Graduale-dallamtár


 

  • GradualeKezdetek: 1970-es évek.
  • A mise saját énektételeit (proprium missae) tartalmazó dallamtár.
  • Funkciója: kutatási segédanyag.
  • Formája: kéziratos szinoptikus táblázatok műfajonként – introitus, graduále, alleluja, offertórium, kommunió – alfabetikus rendben.
  • Az 1990-ig hozzáférhető valamennyi magyarországi graduále és összehasonlításra kiszemelt néhány külföldi forrás teljes proprium-készletét tartalmazza.
  • A szinoptikus táblázatok – a responzórium-gyűjteménnyel szemben – nemcsak a variánseltéréseket jelenítik meg, hanem teljes dallamátírásokat tartalmaznak.

 

 

 

 

 

  

További részletek

Az antifóna- és responzórium-dallamtárhoz hasonlóan ugyancsak a 70-es években kezdődött meg a mise dallamait, többek között a misepropriumokat összesítő dallamtár kiépítése. A proprium-tételek dallamátírásait csaknem teljes egészében Borvendég Erzsébet készítette külső megbízás keretében. A dallamtár táblázatos formában tartalmazza az 1990-ig hozzáférhető valamennyi magyarországi graduále és az összehasonlítás céljára kiszemelt néhány külföldi forrás teljes introitus-, graduále-, alleluja-, offertórium- és kommunió-készletét. A segédanyagként készített gyűjteményhez kiadási terv nem kapcsolódott, a műfajonként elkülönített és betűrendben sorakozó tételeket szinoptikus táblázatok foglalják magukba. Míg a responzóriumok hasonló táblázataiban a teljesen kiírt főalak mellett csak a változatok eltérő mozzanatait rögzítették, a misetételek minden forrásból teljes dallammal szerepelnek. Megjegyzendő, hogy a gyűjtemény tervezői a források tekintetében nem törekedtek teljességre, ugyanakkor teljes áttekintést kívántak adni a miserepertoár dallamairól. Ennek köszönhető, hogy az ún. Graduale-dallamtár processziós antifónákat, ordinárium-tételeket, s a miseforrásokban előforduló egyéb dallamokat is tartalmaz.

Miután befejeződött az antifóna- és responzórium-dallamtárak számítógépes kottagrafikázása, elkezdődött a mise-propriumok papíralapú átírásainak számítógépre vitele. A távlati cél az, hogy a teljes anyag kereshető formában online a kutatók rendelkezésére álljon.

 

communio