Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

maj18

 

Ferenczi Ilona: „Erravi sicut ovis”. Tévelygünk, mint a juhok – a kelet-közép-európai kancionálék legelőjén

Bartók terem, 2017. május 18. csütörtök, 10 óra
video

Az előadás két 17. századi kancionálét mutat be. Mindkét kézirat konkordanciákkal rendelkezik az ismert felvidéki kéziratokhoz is (lásd Eperjes, Bártfa, Leibicz).

A besztercebányai Pribizer Márton és barátai könyvtárából valamikor magánkézbe került kancionálét 2015-ben vásárolta meg a Magyarországi Evangélikus Egyház. Mint általában az énekeskönyv jellegű kancionálék, a Besztercebányai kancionálé is kisebb számban csak szöveges tételeket, nagyobb részt pedig hangjegyekkel ellátott, egy- és többszólamú darabokat tartalmaz. A több mint háromszáz oldalas kézirat valószínűleg egy iskolai oktató, egy kántor kézikönyve lehetett, aki ebből a kéziratból tanította a gyermekeket az egy- és többszólamú tételek előadására. Azoknak az énekeknek a megszólaltatására, amelyekre a következő istentiszteleten éppen szükség volt.

A Brassói kancionáléról 2009-ben jelent meg Szőcs Tamás disszertációja a Böhlau-kiadónál (Bécs-Köln) Kirchenlied zwischen Pest und Stadtbrand. Das Kronstädter Kantional I.F. 78 aus dem 17. Jahrhundert címmel. A reprezentatív kiadvány ismertetése adja a címben fellelhető képzavar magyarázatát.