Történeti Énektár


 

  • Létrejötte: a népi gyakorlatban élő egyházi népénekek gyűjtése, lejegyzése révén, párhuzamosan a Zenetudományi Intézet népzenei típusrendjének kialakításával (1964‒78).
  • Célja: a népzenei adatok hozzárendelése a történeti, énekeskönyvi adatokhoz.
  • Tartalma: 300 rendezett dallamtípus, 15.000 támlap.
  • Segédletek: mutatók ‒ cédulakatalógusban ‒ szövegincipitek és földrajzi hely szerint.
  • 2010 óta a rendezett rész számítógépes adatbázisban kereshető.


Torteneti Enektar a                                Torteneti Enektar b

 

További részletek

A Történeti Énektár kialakítása 1964-ben még a Népzenekutató Csoport keretei között kezdődött. Az alapgondolatot Kodály Zoltán 1933-as Néprajz és zenetörténet című írása fogalmazta meg először: a magyar zenetörténet szórványos írásos emlékeinek értelmezésében az élő népzene siethet a kutató segítségére. A gyűjtemény létrehozói, Szendrei Janka és Dobszay László számára az elsőrendű szempont a népzenei adatok történeti feljegyzésekhez, régi énekeskönyvi adatokhoz való hozzámérése volt. Ezt a célt szolgálta a népi gyakorlatban élő magyar egyházi népénekek összegyűjtése, rendezése, amelyhez a Zenetudományi Intézet népzenei archívuma adott keretet.

A nagy népzenei típusrend kialakításával párhuzamosan történt a Történeti Énektár „típusainak” összeállítása. Az énektár magját a népzenei nagyrendből szisztematikusan kiválogatott népzenei lejegyzések másolatai alkották, s ezt egészítették ki egy országos, célirányos népénekgyűjtés adataival. A gyűjtemény körülbelül 15 000 támlapot tartalmaz, felerészben 300 típusba beosztva, felerészben beosztatlanul.

Az énektár teremtette meg a „sárga könyvként” emlegetett, Szendrei, Dobszay, Rajeczky által jegyzett XVI‒XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben című kétkötetes kiadvány összehasonlító anyagközlésének bázisát. A dallamtörténeti megközelítés könnyen tetten érhető a könyv lapjain, ahol a kiindulást mindenkor a Régi Magyar Dallamok Tára I-II. kötetének kottái jelentették. A Történeti Énektár gondozása, gyarapítása a könyv megjelenése után abbamaradt.

A gyűjtemény az egykori lehetőségeknek megfelelően a tájékozódást segítő mutatókkal: szövegincipitek és földrajzi hely szerinti cédulakatalógusokkal van ellátva. Az archiválás és könnyebb átláthatóság érdekében az énektár rendezett része 2010-ben számítógépes adatbázisba került. A közeljövő feladatai közé tartozik a beosztatlan dallamok osztályozása, egyben az adattár és típusrend bővítése, valamint a teljes zenei anyag digitalizálása. Nemcsak az állagmegőrzés lenne ideális célkitűzés, hanem eddig érintetlen dallamtörténeti témák kutatásának inspirálása is.