Antifóna-dallamtár


 

  • Kezdeti célkitűzések: a magyarországi gregoriánum énekeinek szisztematikus átírása modern kottával, majd előkészítésük a műfajonkénti közreadásra.
  • A projekt kezdete: 1970.
  • Az ANTIFÓNA műfaj teljességre törekvő gyűjteménye majdnem két évtized alatt jutott el
    • az énekanyag „katalogizálásától”, majd zenei rendezésétől,
    • a zenei variánsok megállapításától
    • a számítógépes nyilvántartáson és kottagrafikán keresztül az „ÖSSZKIADÁSIG”

 

Monumenta Monodica

Az első, nyomtatásban is megjelent dallamtár
Rajeczky Benjamin munkája volt:


Melodiarium Hungariae Medii Aevi, I,
Hymni et Sequentiae
(Budapest: Zeneműkiadó, 1956) 

 

 

Az Európa korai egyszólamúságára specializálódott,
nagy múltú sorozatban megjelent antifóna-kötet:


Monumenta Monodica Medii Aevi V.
Antiphonen [3 kötet]
(Kassel‒Basel etc.: Bärenreiter, 1999)

 

 

 

 

További részletek

1970 után a Melodiarium Hungariae Medii Aevi sorozattervének megfelelően és a Magyarország zenetörténete „Középkor” kötetének előmunkálataként kezdődött meg a magyarországi gregoriánum énekeinek szisztematikus átírása modern kottával.

A munka első fázisában támlapok készültek a dallamok forráshű átírásával, a forrás, az ünnep, a sorszám és a leltári szám feltüntetésével. A kiadás érdekében a dallamkiírások több korrekciós fázison estek át, a javítások egy részét Rajeczky Benjamin végezte.

A gyűjtemény ugyanakkor szándékosan „konzerválta” az egyes kódexek szerinti antifóna-kiírásokat: a támlapok másolataiból elkészült az antifónaanyag források szerinti összeállítása is.

Kifejezetten a közreadást célozták ellenben a dallamösszehasonlító leírások, amelyek egy-egy adott dallam zenei variánsait rögzítették.

A gépírással készült cédulakatalógus a számítógép elterjedése előtt lehetővé tette a hatalmas gyűjtemény kezelését (kb. 20 000 dallam), áttekintést nyújtva a tételekről nyilvántartási szám, ünnep, forrás és alfabetikus rend szerint.

Az antifónadallamok zenei szempontú, típusok szerinti rendezése a Rajeczky-féle kezdetek után végül Szendrei Janka és Dobszay László elgondolása szerint valósult meg. A rendszerezett anyag valamennyi egykori támlapot tartalmazza, számítógépes adatbázis formájában is létezik, s szabadon bővíthető. A Monumenta Monodica Medii Aevi antifónaköteteinek megjelenése, a számítógépes kottagrafikázás nem tette fölöslegessé a dallamtárat, hiszen a kiadvány csak az esztergomi és a magyarországi ferences hagyomány dallamait tette közzé; benne a fennmaradt dallamtár számos adata ‒ így a többi magyarországi forrás, valamint a külföldi összehasonlító források antifónaanyaga ‒ nem szerepel.

 

Antifona 02