Ordinárium-katalógus és -dallamtár


 

 • Megalapozása az 1970-es években kezdődött három reprezentatív magyarországi graduále ordinárium-dallamainak átírásával.
 • Bővítése 1993-tól folytatódott a további magyarországi ordinárium-források átírásával.
 • Céljai:
  • az ordinárium-dallamok teljes magyar repertoárjának  áttekintése és hozzámérése az európai dallamkészletet bemutató külföldi katalógusokhoz;
  • a korábbiaknál teljesebb közép-európai dallamtár létrehozása magyar, cseh-morva, osztrák és lengyel források feldolgozása révén.
 • Tartalma több mint 200 dallam adatai és átírása 100-nál több forrásból; összesen több mint 2000 dallam.
 • A tudományos feldolgozás eredményeinek közlésére és a gyűjtemény dallamkatalógus formájában történő kiadására 2009-ben került sor: 

 

Ordinarium

Gábor Kiss, Ordinariums-Gesänge in Mitteleuropa.
Repertoire-Übersicht und Melodienkatalog.
Monumenta Monodica Medii Aevi, Subsidia Band VI

(Kassel–Basel, etc.: Bärenreiter, 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További részletek

A Graduale-dallamtárhoz kapcsolódó alkalmi dallamátírások mellett ugyancsak a 70-es években elkezdődött az ordinárium-dallamok önálló, szisztematikus átírása is. Ebben a Rajeczky Benjamin által kezdeményezett első fázisban három, csak részben reprezentatívnak tekinthető magyar forrás ordinárium-tételeinek átírása készült el (lásd alább). Az átírás Pintér Éva munkája. A gyűjteménynek e magja Agnus Dei-kiírásokat nem tartalmazott.

 • Futaki-graduále (Istanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 2429)
 • Bakócz-graduále (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, MS I. 1 a-b)
 • Kassai graduále (Budapest, OSzK, Clmae 172a-b)

Ennek az anyagnak a nagyarányú és kiadási célú bővítése és fejlesztése 1993-ban kezdődött meg Czagány Zsuzsa, Kiss Gábor és Papp Ágnes révén. Az alapvető cél a magyar ordinárium-források átfogó áttekintése és a nemzetközi katalógusokkal (Melnicki, Bosse, Thannabaur, Schildbach) való összevetése volt. A munkában nemcsak a változatok összegyűjtésének szándéka játszott fontos szerepet. A műfajjal történő foglalkozás során hamar nyilvánvalóvá vált, hogy valamennyi hozzáférhető forrás feldolgozása nélkül nemcsak a variánsokról, de magáról az ország területén használt dallamkincsről sem lehet teljes képet kialakítani. A rendszeresen felbukkanó, korábban nem regisztrált dallamok vezettek arra a következő felismerésre, hogy a nemzetközi ordinárium-katalógusokból a térségre vonatkozóan nem lehet hiteles képet alkotni, éppen az azokban felhasznált elenyésző számú és alig jellemző magyarországi forrás miatt. A katalogizálás első tapasztalatairól az 1993-as egri Cantus Planus konferencián a munkacsoport nevében Kiss Gábor tartott előadást::

 • „A Repertory of Mass Ordinaries in Eastern Europe”, in Cantus Planus, Papers Read at the 6th Meeting, Eger, Hungary, 1993, ed. László Dobszay (Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute for Musicology, 1995), 585–600.

Ezt követően a munkát Kiss Gábor saját témájaként folytatta tovább. A bővítés során fokozatosan megtörtént valamennyi, hazai és külföldi könyvárban fellelhető magyar forrás dallamainak átírása és katalogizálása. (Valamennyi, a lejegyzés gondosságát tekintve eltérő színvonalú átírást Kiss Gábor őrzi, ugyanakkor az anyag tekintélyes része számítógépes átírás formájában is a kutatás rendelkezésére áll.) A tapasztalatok alapján, s mert a nemzetközi katalógusokban a térség forrásanyaga általában is egyenetlen, felmerült egy közép-európai ordinárium-katalógus kiadásának terve. Ennek érdekében nagyarányú forráskutatás indult a környező országok (Csehország, Lengyelország, Ausztria) ordinárium-hagyományainak megismerése érdekében. A munka eredményeképpen létrejött dallamkatalógus és dallamtár több mint 200 ordinárium-dallam adatait és átírását tartalmazza több mint 100 forrásból, ami összesen több mint 2000 dallamot jelent. A jövő tervei közé tartozik a teljes repertoár számítógépes kottagrafikájának elkészítése és online hozzáférhetővé tétele. A tapasztalatokat összegző számos tanulmány mellett a munka legfontosabb eredménye a 2009-ben a Monumenta Monodica sorozatban megjelent katalógus: Gábor Kiss, Ordinariums-Gesänge in Mitteleuropa. Repertoire-Übersicht und Melodienkatalog. Monumenta Monodica Medii Aevi, Subsidia Band VI (Kassel–Basel, etc.: Bärenreiter, 2009).