Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

jun13

 

Rudasné Bajcsay Márta: A variálódás természetének vizsgálata egy azonos népzenei típus dallamaira énekelt ballada változataiban
Bartók terem, 2013. június 13. csütörtök, 10 óra

A Magyar Népzene Tára sorozat XI. kötetében (szerk.: Domokos Mária) szereplő CXLIV. dallamtípus legnagyobb számban gyűjtött, legnépszerűbb szövege, amelynek a típus elnevezését is köszönheti, a Fehér László balladája. A dallamtípus 75 ballada-változatának elemzésére alapozott – időközben disszertációvá fejlődött – többszempontú vizsgálat arra irányult, hogy a „mindig máshogy, mégis ugyanazt” megfogalmazó variánsok egyedi, de egyúttal egymásra is vonatkoztatható jellemzőit feltárja, s ezáltal azokat egyetlen összefüggő halmaz alkotórészeiként jelenítse meg. Az előadásban ismertetem a vizsgálat szempontjait és módszereit, bemutatok néhány érdekes változatot, és összegzem a balladatípus szövegeinek közelebbi variánsvizsgálataiból leszűrt eredményeket.