Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

jan23

 

Gilányi Gabriella: Kottás töredékek a Központi Szeminárium Pálos Könyvtárában - Egy középkori forrásanyag újrafeledezése 
Bartók terem, 2014. január 23. csütörtök, 10 óra

A rendelkezésünkre álló történeti-néprajzi adatok azt mutatják, hogy a Mezőségen élő nemesség fontos szerepet játszott a terület kulturális arculatának kialakulásában.
A mezőségi udvarházakban élő nemesi családok nagy társadalmi mobilitásuknak köszönhetően közvetlen kapcsolatban álltak az európai nagyvárosokban élő arisztokráciával és polgársággal, így szerepük az új divatok elterjesztésében nem elhanyagolható. A nemzeti romantika műveltségi elemeinek közvetítése egyértelműen hozzájuk kapcsolódik, de a polgári kultúra elemeit is jórészt az ő segítségükkel ismerte meg a mezőségi parasztság. Kutatásaim szerint az új nemzeti tánctípusok 19. század végi elterjedése, valamint a polgári társastáncok megjelenése a Mezőségen nagy részben a helyi nemességnek köszönhető.
Egy, a Mezőség tánckultúrájával kapcsolatban tervezett monografikus kutatás kérdésfeltevései között szerepet kapna a helyi nemesség és parasztság érintkezésének kulturális lenyomatainak feltérképezése. A kutatás nagyobb távlati lehetőségeket is rejt magában, hiszen a nemesi (dzsentri) kulturális minták ma is továbbélnek, sőt összefüggésben állnak a magyarsággal kapcsolatban kialakult sztereotípiákkal is. A magyar néprajzban eddig hasonló vizsgálatról nem tudunk.