Középkori dallamgyűjtemény


 

Az 1960-as, 70-es években elkezdődő gregoriánkutatás létfeltétele volt forrásanyagának megteremtése. Ennek jegyében kezdődött meg a források mikrofilm-másolatainak beszerzése, illetve a források középkori neumaírással írt dallamainak modern kottázással történő átírása és a kutatást megkönnyítő dallamtárakba rendezése. A dallamok műfajok szerinti szisztematikus átírása részben kiadási célokat szolgált (lásd Melodiarium Hungariae Medii Aevi, I; illetve Monumenta Monodica Medii Aevi Band V Antiphonen; Responsories), részben a források átfogó vizsgálatát lehetővé tévő kutatási segédanyagot jelentett.