ferenc Férfikar, Solymári Férfikar, Láng-Acélhang Férfikar. Ez utóbbi vezetését 2009-től vette át édesapjától, Gerenday Endrétől.

  A Budapest Ifjúsági Kórusban végzett szakmai tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

   

  Forrás: Papageno

  Bővebben...

 • Kylwiria and Other Explorations – Konferencia Ligeti György születésének századik évfordulója alkalmából

  ligeti konferenciaA BTK Zenetudományi Intézet 20–21. Századi Magyar Zenei Archívuma és a bécsi Universität für Musik und Darstellende Kunst Zenetudományi Intézete a bázeli Paul Sacher Alapítvánnyal és a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társasággal együttműködve május 10. és 13. között Bécsben és Budapesten nemzetközi konferenciát rendez Ligeti György születésének századik évfordulója alkalmából Kylwiria and Other Explorations címmel.

   

  Az esemény programjáról és résztvevőiről itt lehet tájékozódni.

   

  A konferencia szervezői: Dalos Anna, Julia Heimerdinger, Kerékfy Márton és Heidy Zimmermann. 

   

   

  Zoom linkek:

   

  Május 12.

  https://us06web.zoom.us/j/83079866358?pwd=U1hjeUhtSDBTOTdBOTY2aXJCZzhSZz09

  Meeting ID: 830 7986 6358
  Passcode: 589875

   

  Május 13.

  https://us06web.zoom.us/j/81430521820?pwd=TFZTQzRxUFdkaGEvNjRMQkVaRFQydz09

  Meeting ID: 814 3052 1820
  Passcode: 22856

  Bővebben...

 • Kylwiria and Other Exploration – Conference

  ligeti konferencia

  The Archives for 20th–21st Century Hungarian Music of the Institute for Musicology, Research Centre for the Humanities, and the Institute for Musicology of Universität für Musik und Darstellende Kunst, Vienna, organize an international conference on the 100th anniversary of György Ligeti’s birth in cooperation with the Paul Sacher Stiftung, Basel, and the Hungarian Musicological Society. The meeting entitled Kylwiria and Other Explorations will take place in Vienna and Budapest from 10 to 13 May.

   

  For the program and the contributors see here.

   

  The conference is organized by Anna Dalos, Julia Heimerdinger, Márton Kerékfy, and Heidy Zimmermann.

   

   

  Zoom-links:

   

  May 12.

  https://us06web.zoom.us/j/83079866358?pwd=U1hjeUhtSDBTOTdBOTY2aXJCZzhSZz09

  Meeting ID: 830 7986 6358
  Passcode: 589875

   

  May 13.

  https://us06web.zoom.us/j/81430521820?pwd=TFZTQzRxUFdkaGEvNjRMQkVaRFQydz09

  Meeting ID: 814 3052 1820
  Passcode: 22856

  Bővebben...

 • Búcsú a hangszerektől – Nemessányi Sámuel kiállítás lezárása

  jan25

   

  Búcsú a hangszerektől – Nemessányi Sámuel, a magyar Stradivarius kiállítás lezárása

  BTK Zenetudományi Intézet, 2023. május 5. péntek, 16:00

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  nemessanyiA Zenetörténeti Múzeum tisztelettel meghívja Búcsú a hangszerektől című rendezvényére 2023. május 5-én pénteken 16 órára a Nemessányi Sámuel, a magyar Stradivarius kiállítás lezárása és a hangszerek külföldre történő visszaszállítása alkalmából.

   

  Helyszín: BTK Zenetudományi Intézet, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  Közreműködik: Vörösváry Márton hegedűművész

   

  A kötetlen szakmai beszélgetés várható résztvevő: Baki Róbert, Bárdi Szabolcs, Blaszauer Róbert, Délczeg Zoltán, Faragó-Thököly Márton, Guminár Tamás, Héjja János, Holló Bence, Kónya Lajos, Nemessányi László, Rácz Pál, Semmelweis Tibor, Tassy András és Temesvári Péter hegedűkészítő mesterek, Baranyai Anna művészettörténész és Gombos László zenetörténész.

   

  Moderátor: Farkas Zoltán zenetörténész, a múzeum vezetője.

   

  Mindenkit szeretettel várunk résztvevőként és rövid hozzászólásra egyárant.

   

  Bővebben...

 • TÖREDÉKEK, ANYAKÓDEXEK, HORDOZÓK – hangverseny, poszterkiállítás és könyvbemutató

  jan25

   

  TÖREDÉKEK, ANYAKÓDEXEK, HORDOZÓK – hangverseny, poszterkiállítás és könyvbemutató

  BTK Zenetudományi Intézet, 2023. május 4. csütörtök, 13:00

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  toredekek 2023A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Régi Zenetörténeti Osztálya és a „Lendület” Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport meghívja Önt hangversennyel, poszterkiállítással és könyvbemutatóval egybekötött tudományos ülésére.

   

  13.00–14.00

  Czagány Zsuzsa: A töredékkutatás háromlábú széke (bevezető előadás)

  Nagy Torma Julianna: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár ismeretlen eredetű késő középkori kottás kézirata

  Szoliva Gábriel OFM: Kolozsvári-Sillye Béla a középkori zenei fragmentológia magyar előfutára?

   

   

  14.30–15.30

  Göbölösné Gaál Eszter: 16. századi kottás töredékek J. H. Zedler Lutherösszkiadásán a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményében

  Gilányi Gabriella: A legkisebb is számít. Újabb azonosított kottás fragmentulum

   


  16.00–17.30

  A Częstochowai pálos kantuále (könyvbemutató)
  Czagány Zsuzsa – Sarbak Gábor (szerk.), Cantuale Paulinorum saec. XVI. Zene- és nyelvtörténeti tanulmányok a Częstochowai pálos kantuáléról.


  A Magyar Pálos Rend és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete közös kiadásában megjelent kötetet bemutatja és a szerzőkkel, szerkesztőkkel beszélget Földváry Miklós István. Bevezetőt mond P. Puskás Róbert Antal OSPPE, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke.

   

   

  Az előadások között gregorián és polifon tételek és népénekek hangzanak el Göbölösné Gaál Eszter, Tóka Borbála, Enyedi Mózes és Varga László Dávid előadásában, valamint megtekinthetők a kutatócsoport legújabb hazai és külföldi kutatóútjainak eredményeiből összeállított poszterek.


  A könyvbemutató végén középkori és újkori pálos kódexekből énekel a Budafoki William Byrd Énekegyüttes, vezényel Winnington-Ingram Johanna.

   

   

  A rendezvényen a bemutatott könyv és a kutatócsoport egyéb kiadványai kedvezményesen megvásárolhatók.

   

  A meghívó letölthető ezen a linken.

  Bővebben...

 • LIGETI-LABIRINTUS – Kiállítás Ligeti György születésének századik évfordulóján

  jan25

   

  LIGETI-LABIRINTUS – Kiállítás Ligeti György születésének századik évfordulóján

  BTK Zenetudományi Intézet, 2023. április 13. csütörtök, 16:00

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  ligeti kiallitas labirintusA BTK Zenetudományi Intézet és a Paul Sacher Alapítvány tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját 2023. április 13-án, csütörtökön 16 órára a BTK Zenetudományi Intézet székházába (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.) a Ligeti György születésének századik évfordulója alkalmából a Zenetörténeti Múzeumban rendezett kiállítás megnyitójára.

   

  A megjelenteket üdvözli:

  Richter Pál, a BTK Zenetudományi Intézet igazgatója

  Florian Besthorn, a Paul Sacher Alapítvány igazgatója

   

  A kiállítást megnyitja:

  Rácz Zoltán, Kossuth-díjas ütőhangszeres művész

   

  Tárlatvezetést tartanak:

  Dalos Anna, Kerékfy Márton és Heidy Zimmermann kurátorok

   

  Elhangzik:

  Ligeti György: Hat bagatell fúvósötösre, I., III., VI. tétel (1953), előadja a Crosswind Quintett

  Ligeti György: Szólószonáta gordonkára (1948/1953), előadja Zétényi Tamás

   

  A kiállítás megrendezését támogatta:

  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

  Nemzeti Kulturális Alap

  Magyar Művészeti Akadémia

   

  A meghívó letölthető ezen a linken.

   


   

  LIGETI-LABYRINTH – Eine Ausstellung zum 100. Geburtstag von György Ligeti

   

  Das Institut für Musikwissenschaft RCH und die Paul Sacher Stiftungladen Sie und Ihre Begleitung herzlich zur Eröffnung ihrer Ausstellungzum 100. Geburtstag György Ligetis im Musikhistorischen Museum ein.

   

  Wann: 13. April 2023, 16 Uhr

   

  Wo: Institut für Musikwissenschaft RCH, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7

   

   

  Grussworte:

  Pál Richter, Direktor des Instituts für Musikwissenschaft RCH

  Florian Besthorn, Direktor der Paul Sacher Stiftung Basel

   

  Eröffnungsansprache:

  Zoltán Rácz, Perkussionskünstler und Träger des Kossuth-Preises

   

  Führung mit den Kuratoren Anna Dalos, Márton Kerékfy und Heidy Zimmermann

   

  György Ligeti, Sechs Bagatellen für Bläserquintett, Satz 1, 3 und 6, gespielt von Crosswind Quintett

  György Ligeti, Sonate für Violoncello solo (1948/1953), gespieltvon Tamás Zétényi

   

  Die Ausstellung wurde unterstützt durch das Eötvös Loránd Research Network, die Ungarische Akademie der Künste und den Nationalen Kulturfonds von Ungarn.

  Bővebben...

 • Grabócz Márta: Kétféle zenetudomány? A formától a kollektív emlékezetig (invariánsok, memóriakutatási hipotézisek) – Székfoglaló előadás

  jan25

   

  Grabócz Márta: Kétféle zenetudomány? A formától a kollektív emlékezetig (invariánsok, memóriakutatási hipotézisek) – Székfoglaló előadás

  MTA Székház, Díszterem, 2023. április 17. (hétfő) 11.00 óra

  1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet

   

  A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya tisztelettel meghívja Önt GRABÓCZ MÁRTA, az MTA külső tagja „Kétféle zenetudomány? A formától a kollektív emlékezetig (invariánsok, memóriakutatási hipotézisek)” címmel tartandó székfoglaló előadására.

   

  Bővebb információk az MTA honlapján érhetők el.

   

  A meghívó letölthető ezen a linken.

  Bővebben...

 • Nyílt nap a német Henle zeneműkiadónál

  A zeneszerzői összkiadások és zenei Urtext-kiadások egyik nemzetközileg legismertebb, legtekintélyesebb német kottakiadója a müncheni Henle Verlag 2023. március 23-án online nyílt napot rendez, melyre szabadon lehet regisztrálni. Az Editio Musica Budapest Zeneműkiadóval együtt a Henle Kiadó gondozza  a Zenetudományi Intézet Bartók Archívumában készülő s 2016 óta megjelenő Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása sorozatot. A kiadói nyílt nap keretében e vállalkozás külön hangsúlyt és műsoridőt kap. 9:45 és 10:15 között interjút vetítenek le, melyet a kiadói szerkesztő, zenetörténész Annette Oppermann a Bartók-összkiadás szerkesztőivel, Kerékfy Mártonnal és Vikárius Lászlóval folytatott, valamint részletek lesznek látható a Penna-magazinnak a Bartók-összkiadásról tavaly októberben készített riportfilmjéből.

  Bővebben...

 • Állami kitüntetések 2023. március 15-én

  Nemzeti ünnepünk alkalmából 2023. március 15-én állami kitüntetésben részesült a Bölcsészettudományi Kutatóközpont három kutatója, Domokos Mária népzenekutató, zenetörténész, Róna Judit Ágnes irodalomtörténész, valamint Salamon Soma népzenész, népzenekutató.

   

  domokos mariaDomokos Mária Szabolcsi Bence-díjas népzenekutató, zenetörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum nyugalmazott tudományos főmunkatársa a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át.  


   

  ronajuditagnesRóna Judit Ágnes irodalomtörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának nyugalmazott tudományos munkatársa, az Országút című kulturális lap olvasószerkesztője részére a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adták át.  


   

  salamon soma webSalamon Soma népzenész, népzenekutató, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum tudományos munkatársa, a Magyar Zene Háza programszerkesztője a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

   


  forrás: abtk.hu

  Bővebben...

 • Könyvbemutató, koncert és kiállításvezetés Bartók Béla születésének 142. évfordulóján

  jan25

   

  Könyvbemutató, koncert és kiállításvezetés Bartók Béla születésének 142. évfordulóján

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. március 25. szombat, 15:00

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  bartok 2023A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Bartók Archívuma tisztelettel meghívja Önt soron következő rendezvényére:


  Könyvbemutató, koncert és kiállításvezetés BARTÓK BÉLA születésének 142. évfordulóján

  Bartók-összkiadás 29–30.: 1–6. vonósnégyes

  Bartók és hegedűművész partnerei

   

  A bemutató időpontja:
  2023. március 25. (szombat) 15.00


  Helyszíne:
  Zenetudományi Intézet Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7., I. emelet

   

  Program:

  A vendégeket köszönti VIKÁRIUS LÁSZLÓ, a Bartók Archívum vezetője


  A Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása sorozatot ismerteti KERÉKFY MÁRTON, a Bartók Archívum munkatársa, az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó főszerkesztője


  BARTÓK hat vonósnégyesének most megjelent közreadásáról
  FARKAS ZOLTÁN, a Bartók Béla Emlékház igazgatója, a Zenetörténeti Múzeum vezetője beszélget a közreadókkal,
  SOMFAI LÁSZLÓval és NÉMETH ZSOMBORral, valamint TORNYAI PÉTER zeneszerző–kamarazenésszel


  BARTÓK: 3. vonósnégyes
  Előadja a DOHNÁNYI QUARTET
  (PINTÉR DÁVID ‒ hegedű, DÓCZI ÁRON ‒ hegedű, TORNYAI PÉTER ‒ brácsa, MÓD ORSOLYA ‒ cselló)


  A most záruló BARTÓK ÉS HEGEDŰMŰVÉSZ PARTNEREI kiállításon a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában vezetést tart VIKÁRIUS LÁSZLÓ

   

  A meghívó itt tölthető le.

  Bővebben...

 • Half a century of the Hungarian táncház movement – Call for papers

  Last year we celebrated the 50th anniversary of the initiative that came to be a new wave of Hungarian folk dance and music revival, the Táncház (dance house) movement. In honour of the movement’s first half-century, the Institute for Musicology RCH, Budapest and the Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU are organising a conference on folk music and folk dance studies. Paper abstracts (not exceeding 300 words) are welcome from applicants in this subject area, with particular emphasis on the following:

   

  (a) the institutionalisation and institutional network of the táncház movement, developed over the last fifty years;

  (b) the ideological and aesthetic background of the movement;

  (c) the movement’s relationship with national and international research on folk music and folk dance;

  (d) the status of the movement within the history of folk revivals in Hungary and abroad

  (e) the internationalisation of the movement, including the ethnic Hungarian communities in the neighbouring countries, the Hungarian diaspora, and non-Hungarian revival initiatives based on the táncház model.

   

  We intend to publish the presented papers in a conference volume.

   

  Applications (with abstracts of 20-minute papers) are welcome until 31 March 2023 at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   

  Conference venue and time:

  Bartók Hall, Institute for Musicology (Budapest I, Táncsics M. u. 7.)

  23 May 2023.

   

  Organised by:

  Pál Richter

  Drago Kunej

  Soma Salamon

  Zoltán Karácsony

   

  Download the Call of paper in PDF format.

  Bővebben...

 • A magyarországi táncházmozgalom fél évszázada – Konferenciafelhívás

  Tavaly ünnepeltük a magyarországi táncházmozgalom hivatalos létrejöttének 50. évfordulóját. A mozgalom félévszázados fennállásának és működésének tiszteletére a BTK Zenetudományi Intézet népzene- és néptánctudományi témájú konferenciát hirdet. A jelentkezők absztraktjait a konferenciaprogramot összeállító bizottság ebben a tárgykörben várja, különös tekintettel az alábbi területekre:

  a) a táncházmozgalom intézményesülési törekvései, az ötven esztendő során kialakult intézményrendszer, illetve annak egyes elemei.

  b) a mozgalom ideológiai, esztétikai háttere

  c) a mozgalom kapcsolata a hazai és nemzetközi népzene- és néptánckutatással

  d) a mozgalom helye a folklorizmusok történetében magyar és nemzetközi viszonylatban

  e) a táncházmozgalom nemzetközivé válása, táncházmozgalom a határon túli magyarság körében és a magyar diaszpóraközösségekben, illetve a táncházmozgalom mintájára létrejött külföldi revival kezdeményezések

   

  A konferenciára beválogatott előadások írott változatát terveink szerint konferenciakötetben adjuk közre a későbbiekben.

   

  A jelentkezéseket a legfeljebb 300 szavas absztraktokkal 2023. március 31-ig várjuk a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre. Az előadások tervezett időtartama 20 perc.

   

  A konferencia helyszíne és ideje:

  Zenetudományi Intézet Bartók terem (Budapest, I. kerület, Táncsics M. u. 7.)

  2023. május 23.

   

  Szervezők:

  Richter Pál

  Salamon Soma

  Karácsony Zoltán

   

  A konferenciafelhívás letöltése PDF-ben.

  Bővebben...

 • Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjakat

  A tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült Fedeles-Czeferner Dóra, a BTK Történettudományi Intézet tudományos segédmunkatársa és Bukáné Kaskötő Marietta, a BTK Zenetudományi Intézet fiatal kutatója 2023. február 23-án.

  A több mint fél évszázada alapított elismerésre a teljes magyar fiatal kutatói közösség pályázhatott: intézeti, egyetemi és közgyűjteményi kutatók egyaránt. Összesen 25-en, a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint az élettudományok területéről 7-7, a matematikai és természettudományok művelői közül pedig 11 fiatal kutató nyerte el a díjat – olvasható a Magyar Tudományos Akadémia honlapján. 

  Bővebben...

 • Földváry Miklós István előadása az Early Music in Central Europe online fórumon

  A magyar, cseh és szlovák kezdeményezésű Early Music in Central Europe online előadássorozat újabb eseményére kerül sor 2023. március 1-én délután 17 órakor. A főszereplő Földváry Miklós István, az ELTE BTK Vallástudományi Tanszék, valamint az ELTE „Lendület” Liturgiatörténeti Kutatócsoport vezetője. Az előadás témája a kutatócsoport által létrehozott, a nyugati latin egyház és liturgia középkori és kora újkori úzusváltozatainak világviszonylatban is az egyik legnagyobb szabású digitális gyűjteménye és adatbázisa, az Usuarium. A szervezők, köztük a „Lendület” Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport szeretettel vár minden érdeklődőt. Az előadás a ZOOM rendszerén keresztül követhető, mely előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a meghívóban megadott linken lehet február 28-án 17.00 óráig.

   

  A meghívó letöltése.

  Bővebben...

 • Évfordulók 2023 – a Zenetudományi Intézetben. Konferenciafelhívás

  A Zenetudományi Intézet a mai formájában 1974-ben jött létre, története ugyanakkor szervesen magába foglalja a Magyar Tudományos Akadémia által alapított jogelőd kutatóhelyekét, a Bartók Archívumét és a Népzenekutató Csoportét is. 2023-ban több olyan évfordulóról is megemlékezünk, amelyek ezekhez a kutatóműhelyekhez kötődnek. 70 éve alakult meg Kodály Zoltán vezetésével a Népzenekutató Csoport, 60 éve hunyt el Lajtha László zeneszerző, a modern magyar népzene- és néptánckutatás egyik meghatározó alakja, 50 évvel ezelőtt a Bartók Archívum alapító igazgatója, Szabolcsi Bence zenetörténész, akadémikus, és 40 éve távozott a magyar és nemzetközi néptánckutatás vezéregyénisége, a Népzenekutató Csoport, majd a Zenetudományi Intézet vezető néptánckutatója, Martin György.

   

  A Zenetudományi Intézet az évfordulók alkalmából tudományos konferenciát szervez, amelynek témái elsősorban a Népzenekutató Csoport történetét és tevékenységét, illetve Lajtha László, Szabolcsi Bence és Martin György életművét ölelik fel. Olyan előadásokat várunk, amelyek

   

  • a Népzenekutató Csoport máig tartó történetét, tudományos kutatásainak jellemző irányait és módszereit vizsgálják,
  • működésének és munkatársainak magyar és külföldi kutatókkal, kutatóműhelyekkel, illetve más tudományterületekkel – köztük a zene-, néprajz- és irodalomtudománnyal – való kapcsolatrendszerét tárják fel,
  • vagy kifejezetten Lajtha László, Szabolcsi Bence, illetve Martin György zenetudományban, népzene- és néptánctudományban betöltött szerepével, tudományos közéleti hatásával foglalkoznak.

   

  A konferencia időpontja:

  2023. november 30–december 1.

   

  Szervezői:

  Richter Pál

  Riskó Kata

  Varga Sándor

   

  A legfeljebb 250 szavas jelentkezéseket 2023. március 31-ig kérjük elküldeni a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.

   

  A konferenciafelhívás itt tölthető le.

  Bővebben...

 • Liszt Ferenc kétzongorás művei kritikai kiadásban

  liszt nla 1Liszt Ferenc zenei életműve mintegy 700, egy vagy több változatban fennmaradt kompozíciót számlál. A teljes életmű kritikai kiadására eddig két kísérlet történt. Az első avagy „régi” összkiadás Carl Alexander szász-weimar-eisenachi nagyherceg kezdeményezésére indult meg 1907-ben. A nívós, felerészben Liszt-tanítványokból álló közreadó gárda és a zenei összkiadásokban nagy tapasztalattal rendelkező lipcsei kiadó, a Breitkopf & Härtel együttműködésében 1936-ig az életmű egyharmada vált hozzáférhetővé igényes kiadásban. A kényszerűen abbamaradt munka 1970-ben indult újra, a modern kritikai kiadásoktól elvárt elvek alapján.

  Az Új Liszt Összkiadás 1970-től Gárdonyi Zoltán és Szelényi István, 1973-tól Sulyok Imre és Mező Imre, 2009-től Kaczmarczyk Adrienne vezetésével folyt az Editio Musica Budapest Zeneműkiadónál. 2021-ig a mintegy 350 kompozícióból álló szólózongora-életmű túlnyomó része, többek közt számos, kéziratból előkerült, addig ismeretlen kompozíció látott napvilágot. A kutatási és közreadási feladatokat a Nemzeti Kulturális Tanács támogatásának köszönhetően 2021. szeptember 1. óta a BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályán megalakult Liszt kutatócsoport végzi. A Kaczmarczyk Adrienne vezetésével működő kutatócsoport amellett, hogy befejezi a szólózongoraművek két sorozatát, a következő tíz év során elkészíti a zongorára és zenekarra írt művek, valamint a kétzongorás kompozíciók kritikai kiadását.

  Liszt kétzongorás művei közül a sorozat 1. kötetében két kompozíció jelent meg. A Grand duo Liszt egyetlen olyan műve, amely eleve erre a hangszerösszeállításra íródott. A 23 éves zeneszerző három Mendelssohn-zongoradarabra alapozta művét, amelyeket a Dalok szöveg nélkül 1832-ben kiadott 1. füzetéből választott ki. Noha a duót Liszt és Chopin 1834. december 25-én bemutatta Párizsban, Liszt a kedvező fogadtatás ellenére sem publikálta szerzeményét. A ránk maradt autográf munkakézirat, a kompozíció helyenként hiányos, kidolgozatlan második fele számos szövegkritikai kérdést vet fel (ld. pl. a kötet 48. oldalát). A kötetben kiadott másik kompozíció Schubert ún. Wanderer-fantáziája, amelyet Liszt 1851-ben zongorára és zenekarra, majd legkésőbb 1855-ig két zongorára írt át. Az eredeti Schubert-művet ő ismertette meg még a bécsi koncertlátogatókkal is az 1840-es évek második felében. Lisztet nemcsak a fantázia szépsége ragadta meg; a Schubert-mű mintául szolgált saját kompozíciós módszeréhez, a weimari alkotókorszakában (1848–1860) kidolgozott és emblematikussá vált ún. egybekomponált ciklikus formához.  

  A két kompozíciót Sas Ágnes adta közre, a keletkezés- és bemutatástörténetet feldolgozó előszót Kaczmarczyk Adrienne írta, a kritikai jegyzeteket a két szerző közösen jegyzi. A három nyelvű kötet az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó gondozásában jelent meg.

   

  liszt nla 1 liszt nla 1 liszt nla 1 liszt nla 1

  Bővebben...

 • SZABOLCSI BENCE-emlékülés

  jan24

   

  SZABOLCSI BENCE-emlékülés

  MTA Székház Felolvasóterem, 2023. január 23. hétfő 14:00

  1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., I. emelet

   

  szabolcsi benceA Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya és a Zenetudományi Bizottság tisztelettel meghívja Önt a zenetörténész akadémikus halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett SZABOLCSI BENCE-emlékülésre.

   

  14.00: Somfai László, az MTA rendes tagja, elnök: Emlékezés Szabolcsi Bencére

  14.10: Tallián Tibor, az MTA rendes tagja: Kodály, Szabolcsi és a Fontes Musicae Hungaricae

  14.40: Dalos Anna, az MTA doktora: Szabolcsi, Zsdanov, 1948

   

  15.10: Szünet

   

  15.20: Demeter Tamás, az MTA doktora: Zenei köznyelv és zenei stílus

  15.50: Péteri Lóránt PhD: Kelet-, Külső- és Közép-Európa – régiók Szabolcsi Bence életében és írásaiban

   

  Az emlékülés meghívója itt érhető el.

  Bővebben...

 • Kiváló minősítést kapott a Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport

  2022. december 7-én online, a ZOOM keretében került sor a Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézeteiben működő három- és ötéves Lendület kutatócsoportok, köztük a Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztályán 2019 októberében Czagány Zsuzsa vezetésével megalakult, a középkori kottás kódextöredékek föltárásával, szisztematikus földolgozásával és online megjelenítésével foglalkozó Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport értékelésének záró eseményére. Az eseményen a kutatócsoportok vezetői a bölcsészet- és társadalomtudományok egy-egy területének képviselőiből összeállított Lendület Zsűri előtt rövid prezentáció kíséretében mutathatták be kutatásukat és számolhattak be annak eredményeiről. A bemutatót hosszú folyamat előzte meg: a vezetők által benyújtott terjedelmes, a kutatás célkitűzéseit, módszereit, eredményeit összefoglaló, a hazai és a nemzetközi tudományosságban kiváltott hatására részletesen kitérő írásos beszámolót három anonim szakértő bírálta el. A Lendület Zsűri mindezek alapján, valamint a prezentációt figyelembe véve hozott döntést a kutatócsoportok minősítéséről. Nagy örömünkre szolgált, hogy e folyamat végén a Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport a legmagasabb kiváló minősítést kapta. A mára kilenc tagúvá bővült csapat (Czagány Zsuzsa, Enyedi Mózes, Gilányi Gabriella, Göbölösné Gaál Eszter, Meszéna Beáta, Nagy Torma Julianna, Szoliva Gábriel, Tóka Borbála, Varga László Dávid) a projekt fennmaradó két évében tovább folytatja a magyarországi és határon túli könyvtárakban, levéltárakban, muzeális gyűjteményekben őrzött középkori hangjelzett fragmentumok helyszíni feltárását, a töredékek és hordozóik, dallamaik és kottaírásaik elemzését, az összetartozó töredékek, töredékcsaládok, sőt teljes források rekonstrukcióját.

  digitalis zenei fragmenteologia kutatocsoport 2023 1 digitalis zenei fragmenteologia kutatocsoport 2023 2 digitalis zenei fragmenteologia kutatocsoport 2023 3 digitalis zenei fragmenteologia kutatocsoport 2023 4

  Bővebben...