Szenthistóriák


 

A proprium de sanctis egyes zsolozsmáinak monografikus földolgozása

 • A nagyszabású, teljes zsolozsmahagyományokat rekonstruáló munkák, forrás- és műfajtörténeti összefoglalások, vagy éppen egyes források kiadási előkészületei során egy-egy zsolozsmaciklus külön is érdekesnek bizonyulhat.
 • A cantus planus történetének kis szeletébe sűrítve jeleníti meg és teszi plasztikusan láthatóvá azt, ami a nagyobb léptékű szintézisben rejtve marad.
 • A szenthistóriák vizsgálata – a kezdetben kutatási „melléktermékekben” testet öltő tevékenység – mára önálló kutatási ágá fejlődött.
 • Szerencsésen találkozott a nemzetközi gregoriánkutatás 1993-ban útjára induló HISTORIAE projektjével.
 • A HISTORIAE kiadványsorozatban eddig 3 magyar kötet jelent meg; kettő közülük a középkori Magyarország két patrónusa, Szent István király és Thesszaloniki Szent Demeter offíciumát tartalmazza.

 

 • historia_demetr01
 • historia_demetr02
 • historia_demetr03

 

Az offícium teljes hagyománycsaládjainak föltárása mellett a Régi Zenetörténet Osztályon folyó zsolozsmakutatás másik fő ága a középkori Magyarország és a közép-európai térség szenthistóriáival foglalkozik. Az előzővel szemben ez az egyes szentekhez kapcsolódó liturgikus anyag mélyelemzését, monografikus földolgozását jelenti: középpontjában a kultusz és az általa életre hívott zsolozsmaciklus változatai, tétel- és dallamkészletének megjelenésformái, transzmissziós útvonalainak megrajzolása állnak. Ez a kutatási irány évek óta sikeresen tagozódik be a Cantus Planus nemzetközi gregorián munkacsoport által koordinált HISTORIAE projektbe.

 

 • historia_steph01
 • historia_steph02
 • historia_steph03