Sipos János törökségi gyűjtései
Sipos János Törökségi Népzenei Archívuma

Cikkek

2019

Sipos János, A spirituálistól a profánig és vissza – Török népek vallási dalai és népdalai, In ETHNOLOGIA Interdiszciplináris szaktudományi folyóirat, 2017-2018 <megjelent 2019-ben>, II-III. évfolyam, 1-4./5-8. szám, Budapest: Mundus, pp. 321-349. → PDF

Sipos János, Megjegyzések Voigt Vilmos: Van-e nyoma az oszmán-török folklórnak a magyarban? c. cikkéhez, In ETHNOLOGIA interdiszciplináris szaktudományi folyóirat, 2017-2018 <megjelent 2019-ben>, II-III. évfolyam, 1-4./5-8. szám, Budapest: Mundus, pp. 672-681. → PDF

Sipos János, A magyar zene – újrafogalmazva (könyvismertetés) (Lynn M. Hooker, Redefinig Hungarian Music from Liszt to Bartók, 2013), In ETHNOLOGIA interdiszciplináris szaktudományi folyóirat, 2017-2018 <megjelent 2019-ben>, II-III. évfolyam, 1-4./5-8. szám, Budapest: Mundus, pp. 544-547. → PDF

Sipos János, Azerbajdzsán zenéje (Aida Huseynova, Music of Azerbaijan: From Mugham to opera, 2016), In ETHNOLOGIA interdiszciplináris szaktudományi folyóirat, 2017-2018 <megjelent 2019-ben>, II-III. évfolyam, 1-4./5-8. szám, Budapest: Mundus, pp. 547-551. → PDF

Sipos János, Bevezető, in Sipos János közr. (2019), Bartók Béla, Török Népzene Kis-Ázsiából, Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet & Gül Baba Örökségvédő Alapítvány, Budapest: l’Harmattan, pp. 13-28. → PDF

Sipos János (2019), Bartók Béla, Török Népzene Kis-Ázsiából (1. rész), Folkmagazin, 2019/5 - XXVI., pp. 17-21. → PDF

Sipos János főszerkesztő (2019), Bevezető, hangok és kották a Bartók Béla, Török Népzene Kis-Ázsiából kötethez, Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet & Gül Baba Örökségvédő Alapítvány. (The Bartók Béla, Török Népzene Kis-Ázsiából book is available from l’Harmattan France: diffusion.harmattan@wanadoo.fr or http://webshop.harmattan.hu). URL: http://www.bartok-torok-gyujtes.hu. See also http://bartok.neprajz.hu/neprajz.tanulmanyok_04.php. → PDF

Sipos János (2019), Volga-káma-vidéki, arab és török zenei hatások és azok tükröződése Bartók műveiben, In: Keleti hatások és motívumok a magyar művészetben, Budapest: MMA Kiadó. → PDF

Sipos János (2019), Kırgız Halk Müziği, In Türk Mûsikîsi Atlası, Vol 2., ed. Prof. Dr. feyzan Göher Vural – Doç. Dr. Timur Vural, Ankara: Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi. → PDF

Sipos János (2018), A Musicologist Among Turkish People: Folk Songs and Religious Songs (Türk Halklari Arasında Bir Müzikolog: Halk Şarkıları ve Dini Şarkılar), In IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eds: Orhan Kurtoğlu - Ayşe Çamkara Erginer, Vol. 1., 2018, Ankara: Haci Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-i Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, pp. 443-452. → PDF

2018

Sipos János (2018), Türk Halkları Arasında bir Müzikolog: Halk Şarkıları ve Dini Şarkılar, In IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu; Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi, Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-i Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bildiriler Kitabı, 2. kötet, eds. Orhan Kurtoğlu - Ayşe Çamkara Erginer, Ankara: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, ISBN: 978-605-7893-02-4, e-ISBN: 978-605-7893-03-1. pp. 443-452. → PDF

Sipos János (2018), From the spiritual to the profane and back – Religious Melodies and Folksongs of Turkic Peoples, Ín Turkic Soundscapes - From Shamanic Voices to Hip-Hop, ed. by Razia Sultanova and Megan Rancier, SOAS Musicology Series (256 p.), London: Routledge, ISBN-13: 978-1138062405, ISBN-10: 1138062405, pp. 133-152. URL: https://www.routledge.com/Turkic-Soundscapes-From-Shamanic-Voices-to-Hip-Hop-1st-Edition/Sultanova-Rancier/p/book/9781138062405, → PDF

Booklet of Abstract, 22th Symposium of the Study Group on Historical Sources of Traditional Music, The Inside and Outside, or Who is the Other?, Budapest 12-16 Aprilis 2018, MTA BTK ZTI, Bartók Hall, Did I become an Insider in Turkish Sufi Communities?, p. 36.

2016-2017

Sipos János (2017), Béla Bartók’un Türk Halk Musıkisi Araştırması Üzerine, In Küçük Asya’dan Türk Halk Musıkisi, Béla Bartók (ford. Bülent Aksoy), Istanbul: PAN, pp. 5-11, ISBN 978-605-9646-27-7. → PDF

Sipos János (2017), Collecting Folk Music in the Land of the Zemzems: Report on the Turkmen expedition of 2011, Ín ICTM Ireland – Journal of the Irish National Committee of the International Council for Traditional Music, issue 6, ISSN 2009-4094, https://www.ictm.ie/?s=sipos. → PDF

Sipos János (2017), Hasonló török és magyar dallamok, In Török hagyaték – tanulmányok a magyar kultúra török kapcsolatáról (szerk. Bartha Júlia és Hoppál Mihály), Budapest: Európai Folklór Központért Egyesület, ISBN: 978-615-80687-0-3, pp. 169-189. → PDF

Sipos János (2017), Egy török szúfi közösség népdalai és vallási énekei, Ín Ethnologia. Multidiszciplináris szaktudományi folyóirat - Comparative Theories and Methods of International and Development Economics World Economics 1 (szerk. Biernaczky Szilárd), Budapest: Mundus Novus @ eKönyv Magyarország Kft., HU ISSN 2559-9755, pp. 279-311. → PDF

Online: www.ekonyv.hu, https://www.ekonyv.hu/hu/konyv-reszletei/ethnologia-multidiszciplinaris-szaktudomanyi-folyoirat--comparative-theories-and-methods-of-international-and-development-economics-world-economics-1?eid=29500 → PDF

Sipos János (2017), Macar örnekleriye Müzikte gelenek ve yenilik, Ín: 1’st International Arts Education Symposium (abstract), Denizli: Pamukkale University, ISBN: 978-975-6992-69-2, pp. 22-23. → PDF

Sipos János (2017), A Special Melody of the Bektashis in Thrace, Ín Role of Religion in the Turkic Culture, ed. by Éva Csáki et all, Budapest: Péter Pázmány Catholic University, ISBN: 978-963-308-302-4, pp. 243-250. → PDF

Sipos János (2017), About the Results of a Folk Music Research Among Turkic Peoples (1987-2016), Ín Traditional Music in the 21st Century, Almaty: Kazakh Kurmangazy National Conservatoire, ISBN 978-601-7848-17-0, pp. 20-26. → PDF

Sipos János (2017), Törökségi és finnugor rétegek a magyar népzenében, Ín Közvetítő - Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára, szerkesztette: Czövek Judit – Szulovszky János, Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság, ISBN 978-963-87696-7-1, pp. 175-188. → PDF

Sipos János – Ufuk, Tavkul (2017), Karachay-Balkar Folksongs, e-book, l’Harmattan –Institute for Musicology of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, ISBN 978-963-414-354-3, Web: http://media.harmattan.hu/webbook/sipos-kirgiz/index.html

Sipos János (2017), Kyrgyz Folksongs - e-book, l’Harmattan-MTA BTK - Institute for Musicology of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, ISBN 978-963-414-355-0, Web: http://media.harmattan.hu/webbook/sipos-kirgiz/index.html

Sipos János (2017), “Hooker, Lynn M. 2013. Redefining Hungarian Music from Liszt to Bartók. New York: Oxford University Press. 320 pp.” Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 9 (2016): http://ahea.pitt.edu DOI: 10.5195/ahea.2016.241 → PDF

Sipos János (2017), Kyrgyz Folksongs – A New Book and an e-Book, Ín: Altay Communities – History Issues, Eds. İlhan Şahin, HanWoo Choi, Güljanat K. Ercilasun, Jack Snowden, Muhammed Bilal Çelik, İstanbul: İstanbul Esnbaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını (İSTESOB), pp. 349-379. → PDF

Sipos János (2017) Türk Halkları Arasındaki Halk Müziǧi Araştırmalarımın Sonuçları (1987-2015) ve Yeni Bir Web-Sitesi, Forschungzeitschrift über das Alevitentum und das Bektashitentum, 16. szám, Köln: Das Alevitisch-Bektaschitische Kulturinstitut e.V., ISSN 1869-0122, pp. 223-237. → PDF

Sipos János (2017), Türk halklarının halk müziğini araştıran ve karşılaştıran bir grubun oluşturulmasına dair bir öneri, In 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Müzik oyun ve Eğlence, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları: 3521, ISBN: 978 975 17 3945 2, pp. 53-60 → PDF

Sipos János (2017), About the Turkic folkmusic archives of Janos Sipos, Estonian Folklore Archives: Archives as Knowledge Hubs: Initiatives and Influences, Tartu: Estonian Literary Museum, pp. 58-59, PDF on the Web: http://folklore.ee/era/conference2017/ERA90abstracts.pdf

Sipos János (2017), Review of the “Music of Azerbaijan: From Mugham to Opera”, Aida Huseynova. Bloomington: Indiana University Press, 2016. Ethnomusicology Multimedia. xxix + 326 pp., b&w illustrations, maps, music, videos, audio. ISBN 978-0-253-01937-0 (Hardcover), ISBN 9780253019493, Asian Music (e-book). → PDF

 

 

Earlier publications

English

Sipos, János (2013), On the Singing and Dancing of Some Asian Sufi Communities and Shamans, Abstract, 42nd World Conference of the ICTM, Shanghai → PDF

Sipos, János (2010e), basic musical forms in a Bektashi community, In: Jaccard, J. L. ‒ Morán Quiroz, H. M. (eds) Intersections: Music, Tradition and Education, Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ISBN: 978 607 450 317 3, pp. 89-110. → PDF

Sipos János (2009), Is it possible to use the makam conception in analyzing and classifying vocal monophonic folk music material?, Proceedings of International Musicological Symposium “Space and Mugham”, Baku: Şerk-Qerb – word forma → PDF

Sipos János (2014), The Musical Life of Two Bektashi Communities, Arit Newsletter Online 56, pp. 12‒14. → PDF

Sipos, János (2015b), Reports from ICTM National and Regional representatives ‒ Hungary, Bulletin of the ICTM, Vol. 129:1. October 2015, p. 34, ISSN (Online): 2304‒4039. → PDF

Sipos, János (2014b), A Few Thoughts on the Structural Analysis of the Terme Types, Bulletin of Kurmangazy Kazakh National Conservatory 1, pp. 6‒15. ISSN 2310-3337 → PDF

Sipos, János ‒ Somfai, Kara Dávid ‒ Kunkovács, László (2014c), Visiting a Sakha (Yakut) Folk Healer: with a Musicological Note by János Sipos, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 21: (1‒2), pp. 185‒200. ISSN 1216-7827 → PDF

Sipos, János (2014g), Kyrgyz Folksongs, Folkmagazin 21: (6), pp. 21‒28, ISSN 1218-912x. → PDF

Sipos, János (2013a), Report from the International Council for Traditional Music National and Regional Representatives, In: Yoder, Carlos (ed.) Bulletin of the International Council for Traditional Music, No. 122. Ljubljana: International Council for Traditional Music, pp. 50‒52, ISSN (Online): 2304-4039. → PDF

Sipos, János (2015a), Polyphonic Examples from the Music of Some Turkic Peoples, In: Richter, Pál and Tari, Lujza (eds): Multipart Music. Individuals and Educated People in Traditional Multipart Music Practises. Proceedings of the Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 493‒505. → PDF

Sipos, János (2012), A Musical Map of Different Turkic-Speaking Peoples: as Based on Field Work from 1936 until the Present, International Review of Turkish Studies 2: (4), pp. 46‒61, ISSN: 2211 3967. → PDF

Sipos, János (2012a), A Folk Music Research Series from Bartók to Our Days: How do Musical Styles of the Karachays Livin gin Turkey Change?, In: Richter, Pál (ed.) Musical Traditions: Discovery, Inquiry, Interpretation and Application, 400 p, Monor: Pillangó Kiadó, pp. 253‒265, ISBN 978-615-5167-01-0. → PDF

Sipos, János (2013d), Tradition and Revival: How do Musical Styles of Karachays Living in Turkey Change? Journal of Endangered Languages 2: (2), pp. 187‒196. → PDF

Sipos, János (2010), Dakota Folk Songs and Their Inner-Asian Connection, Acta Ethnographica Hungarica 55:1, pp. 101‒112. → PDF

Sipos, János (2010a), Categorization of Thracian Bektashi Melodies and their Relations with Eurasian Environs, Alevilik‒Bektasilik Araştırmaları Dergisi /Forschungszeitschrift über Alevitentum und Bektaschitentum 2, pp. 35‒46. ISSN 1869-0122. → PDF

Sipos, János (2010f), Where Bartók Left Off: Researching Turkic Elements in Hungarian Folksong, In: Jaccard, J. L. ‒ Morán Quiroz, H. M. (eds) Intersections: Music, Tradition and Education, (Estudios del Hombre. Serie Antropologia) Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ISBN: 978 607 450 317 3, pp. 67‒110. → PDF

Sipos, János (2010e), On folk music research and some possible goals of the IKS (International Kodály Society) László Vikár Forum, In: Jaccard, J. L. ‒ Morán Quiroz, H. M. (eds) Intersections: Music, Tradition and Education, Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ISBN: 978 607 450 317 3, pp. 15‒26. → PDF

Sipos, János (2007f), Prior, Daniel: The Semetey of Kenje Kara. A Kirghiz Epic performance on Phonograph, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 60: (3), pp. 356‒357. → PDF

Somfai, Kara Dávid ‒ Hoppál, Mihály ‒ Sipos, János (2007g), The Sacred Valley of Jay Ata and a Kirghiz Shaman from Xinjiang, China, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 15: (1‒2), pp. 47‒68. → PDF

Sipos, János ‒ Somfai, Kara Dávid ‒ Kunkovács, László (2006), Batïrkan, a Kazakh Shaman from the Altay Mountains (Mongolia), Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 14:1‒2, pp. 117‒138. → PDF

Sipos, János (2006c), A comparative research on the folk music of Turkic peoples: from Béla Bartók to our days, In: Wiesend, R. ‒ Boeschoten, H. (eds), Musik im Orient – Zwischen Maqâm und Epengesang (Schriften zur Musikwissenschaft 19), Mainz: Are Musik VerlagsGmbH, pp. 131‒143, ISBN: 978 3 924522 38 4. → PDF

Sipos, János (2006d), Basic Musical Forms in a Bektashi community, In: Wiesend, R. ‒ Boeschoten, H. (eds) Musik im Orient: Zwischen Maqâm und Epengesang (Schriften zur Musikwissenschaft 19), Mainz: Are Musik Verlags GmbH, pp. 143‒162, ISBN: 978 3 924522 38 4. → PDF

Sipos, János (2006e), A Lament from Bartók’s Anatolian Collection and its Musical Background, In: Wiesend, R. ‒ Boeschoten, H. (eds), Musik im Orient: Zwischen Maqâm und Epengesang (Schriften zur Musikwissenschaft 19), Mainz, Mainz: Are Musik VerlagsGmbH, pp. 162‒184, ISBN: 978 3 924522 38 4. → PDF

Sipos, János (2007a), A Lament from Bartók's Anatolian Collection and its Musical Background, Studia Musicologica 48:1‒2, pp. 201‒213. → PDF

Sipos, János (2006g), Similar Melody Styles in Kazakh and Hungarian Folk Music, In: Abirbekov, Y. (ed.) Traditional Music of Turkic People: Present and Future, Kyzyl-Orda: Kyzylorda State University, pp. 249‒266. → PDF

Sipos, János ‒ Birtalan, Ágnes (2004), Talking to the Ongons: The Invocation Text and Music of a Darkhan Shaman, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 12:1‒2, pp. 25‒62. → PDF

Sipos, János (2004b), The Central Style of Azeri Folksongs, Journal Of Turkic Civilization Studies 1:1, pp. 283‒301. → PDF

Sipos, János (2004d), A Few Words about the Musical Structure of the Western Mongolian Epic Ülng Tiw, Central Asiatic Journal 48, pp. 38‒49. → PDF

Sipos, János (2001a), Report on my Expedition in the Caucasus, In: Károly, László ‒ Kincses, Nagy Éva (eds) Néptörténet – Nyelvtörténet: A 70 éves Róna-Tas András köszöntése, 217 p. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, pp. 155‒184, ISBN: 963 482 550 8. l → PDF

Sipos, János (1999), László Vikár – Gábor Bereczki: Tatar folksongs, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 52:3‒4, pp. 311‒312. → PDF

Sipos, János (1997), Similar musical structures in Turkish, Mongolian, Tungus and Hungarian folk music In: Berta, Árpád (ed.) Historical and Linguistic Interaction between Inner-Asia and Europe: Proceedings of the 39th Permanent International Altaistic Conference (Studia uralo-altaica 39), Szeged: JATE Finnugor Tanszék – John Benjamins, pp. 305‒316, ISBN: 9630481 881 1. → PDF

Sipos, János (1996a), Connection between Turkish songs having different structures, In: Ankara Üniversitesi D.T.C.F. (ed.) The Fifth International Turkish Folklore Congress, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, pp. 55‒65. → PDF

Sipos, János (1992), Similar Melody-Styles in the Hungarian and the Turkish Folk Music, In: Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakülte (ed.) The Fourth International Turkish Folklore Congress III. Yayınları 166, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, pp. 235‒256, ISBN: 975 17 0992 x. → PDF

Juhász Zoltán ‒ Sipos, János (2009), A Comparative Analysis of Eurasian Folksong Corpora, Using Self Organising Maps, Journal of Interdisciplinary Music Studies 4:1, pp. 1‒16. → PDF

Sipos, János (2015), Karachay-Balkar Folksongs and their Hungarian Connections, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16, Istanbul: Motif Vakfı, pp. 379‒396. ISSN: 1308 4445. → PDF

 

Turkish

Sipos, János (2014e), Bazı Türkü üslupları ve onların başka Turki halklarının halk müziği ile olan bağlantıları hakkında, In: Čorotegin, T. K. (ed.) The Kyrgyz Khaganate in the Context of Medieval Statehood and Culture of the Turkic Peoples: Proceedings of the Second International Conference dedicated to the 1170 anniversary of the Great Kyrgyz Khaganate in Inner Asia. Bishkek: The Muras Foundation, pp. 5‒12, ISBN: 978 9967 12 424 0. → PDF

Sipos, János (2013), Manevi’den Laik’a ve tersi: Bazı Türk Halkının Dini ve Laik Türküleri Arasındaki İlişki, In: Nasrattinoğlu, İrfan Ünver (ed.) Türkü − Türkülerimiz Türküler ve Öyküler Cilt I‒II.: IV. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı Fethiye, Ankara: Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, pp. 203‒210. → PDF

Sipos, János (2011), Bartók Anadolu Derlemesinden Bir Ağıtın Öyküsü, In: Elbaş, Osman [et al.] (eds) Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü Kongresi (2006) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, pp. 291‒296, 9789751623690. → PDF

Sipos, János (2011a), Türk halklarının halk müziğini araştıran ve karşılaştıran bir grubun oluşturulmasına dair bir öneri, In: Horata, Osman (ed.) Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlığının 20. Yıl önümü Münasebetiyle. IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Turkistan: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk‒Kazak Üniversitesi, pp. 7‒11, ISBN: 978 601 243 337 1. → PDF

Sipos, János (2011d), Trakya Bektaşilerinin Tasavvufî ve Halk Müziği İle Anadolu Halk Müziği Arasındaki Bağlantılar, In: Kiliç, Filiz (ed.) Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildiriler, Nevşehir: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, pp. 235‒244, ISBN: 978 975 16 2355 5. → PDF

Sipos, János (2010h), Bir Trakya Bektaşi Cemaatinin Müziği ve Macar Halk Müziği, In: Ecevitoglu, P. ‒ Irat, A. M. ‒ Yalçınkaya, A. (eds) Uluslararasi Haci Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Dipnot, pp. 359‒372, ISBN: 978 975 9051 95 2. → PDF

Sipos, János (2010i), Özel bir Bektaşi melodisinin izinde, In: Aytaş, G ‒ Dogan, Y. ‒ Akman Yeşilel, D. B (eds) Haci Bektaş Veli'nin Tarihsel Kimligi, Düşünce Sistemi ve Etkileri, Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yayınları, pp. 165‒173, ISBN: 978 975 507 194 7. → PDF

Sipos, János (2009b), Teaching methods of the Turkish Bektashi community in music and music related activities, In: Sultanova, Razia (ed.) Sacred Knowledge: Schools or revelation? Master-Apprentice System of Oral Transmission in the Music of the Turkic Speaking World, Cambridge: LAP Lambert Academic Publishing, ISBN-10: 3838315588, ISBN-13: 978-3838315584, pp. 68‒76. → PDF

Sipos, János (2006f), Bir Ezgi Üslubu Avrupa'da, Anadolu'da ve Asya'da, In: Cengiz, A. (ed.) Müzik Sanatımız ve AB Süreci, Ankara: Sevda ve Cenap And Müzik Vakfi, pp. 311‒319. → PDF

Sipos, János (2004c), Macarların Türk Halkları Arasında Gerçeklestirdiği Halk Müziği Araştırmaları, Haci Bektas Veli Research Quarterly 30, pp. 165‒186. → PDF

Sipos, János (1997a), Çeşitli Türk Ezgileri Arasındaki İlişkiler, In: Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakülte (ed.) V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Program ve Bildiri Özetleri: T. C. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 230, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, pp. 328‒34, ISBN: 975 17 1714 0. → PDF

Sipos, János (1993a), Türkiye Türkleri Halk Müziğinin Sınıflandırılması, In: Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakülte Dergisi, Vol. 36, Ankara: Ankara Üniversitesi & Tömer, pp. 181‒202. → PDF

Sipos, János (2014d), Kırgız Halk Müziği‒Epik Türküleri (Kirgiz népzene – epikus dalok), In: Onaran, An (ed.) Yeni Türkiye No. 57 – Türk Musıkisi Özel Sayısı, İstanbul: YTSAM, pp. 235‒247, ISBN: 278 9785 98 9295. → PDF

Sipos, János (2002b), Bibliography and Evaluation of the Turkish Folk Culture Studies Carried out in Hungary in the Last 50 Years, In: Çelik, Hüseyin (ed.) Son elli yılda Türkiye dışındaki Türk halk kültürü çalışmaları seksyon bildirileri: VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü kongresi, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, pp. 233‒247, ISBN: 975 17 3050 3. → PDF

 

Hungarian

Sipos, János (2011), A magyar népzene régi rétegeinek török-mongol kapcsolatairól – néhány sámándal ürügyén, In Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága, Sepsisszentgyörgy: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, pp. 227-246 → PDF

Sipos János (2007d), Keleti népzenei kutatások – IV. A mongóliai kazakok dallamai, Folkmagazin, pp. 30-33. → PDF

Sipos János (2007), Keleti népzenei kutatások – II. Délnyugat-kazak népzene, Folkmagazin 14:4, pp. 38-45. → PDF

Sipos, János (2000), Bartók nyomában Anatóliában, Kőrösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete, Sepsisentgyörgy: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület → PDF

Sipos János (2014f), A török népek közös zenei rétegeiről és a kirgiz sirató stílusról, In: Salat-Zakariás Erzsébet (ed.) Pontosan, szépen: Almási István 80. születésnapjára, Kolozsvár: Mega Könyvkiadó, pp. 385‒398, ISBN: 978 606 543 537 7. → PDF

Sipos János (2013c), Finnugor nyelv versus török‒mongol népzene, In: Angi István ‒ Csákány Csilla (eds) Zenei művelődésünk a változó régióban: A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, pp. 80‒95, ISBN: 978 606 8178 70 7. → PDF

Sipos János (2012b), Török népek zenei térképe – egy 1936-tól folyó kutatássorozat alapján, In: Czövek Judit, Dyekiss Virág, Szilágyi Zsolt (eds) Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára, 619 p, Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság, pp. 159‒172, ISBN: 978 963 87696 3 3. → PDF

Sipos János (2012c), Az azerbajdzsáni mugam és az azerbajdzsáni népzene, In: Kiss G. ‒ Czagány Zs. ‒ Papp Á. ‒ (eds) Zenetudományi Dolgozatok 2011: In memoriam Dobszay László. 423 p, Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, pp. 381‒391. → PDF

Sipos János (2012e), A karacsáj népzene magyar kapcsolatai, In: Szalay Olga (ed.) Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére, 864 p, Budapest: l'Harmattan Kiadó, pp. 273‒296, ISBN: 978 963 236 629 6. → PDF

Sipos János (2011b), Néhány gondolat a magyar népzene finnugor és török kapcsolatairól, In: Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde: V. Nemzetközi Tudományos Konferencia: történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet, gazdaság, jogtudomány, politológia, 100 p, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 373‒386. → PDF

Sipos János (2012h), A sámándalok zenei elemzése, Vallástudományi Szemle VII:1, pp. 61‒77. → PDF

Sipos János (2012f), Néhány megjegyzés Batırkan sámán énekéhez, Vallástudományi Szemle VII:2, pp. 81‒91. → PDF

Sipos János (2011c), Egy kirgiz sámándal és háttere, Vallástudományi Szemle VII:2, pp. 78‒80. → PDF

Sipos János (2010b), Az azeri népzene kapcsolata a magyar, illetve más török népek zenéivel, In: Dévényi Kinga (ed.) Varietas Delectat: Tanulmányok Kégl Sándor emlékére (Keleti tanulmányok 14.), 190 p, Budapest: MTA Könyvtára, pp. 115‒130., ISBN: 978 963 7451 20 1. → PDF

Sipos János (2010c), Az azerbajdzsáni mugam és az azerbajdzsáni népzene, In: Hasanov, H.asan (ed.) Magyarország és Azerbajdzsán: kultúrák párbeszéde: IV. nemzetközi tudományos konferencia II, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 399‒406. → PDF

Sipos János (2010g), Tuvai és magyar dallamok, In: Felföldi L. ‒ Müller A. (eds) Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban: Pesovár Ernő emlékezete, 447 p, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp. 187‒200, ISBN: 978 963 88451 4 6. → PDF

Sipos János (2009a), Egy misztikus iszlám rend vallási és népi dallamai, In: Kiss G. (ed.) Zenetudományi dolgozatok 2009, 481 p, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, ISSN: 0139‒0732, pp. 395‒420. → PDF

Sipos János (2009c), A zene szerepe egy törökországi misztikus rend életében, In: Szemerkényi Ágnes. (ed.) Folklór és zene, (Folklór a magyar művelődéstörténetben 4), 517 p, Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 471‒486, ISBN: 978 963 05 8822 5. → PDF

Sipos János (2008b), Keleti népzenei kutatások – IV.: Népzene a kazak steppe két végéről. A mongóliai kazakok dallamai, Folkmagazin 15:1, pp. 30‒33. → PDF

Sipos János (2009g), Azerbajdzsáni, magyar és anatóliai török siratók összehasonlító vizsgálata, In: Azerbajdzsáni Nagykövetség (ed.) Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde konferencia Történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet szekció, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 193‒197. → PDF

Sipos János (2008), Keleti Népzenei Kutatások – V. Népdalok a kazak steppe két végéről. A két kazak terület zenéjének összehasonlítása, Folkmagazin 15:4, pp. 37‒39. → PDF

Sipos János (2007c), Keleti népzenei kutatások – I. Előzmények, korábbi gyűjtések, Folkmagazin 14:2, pp. 46‒49. → PDF

Sipos János (2007d), Keleti népzenei kutatások – II. Délnyugat-kazak népzene, Folkmagazin 14:3, pp. 38‒45. → PDF

Sipos János (2007h), Zenei alapformák egy török falusi közösségben. Néprajzi Látóhatár XVI:3-4. pp. 75-99 ISSN 1215-8097 → PDF

Sipos János (2007), Egy sajátos aszimmetrikus ritmus a magyarok és más népek népzenéjében, In: Sz. Farkas M. (ed.) Zenetudományi dolgozatok 2006‒2007, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp. 203‒214. → PDF

Sipos János (2007b), Bartók anatóliai gyűjtésének egy siratója és annak zenei háttere, Magyar Zene 45:1, pp. 79‒91. → PDF

Sipos János (2007e), Keleti népzenei kutatások – III. Délnyugat-kazak népzene (folytatás), Folkmagazin 14:5, pp. 32‒35. → PDF

Sipos János (2008d), Az azerbajdzsáni avarok, tatok, zahurok, zsidók, oroszok és törökök népzenéjéről, In: Hasanov, Hasan (ed.) II. International Scientific Conference on „Hungary and Azerbaijan: Dialogue of Cultures”, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 170‒181. → PDF

Somfai Kara Dávid ‒ Sipos János ‒ Kunkovács László (2006a), Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből, In: Molnár Ádám (ed.) Csodaszarvas, őstörténet, vallás és néphagyomány, Budapest: Molnár Kiadó, pp. 157‒176. → PDF

Sipos János (2006h), Az azeri népzene és kapcsolata a magyar illetve más török népek zenéihez, In: Hasanov, Hasan (ed.) Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák közeledése: Az első magyar-azerbajdzsáni tudományos szimpózium előadásai, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 58‒67. → PDF

Sipos János (2005), Beszámoló karacsáj‒balkár népzenei gyűjtéseimről, In: Sz. Farkas Márta (ed.) Zenetudományi dolgozatok 2004‒2005, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp. 217‒241. → PDF

Sipos János (2005a), Néhány kaukázusi nép zenéjéről, Magyar Zene 43:2, pp. 193‒213. → PDF

Sipos János (2005b), A sziú indián dalok ázsiai kapcsolatairól, In: Birtalan Ágnes ‒ Rákos Attila (eds) Kristályfény: Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére I‒II, Budapest: ELTE BTK, pp. 705‒718. → PDF

Sipos János (2004a), A zene kezdeteinél – azeri népzene, In: Rudasné Bajcsay Márta ‒ Richter Pál. (eds) Zenetudományi Dolgozatok 2003 I‒II.: Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára, 606 p, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp. 547‒601. → PDF

Sipos János (2004e), Néhány megjegyzés a magyar népzene török‒mongol kapcsolataihoz, In: Andrásfalvy Bertalan ‒ Domokos Mária ‒ Nagy Ilona ‒ Landgraf Ildikó ‒ Mikos Éva (eds) Az Idő rostájában: Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára, 1‒3, 1427 p, Budapest: L'Harmattan, pp. 235‒267, ISBN: 963 9457 66 3 → PDF

Sipos János (2000a), Bartók nyomában Anatóliában, In: Gazda József (ed.) Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete, 455 p, Covasna: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, pp. 217‒233, ISBN: 973 8041 02 3. → PDF

Sipos János (2002a), Vannak-e közös rétegek a karacsáj‒balkár és a magyar népzenében? In: Birtalan Ágnes ‒ Yamaji Masanori (eds) Orientalista Nap 2001, Budapest: MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE Orientalisztikai Intézet, pp. 117‒131. → PDF

Sipos János (2001), Egy most felfedezett belső-mongóliai kvintváltó stílus és magyar vonatkozásai, Ethnographia 112:1/2, pp. 1‒80. → PDF

Sipos János (2001e), Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 4. (befejező) rész: A két kazak terület zenéjének összehasonlítása, Magyar Zene 39:4, pp. 425‒440. → PDF

Sipos János (2001d), Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 3. rész: A mongóliai kazakok dallamai, Magyar Zene 39:3, pp. 301‒320. → PDF

Sipos János (2001b), Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 1. rész, Magyar Zene 39:1, pp. 27‒56. → PDF

Sipos János (2001c), Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 2. rész: Nyugat-kazak dallamtípusok, Magyar Zene 39:2, pp. 183‒200. → PDF

Sipos János (2001f), Gyűjtőút Mangisztauban – kazak kapcsolatok, Folkmagazin 2001:2, pp. 25‒27. → PDF

Sipos János (2000), Magyar népzenei kutatások a törökség között, In: Cseri Miklós ‒ Kósa László ‒ T. Bereczky Ibolya (eds) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón: A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10‒12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai, 763 p, Budapest, Szentendre: Magyar Néprajzi Társaság – Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, pp. 165‒182, ISBN: 963 7376 29 1. → PDF

Sipos János (1998a), Újabb adatok a kvintváltás eurázsiai elterjedtségéhez, Néprajzi látóhatár VII:1-2, pp. 1‒57. ISSN 1215-8097 → PDF

Sipos János (1996), Aszimmetrikus ritmusok, Folkmagazin 1996: (1), pp. 7‒8. → PDF

Sipos János (1995a), Népzenei gyűjtés Törökországban, Török Füzetek III:2, pp. 8‒10. → PDF

Sipos János (1995), Török népzene – magyar népzene, Folkmagazin 1995:2, pp. 5‒6. → PDF

Sipos János (1994), Török és magyar siratók, Keletkutatás 1994:2, pp. 46‒58. → PDF

Sipos János (2011e), A magyar népzene keleti kapcsolatainak nyomában. Beszámoló negyed évszázados keleti népzenei kutatásaimról. Keletkutatás 2011 tavasz pp. 97-117. ISSN 0133-4778 → PDF

Sipos, János (2010), Milyen eredetűek a magyar népzene honfoglaláskori rétegei, Folkmagazin 6, pp. 30-31 → PDF

Sipos, János (2012), Népzenegyűjtés a zemzemek földjén, Türkmén expedíció – I. rész, Folkmagazin, pp. 32-35 → PDF

Sipos, János (2012), Népzenegyűjtés a zemzemek földjén, Türkmén expedíció – II. rész, Folkmagazin, pp. 34-37 → PDF

Sipos János (2012g), A magyar népzene honfoglalás kori rétegeiről, In: Gazda J, Peti B, Szabó E. (eds) Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága, Sepsiszentgyörgy: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, pp. 227‒246. → PDF

 

Azeri

Sipos János (2009d), Vokal monofonik xalq musiqisinin tehlil ve tesnif edilmesinde muğam anlayişindan istifade etmek olarmi? In: Azerbajdzsáni Nemzeti Tudományos Akadémia (ed.) "Muğam Alemi" Beynelxalq Elmi Simpoziumunun Materialları, Baku: Serk-Qerb, pp. 382‒392, ISBN: 978 9952 34 201 7. → PDF