Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

2024. március 11. és 13. között Medieval and Early Modern Age Culture and Education in Central Europe címmel nemzetközi interdiszciplináris konferencia zajlott Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Galéria tanácstermében, a Szlovák Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, a Comenius Egyetem Bölcsészkara és a rózsahegyi (Ružomberok) Katolikus Egyetem szervezésében. A résztvevők túlnyomó többsége a zenei medievisztika különböző területeiről érkezett, a tágabb értelemben vett interdiszciplinaritást elsősorban a három nyitóelőadást tartó művészettörténészek – a Cseh Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézetének kutatója, Milada Studničková és a Szlovák Nemzeti Galéria régi gyűjteményének kurátora, Dušan Buran – valamint a pozsonyi történész-középkorász-paleográfus Juraj Šedivý képviselték. A konferencia főágának előadásai – köztük a Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport (https://ldzf.zti.hu/) három tagja, Gilányi Gabriella, Czagány Zsuzsa és Enyedi Mózes prezentációi – a közép-európai térség középkori zenetörténetének aktuális kérdéseit (a gregorián ének regionális változatait, a töredékkutatást és notációtörténetet, a monasztikus közösségek liturgikus dallamhagyományait, a ritmizált cantus fractus és a korai polifónia regionális megjelenési formáit) tárgyalták, tükrözve az egyes országok, műhelyek, kutatócsoportok folyamatban lévő, vagy éppen lezáruló projektjeinek tematikus súlypontjait. Ezek mellett lehetőség nyílt az aktuálisan folyó nagyszabású, széles hatósugarú vállalkozások bemutatására is, diszkusszió tárgyává téve az épülő, egyre inkább anyagteljességre törekedő adatbázisokat, forrásjegyzékeket és dallaminventáriumokat, többek között a Földváry Miklós által útjára indított Usuariumot (https://usuarium.elte.hu/), az aktuálisan a kanadai Dalhousie Egyetemen a Digital Analysis of Chant Transmission (https://dact-chant.ca/) nemzetközi hálózat részeiként működtetett Cantus és Cantusindex platformokat (Debra Lacoste, Jennifer Bain), vagy az európai COST-hálózatba betagozódó EarlyMuse – A New Ecosystem of Early Music Studies (https://www.cost.eu/actions/CA21161/ ) projektet (Philippe Vendrix).

A tanácskozás jó alkalom volt a középkori liturgikus egyszólamúsággal és annak utóéletével foglalkozók, Európa (és a tengerentúl) tudományos műhelyeiből érkezők, szeniorok és juniorok számára, hogy a sok online találkozás mellett személyesen is beszélhessenek, vitázhassanak egymással. A házigazda Eva Veselovská és munkatársai által összeállított rendkívül gazdag program részeként a társaság ellátogatott a Pozsonyi Állami Levéltárba (Štátny archív v Bratislave) és a Városi Múzeumba (Múzeum mesta Bratislavy) is. E két gyűjtemény őrzi a középkori Magyarország egyszólamú liturgikus zenéjének legbecsesebb forrásait, többek között a 14. század elején készült Esztergomi misszálét (Missale Notatum Strigoniense), a budai műhelyben a 15. század folyamán másolt Budai antifonálét, valamint a pozsonyi káptalan 15. századi antifonáléit. Egészen kivételes, semmihez sem fogható élmény volt, ahogy a konferencia szlovák és magyar résztvevői, történészek, liturgia-, művészet- és zenetörténészek, a középkori írások és hangjelzések szakértői, kutatók és egyházzenészek együtt, a kódexeket körülállva, azokat a távolabbról érkezőknek helyben rögtönzött kiselőadásokban bemutatva – sőt, olvasva és énekelve belőlük – folytattak konstruktív eszmecserét.

 

Czagány Zsuzsa

 

A konferencia programja innen letölthető: 20240312_Konferencia_Bulletin_A5_PRESS-1-6.pdf

 

pozsony Földváry Miklós Gilányi Gabriella Czagány Zuzsa, Enyedi Mózes
Milada Studnicková, Földváry Miklós, Juraj Sedivy Pozsonyi utca
Gilányi Gabriella a Pozsonyi Állami Levéltárban Gilányi_Gabriella, Czagány Zsuzsa, Eva Veselovská, Adrian Papahagi
Pozsonyi konferencia címlap