könyvbemutató

 • Geyer Stefi hegedűművész életútja – Levelezése Bartók Bélával

  geyer bartok valogatott 102 sMájus 30-án a Zenetudományi Intézet Bartók termében került sor a Geyer Stefi életéről szóló kötet bemutatójára. A 20. század elején Geyer Stefi meghatározó szereplője volt a hazai és a nemzetközi koncertéletnek, a gyorsan felejtő közönség azonban már csak úgy emlékszik rá, mint Bartók Béla ifjúkori reménytelen szerelmére, aki a neki ajánlott Hegedűversenyen kívül, még a kapcsolatuk megszakítása után is, számos további kompozíció megírására ihlette. Személye a nagyközönség számára ismeretlen volt, ahogyan, néhány levéltől eltekintve, a Bartókkal 1907 és 1908 között folytatott levelezést is csak a Bartók kutatók szűk köre ismerhette, jó ideig ennek is csak az egyik felét, Bartók Geyer Stefihez írt leveleit, a Paul Sacher Stiftung kis példányszámban megjelent facsimile kiadásából. Húsz évvel az 1908-as szakítás után, Stefi második férjének, Walter Schultessnek köszönhetően, a két művész ismét kapcsolatba került egymással. Az egykori szerelem igaz barátsággá szelídült, néhány közös hangversenyt is adtak, levelezésük újra felvett fonala pedig csak azt követően szakadt meg ismét, amikor Bartók Amerikába ment. A kötetben közölt utolsó Bartók-tétel, egy 1945. július 16-ára datált levéltöredék azonban azt mutatja, hogy ekkor sem szakadt volna meg végleg. Bartók Béla és Geyer Stefi teljes levelezését 2021-ben, a zürichi Peter Lang kiadó adta közre, Váradi Helga és Dominik Sackmann gondozásában. Ez a kötet jelent meg most magyarul a Balassi Kiadónál, Váradi Helga és Vikárius László közreadásában. 

  Bővebben...

 • Geyer Stefi hegedűművész életútja. Levelezése Bartók Bélával – könyvbemutató

  jan24

   

  Geyer Stefi hegedűművész életútja. Levelezése Bartók Bélával – könyvbemutató

  HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2024. május 30. csütörtök, 15 óra

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  geyer stefi meghivoA Balassi Kiadó és a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézete tisztelettel meghívja 2024. május 30-án 15 órára a Zenetudományi Intézet Bartók termében tartandó könyvbemutatóra!

   

  A vendégeket köszönti Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója.

  A könyv megjelenését méltatja Tallián Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

  A kötetet bemutatja Váradi Helga és Vikárius László, a kötet sajtó alá rendezői.

  Moderátor Soóky Andrea, a Balassi Kiadó igazgatója, a kötet szerkesztője.

   

  Közreműködik Kokas Katalin, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, Kelemen Olga, Kelemen Barnabás, Kossuth-díjas hegedűművész.

   

  A meghívó letöltése.

   

  A könyv kiadását támogatta a Schulthess Családi Alapítvány

  A könyv a helyszínen kedvezményesen megvásárolható!

  Bővebben...

 • Grabócz Márta: Zenei jelentés és narratív stratégiák a 18­–20. századi zeneművekben című kötet bemutatója

  Május 23-án a Zenetudományi Intézet Bartók termében Tudományos Fórum keretében mutatták be Grabócz Márta, az MTA külső tagjának Zenei jelentés és narratív stratégiák a 18­–20. századi zeneművekben (Budapest, Rózsavölgyi és Társa, 2024) című kötetét. Az eseményt Kim Katalin, a Tudományos Fórum szervezője nyitotta meg, majd Tallián Tibor bevezetője után a Zenetudományi Intézet három munkatársa mutatta be a könyvet. Kaczmarczyk Adrienne, az Új Liszt Összkiadás főszerkesztője, Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője és Dalos Anna, a 20­–21. Századi Magyar Zenei Archívum vezetője egy-egy tematika mentén különböző fejezeteket ismertettek. A rendezvény zárásaként Grabócz Márta Nagy Dániellel, a kötet szerkesztőjével beszélgetett. A szerző többek között rámutatott arra is, milyen az általa használt elemzési mód, amely a kötetben tárgyalt szerzők – Mozart, Beethoven, Liszt, Bartók, Kurtág, Dusapin, Eötvös, Mâche – műveinek széles időbeli spektruma ellenére egységessé formálja a kötetet.

  Bővebben...

 • Tánctudományi Tanulmányok – kötetbemutató

  tanctudomanyi tanulmanyokKét év telt el a Magyar Tánctudományi Társaság szakfolyóirata, a Tánctudományi Tanulmányok legutóbbi kötetének megjelenése óta. Az eltelt időben a tánckutatók újabb eredményekkel jelentkeztek, amelyeket a kötet szerkesztői, Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra négy tematikus egységbe rendeztek: táncantropológia, gesztuskutatás, táncpedagógia és forráskutatás.  A kötet nyitótanulmányában Colin Quigley a szerkesztők felkérésére írta meg a táncantropológia történetét a kezdetektől napjainkig, elsősorban az amerikai és a brit eredmények figyelembe vételével. A táncantropológia fejezet mutatja be Joan Kealiinohomoku írását a balettről mint etnikai táncról, valamint Bondea Vivien funkcionalista szemléletű tanulmányát egy moldvai falu tánckultúrájáról. A gesztuskutatáson belül Darida Veronika és Kormos Janka filozófiai értelemben tekintenek a táncra mint gesztusra. Gál Eszter a kontaktimprovizáció oktatását ismerteti, tanulmányára mintegy korszaknyitó eredményre tekinthetünk, amely mozdulatelemzési eszközökkel vizsgálja a modern tánc e szinte strukturálhatatlan válfaját. A kötetet két, forrásokat feltáró tanulmány zárja, Lenkei Júlia a színháztudományi szempontjából jelentős Németh Antal kapcsolatát mutatja be a mozdulatművészettel, Keresztény Csenge pedig Martin György 1969-es romániai gyűjtéseit veti erős kritika alá.

  A kötet bemutatójának ezúttal is a BTK Zenetudományi Intézet Bartók terme adott otthont. Az estét Harcsa Veronika és Szabó Réka performansza nyitotta meg, majd a szerkesztők ismertették röviden a kötet tartalmát. Ezután a jelenlévő és online becsatlakozó szerzők osztottak meg gondolatokat a kutatásaikról. A kötet jellemzője és nagy értéke a tánc sok szempontú, igen színvonalas vizsgálatának felmutatása. Az esemény nemcsak a tánctudósok és kutatók, de gyakorló táncművészek számára is vonzó program volt, jó példaként demonstrálva az elméleti és a gyakorlati szakemberek egymást  inspiráló együttműködését. A kötet a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Magyar Tánctudományi Társaság közös kiadásaként jelent meg.

  Szabó Bálint és Fügedi János

  Bővebben...

 • Beszámoló Brauer-Benke József: Hangszerek és ideológiák: Ősi, népi, nemzeti és multikulturális hangszerek könyvbemutatójáról

  HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7., Bartók terem, 2023. november 9. csütörtök, 15 óra. 

  A ZTI kiadványaként megjelent kötetet Richter Pál, zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatója és Kim Katalin, zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatóhelyettese ismertették. Kim Katalin a könyv bevezető gondolatát ragadta meg a Taraf De Haidouks együttes „Turceasca” című számának vetítésével, amely jól szimbolizája a globalizáció és a multikulturalizmus jelenségét, mert a napjainkra világhírűvé vált dél-romániai falusi cigányzenekar játéktechnikája egyaránt tartalmaznak népi, dzsessz sőt klasszikus zenei elemeket.

  Bővebben...

 • Brauer-Benke József: Hangszerek és ideológiák: Ősi, népi, nemzeti és multikulturális hangszerek – könyvbemutató

  jan24

   

  Brauer-Benke József: Hangszerek és ideológiák: Ősi, népi, nemzeti és multikulturális hangszerek – könyvbemutató

  HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. november 9. csütörtök, 15 óra

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  A BTK Zenetudományi Intézet kiadásában megjelent intézetünk tudományos főmunkatársa Brauer-Benke József „Hangszerek és ideológiák: Ősi, népi, nemzeti és multikulturális hangszerek.” című monográfiája. A kötetnek intézetünk igazgatója Richter Pál volt a lektora és a témaválasztást a tavaly elhúnyt Sárosi Bálint ihlette, aki összességében azon a véleményen volt, hogy „Nincsenek népi hangszerek, csak hangszerek, amelyeken népzenét is játszanak.” Ezzel Sárosi rávilágított arra a tényre, hogy bár a „népi hangszer” fogalom egy gyakran használt kifejezés, de a korábbi definíciók áttekintése arra mutat, hogy több olykor egymásnak is ellentmondó jelentéstartalommal használták és használják, és egy minden szempont tekintetbevételével egzaktnak tekinthető „népi hangszer” definíció meghatározása komoly kihívásnak tűnik. Az „ősi” és a „nemzeti hangszer” fogalmakkal is hasonló a helyzet, mert egyiknek sem alakultak ki egységes, tudományosan elfogadott kritériumai, és az adott ország értelmiségi rétege döntötte el, nem egyszer kitalált hagyományként, hogy mit tekint nemzeti hangszernek. Mivel nemcsak a nacionalizmus, hanem a multikulturalizmus is megtalálta a maga szimbolikus hangszereit, összességében úgy tűnik, hogy a hangszereknek, mint a különböző ideológiák szimbólumainak, hasonló szerepe van, mert a nemzeti hangszerek szimbolikájához hasonlóan a multikulturális hangszerek is pszichológiai és kulturális határjelzőként funkcionálnak, és egyszerre fejezik ki az összetartozást, valamint a másoktól való elkülönülést. Mivel a szimbólumok nemcsak a közös múltból, hanem a jelenből is származhatnak, így válhatnak a multikulturális hangszerek adott politikai állásfoglalás szimbólumává.

  Brauer-Benke József

   

  Brauer HANGSZEREK ÉS IDEOLÓGIÁK Brauer HANGSZEREK ÉS IDEOLÓGIÁK hátoldal 2

   

  A kötetet Richter Pál, zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatója és Kim Katalin, zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatóhelyettese ismertetik.

   

  A kötet kedvezményes ára a helyszínen: 3.500 Ft.

   

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


  Az esemény nyilvános és ingyenes.

  Bővebben...

 • Rádióbeszélgetés a Magyar isteni szolgálat... című könyv bemutatója kapcsán

  A Magyar isteni szolgálat... - Alföldi kéziratos kántorkönyvek a 19. századból kötet bemutatóján a Bartók Rádió Musica Sacra című műsorának munkatársa, Veres Emese Gyöngyvér beszélgetett Harangozó Imre néprajzkutatóval, Kővári Réka népzenekutatóval, egyházzenésszel és Papp Ágnes zenetörténésszel.

  A beszélgetés a mediaklikk.hu oldalon hallgatható meg (11 perc 30 másodperctől).

   

  Bővebben...

 • Beszámoló a Magyar isteni szolgálat... című könyv bemutatójáról

  19. századi, alföldi, katolikus kántorkönyvek fakszimile közreadásának bemutatójára került sor a Zenetudományi Intézetben 2023. szeptember 28-án, Szent Mihály arkangyal ünnepének előestéjén. A lelkes hallgatóságot a ház igazgatója, Richter Pál köszöntötte, majd pár szóban utalt a kéziratos énekeskönyvek növekvő jelentőségére a 18–19. századi egyházi ének kutatásában. A kéziratok tulajdonosa és a kötet egyik közreadója, Harangozó Imre – tanár, néprajzkutató, az MMA levelező tagja – röviden ismertette a forrásoknak a Békés megyei Újkígyósra vezető történetét, ízes beszédével és személyes pillanatokkal gazdagítva mondanivalóját. A kötetet szakmai szempontból Papp Ágnes zenetörténész, egyházzenész – a BTK Zenetudományi Intézetének munkatársa – méltatta. Ha a viszonylag késői, nem a régiségek közé tartozó, kántorkönyv jellegű forrásanyag sokáig kívül is esett a magyar zenetörténeti kutatás látókörén, történeti, magyar egyházzene-történeti értéke mára már kétségbevonhatatlan, és a kellő történeti távlatunk is megvan ahhoz, hogy az énekeskönyv-nyomtatványok árnyékában megbúvó kántorkéziratokat értékelhessük, feldolgozhassuk. Jelen kötet is bizonyítja, hogy nem pusztán egy megkövült repertoár rögzítéséről van szó, hanem a tényleges, mindennapos kántori gyakorlat dokumentálásáról, ami számos, a korabeli hivatalos énekeskönyvekben megjelent és meg nem jelent énekhez, valamint orgonaletétjeikhez kapcsolódó kérdés megválaszolására nyújt alkalmat.

  Bővebben...

 • Magyar isteni szolgálat... – könyvbemutató

  jan24

   

  Magyar isteni szolgálat... – könyvbemutató

  HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. szeptember 28. csütörtök, 16 óra

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  magyar isteni szolgalatA HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet és az Ipolyi Arnold Népfőiskola tisztelettel meghívja a Magyar isteni szolgálat... Alföldi kéziratos kántorkönyvek a 19. századból (Közreadja: Harangozó Imre - Kővári Réka; Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós, 2022.) című kötet könyvbemutatójára.

   

  A vendégeket köszönti Richter Pál zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatója.

   

  Házigazda: Kővári Réka egyházzenész, népzenekutató (HUN-REN BTK ZTI).

   

  A könyv létrejöttéről beszél: Harangozó Imre tanár, néprajzkutató, akadémikus, az MMA levelező tagja (Nemzeti Művelődési Intézet Makoldi Sándor Központ).

  A kötetet ismerteti: Papp Ágnes zenetörténész, egyházzenész (HUN-REN BTK ZTI).

  Közreműködik: Kővári Réka (ének), Richter Pál (zongora).

   

  A kötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.

   

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
  Az esemény nyilvános és ingyenes.

   

  meghívó itt érhető el.

  Bővebben...

 • Töredékek, anyakódexek, hordozók A Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport konferenciája, könyvbemutatója, poszterkiállítása és koncertje

  10 kép kerekasztalMióta 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programja támogatásával a Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztályán megszületett a Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport, minden évben ősszel, a Magyar Tudomány Ünnepe novemberi rendezvénysorozata keretében kamarakonferenciára kerül sor a Zenetudományi Intézetben. E konferenciákon a csoport tagjai beszámolnak a szakmán belüli és kívüli érdeklődőknek az aktuális évben elért eredményeikről, a leglátványosabbakat posztereken is szemléltetve. 2021 óta, hála a kutatócsoport növekvő létszámának és egyházzenész tagjainak, a tudományos előadások közé énekes produkciók is ékelődnek, amelyek ugyancsak kapcsolódnak az eltelt időszak szakmai eredményeihez. A néhány év alatt inkább spontán kialakuló, mint tudatosan megtervezett dramaturgia mostanra beért: az eredetileg 2022 novemberére tervezett, ám az intézet öthónapos bezárása miatt elhalasztott, végül 2023. május 4-én a Zenetudományi Intézet Bartók-termében lezajlott esemény öt előadása között a kutatócsoport „kamarakórusa” kétszer lépett színre középkori magyarországi kódexekből vett gregorián tételekkel és reneszánsz polifóniával, a hat poszter pedig látványosan mutatta be a csapat 2022-ig megvalósult belföldi és külföldi kutatóútjait, a föltárt középkori kottás kódextöredékeket, rekonstruált forrásokat, az elkészült adatbázisokat.

  Bővebben...

 • TÖREDÉKEK, ANYAKÓDEXEK, HORDOZÓK – hangverseny, poszterkiállítás és könyvbemutató

  jan25

   

  TÖREDÉKEK, ANYAKÓDEXEK, HORDOZÓK – hangverseny, poszterkiállítás és könyvbemutató

  BTK Zenetudományi Intézet, 2023. május 4. csütörtök, 13:00

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  toredekek 2023A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Régi Zenetörténeti Osztálya és a „Lendület” Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport meghívja Önt hangversennyel, poszterkiállítással és könyvbemutatóval egybekötött tudományos ülésére.

   

  13.00–14.00

  Czagány Zsuzsa: A töredékkutatás háromlábú széke (bevezető előadás)

  Nagy Torma Julianna: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár ismeretlen eredetű késő középkori kottás kézirata

  Szoliva Gábriel OFM: Kolozsvári-Sillye Béla a középkori zenei fragmentológia magyar előfutára?

   

   

  14.30–15.30

  Göbölösné Gaál Eszter: 16. századi kottás töredékek J. H. Zedler Lutherösszkiadásán a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményében

  Gilányi Gabriella: A legkisebb is számít. Újabb azonosított kottás fragmentulum

   


  16.00–17.30

  A Częstochowai pálos kantuále (könyvbemutató)
  Czagány Zsuzsa – Sarbak Gábor (szerk.), Cantuale Paulinorum saec. XVI. Zene- és nyelvtörténeti tanulmányok a Częstochowai pálos kantuáléról.


  A Magyar Pálos Rend és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete közös kiadásában megjelent kötetet bemutatja és a szerzőkkel, szerkesztőkkel beszélget Földváry Miklós István. Bevezetőt mond P. Puskás Róbert Antal OSPPE, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke.

   

   

  Az előadások között gregorián és polifon tételek és népénekek hangzanak el Göbölösné Gaál Eszter, Tóka Borbála, Enyedi Mózes és Varga László Dávid előadásában, valamint megtekinthetők a kutatócsoport legújabb hazai és külföldi kutatóútjainak eredményeiből összeállított poszterek.


  A könyvbemutató végén középkori és újkori pálos kódexekből énekel a Budafoki William Byrd Énekegyüttes, vezényel Winnington-Ingram Johanna.

   

   

  A rendezvényen a bemutatott könyv és a kutatócsoport egyéb kiadványai kedvezményesen megvásárolhatók.

   

  A meghívó letölthető ezen a linken.

  Bővebben...

 • Könyvbemutató, koncert és kiállításvezetés Bartók Béla születésének 142. évfordulóján

  jan25

   

  Könyvbemutató, koncert és kiállításvezetés Bartók Béla születésének 142. évfordulóján

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. március 25. szombat, 15:00

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  bartok 2023A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Bartók Archívuma tisztelettel meghívja Önt soron következő rendezvényére:


  Könyvbemutató, koncert és kiállításvezetés BARTÓK BÉLA születésének 142. évfordulóján

  Bartók-összkiadás 29–30.: 1–6. vonósnégyes

  Bartók és hegedűművész partnerei

   

  A bemutató időpontja:
  2023. március 25. (szombat) 15.00


  Helyszíne:
  Zenetudományi Intézet Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7., I. emelet

   

  Program:

  A vendégeket köszönti VIKÁRIUS LÁSZLÓ, a Bartók Archívum vezetője


  A Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása sorozatot ismerteti KERÉKFY MÁRTON, a Bartók Archívum munkatársa, az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó főszerkesztője


  BARTÓK hat vonósnégyesének most megjelent közreadásáról
  FARKAS ZOLTÁN, a Bartók Béla Emlékház igazgatója, a Zenetörténeti Múzeum vezetője beszélget a közreadókkal,
  SOMFAI LÁSZLÓval és NÉMETH ZSOMBORral, valamint TORNYAI PÉTER zeneszerző–kamarazenésszel


  BARTÓK: 3. vonósnégyes
  Előadja a DOHNÁNYI QUARTET
  (PINTÉR DÁVID ‒ hegedű, DÓCZI ÁRON ‒ hegedű, TORNYAI PÉTER ‒ brácsa, MÓD ORSOLYA ‒ cselló)


  A most záruló BARTÓK ÉS HEGEDŰMŰVÉSZ PARTNEREI kiállításon a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában vezetést tart VIKÁRIUS LÁSZLÓ

   

  A meghívó itt tölthető le.

  Bővebben...

 • Sipos János: Bartók Anatóliában – Írások Bartók Béla kis-ázsiai gyűjtéséről – KÖNYVBEMUTATÓ

  jan24

   

  Sipos János Bartók Anatóliában – Írások Bartók Béla kis-ázsiai gyűjtéséről című kötetének bemutatója

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2022. októbert 20. csütörtök, 15:00

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  Tisztelettel meghívjuk Sipos János Bartók Anatóliában – Írások Bartók Béla kis-ázsiai gyűjtéséről című kötetének bemutatójára

  Időpont: 2022. október 20. csütörtök, 15:00

  Helyszín: a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete, Bartók terem (Budai Vár, Táncsics Mihály utca 7.)


  Házigazda: Richter Pál, az Intézet Igazgatója,

  a kötetet bemutatja Vikárius László, az Intézet Bartók Archívumának vezetője, majd a szerző szól a kiadványról.

  Szemelvények a török dallamokból és koncert:
  - Néhány dallam Bartók 1936-os fonográfos anatóliai gyűjtéséről
  - A dallamok mai élete (Sipos videófelvételei)
  - Guessous Majda Mária koncertje Bartók anatóliai gyűjtéséből

   

  A meghívó itt érhető el.

  Bővebben...

 • Nemessányi Sámuel, a „magyar Stradivarius” Konferencia – Kiállítás – Könyvbemutató – Hegedűkészítő verseny

  2022.06.30 07.01 Nemessányi program HU kisebb2022. június 30. csütörtök

  15.00 KONFERENCIA 1. NAP

  A vendégeket Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója köszönti

  Megnyitóbeszédet mond Semmelweis Tibor, a Magyar Hangszerész Szövetség örökös elnöke

   

  15:15 – 16:45

  Elnök: FARKASZoltán

   

  RADNÓTIKlára:Nemessányi-hangszerek a Magyar Nemzeti Múzeumban

  BARANYIAnna:Reményi László, a Nemessányi-kutató

  GOMBOSLászló:Zenebarátok, tanárok, virtuózok – a Nemessányi-hangszerek tulajdonosai és játékosai

   

   

  17:00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ, KÖNYVBEMUTATÓ, EREDMÉNYHÍRDETÉS

  A vendégeket köszönti Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója

  A kiállítást megnyitja Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főigazgató-helyettese

  A Nemessányi család nevében Nemessányi Roland emlékezik meg a nagy magyar hegedűkészítőről

   

  A „Kiss Péter” Nemessányi hegedűt Kállai Ernőa Magyar Állami Operaház koncertmestere szólaltatja meg

   

   

  Nemessányi Sámuel, a „magyar Stradivarius” Reményi László hangszerkutatásai

  A könyvet bemutatja Michael Reményi és Gombos László, a kötet szerkesztője

   

  A „Biedl” Nemessányi-csellót Herbert Hein szólaltatja meg

   

   

  A Nemessányi Sámuel Nemzetközi Hegedűkészítő Verseny eredményét kihirdeti Florian Leonhard, a zsűri elnöke

  Guminár Tamás, a Magyar Hangszerész Szövetség elnöke díszokleveleket ad át

  Konferál és tolmácsol: Becze Szilvia

   

  A kiállítást a múzeum 5. termében bemutatja Baranyi Anna, a kiállítás kurátora

  A hegedűkészítő versenyre nevezett hangszerek 16 órától megtekinthetők a Zenetörténeti Múzeum 2. termében

   

   

   

  2022. július 1. péntek

  14.00 KONFERENCIA 2. NAP

  Guminár Tamás, a Magyar Hangszerész Szövetség elnökének bevezetője

   

  14:15 – 16:45

  Elnök: Michael Reményi

   

  BENEDEK Péter(München): Nemessányi Sámuel kalandos élete és „Biedl” csellójának bemutatása

  SZEMMELVEISZ Tibor (London): History of Hungarian Violin Making after the Second World War

  DRASKÓCZY Gábor (London): Construction Points on a Stradivari Violin Scroll

   

  16:45 – 17:00 KÁVÉSZÜNET

   

  17:00

  Elnök: Michael Reményi (Toronto)

  Florian LEOHARD (London): Sherlock Holmes in the Violin World – the Story of the Analysis of a Violin for its Authenticity

   

  18.00 DÍJÁTADÁS ÉS HANGVERSENY

  A Nemessányi Sámuel Nemzetközi Hegedűkészítő Verseny díjainak átadása

  Közreműködik a Győri Filharmonikus Zenekar vonósnégyese

   

   

  A meghívó innen tölthető le

  Bővebben...

 • Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai – Könyvbemutató

  jan23

   

  Vujicsics Tihamér: A magyarországi délszlávok zenei hagyományai – Könyvbemutató

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2022. június 16. csütörtök, 16:00.

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. 


  vujicsics konyvbemutatoKöszöntőt mondanak

  Molnár Antal a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese

  Várady Tibor a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja 

   

  A kötetről és a kötet szerkesztéséről, Vujicsics Tihamérról és délszláv népzenei hagyatékáról szólnak

  Richter Pál a BTK Zenetudományi Intézet igazgatója, a kötet főszerkesztője

  Jelena Jovanović és Danka Lajić Mihajlović a SZTMA Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársai, a kötet szerkesztői

  valamint a szerkesztők munkatársai,

  Lásztity Péró a Szerb Intézet igazgatója

  Vujicsics Marietta szerkesztő, műfordító, diplomata, a Vujicsics hagyaték örököse

  Eredics Gábor a Vujicsics Egyesület elnöke, a Vujicsics Együttes vezetője, Kossuth-díjas

   

  A kötet online mellékletét ismerteti

  Káplán Szofia a Szerb Intézet tudományos munkatársa, a Melléklet társszerkesztője 

   

  A kötetet bemutatja

  Lipták Dániel a BTK Zenetudományi Intézetének kutatója

   

  A programban közreműködik

  Básits Branka Junior Prima díjas népdalénekes

  Borbély Mihály a Vujicsics Együttes szólistája, Kossuth-díjas

  Jelena Jovanović a SZTMA levelező tagja, a Moba Énekegyüttes vezetője (Belgrád)

  Szabó Zoltán néprajzkutató, népzenész (Hagyományok Háza Budapest)

   

   

  Az esemény meghívója itt, a kötet ismertetője pedig itt tölthető le.


  A könyvbemutatót támogatta a Zuglói Szerb Önkormányzat

  Bővebben...

 • Amerre én járok. Tanulmányok a 70 éves Pávai István tiszteletére – Könyvbemutató

  jan23

   

  Amerre én járok. Tanulmányok a 70 éves Pávai István tiszteletére – Könyvbemutató

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2022. március 17. csütörtök, 16:00.

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

   

  Pavai70 meghivo javHázigazda

  Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója

   

  A kötetet ismerteti

  Bíró Viola zenetörténész

  Riskó Kata zenetörténész-népzenekutató

  Németh László etnomuzikológus

   

  Közreműködnek

  Lipták Dániel, Németh László,

  Salamon Soma, Szabó Dániel

  Bővebben...

 • A magyar néptánckutatás eredményei 2020–2021: Beszámolók – Könyvbemutatók

  jan23

   

  A magyar néptánckutatás eredményei 2020–2021: Beszámolók – Könyvbemutatók

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2021. november 16. kedd, 16:00.

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  Program

  Megnyitó

  A néptánckutatás műhelyei és eredményei

  Könyvbemutatók:

  • Ethnographia 2020/2
  • Acta Ethnographica 2020/1
  • Dance, Age, and Politics
  • Selected Papers of György Martin

  Közreműködnek: Bekecs Együttes és a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói 

   

  Regisztrációval az esemény online is megtekinthető: https://forms.gle/5uU489rgMwkJ3Cee6.

   

  Az eseményt az MMA támogatja.

   

  A meghívó itt érhető el.

   

  Az intézeti szabály szerint a bemutatón az orrot és a szájat fedő maszk viselése kötelező.

  Bővebben...

 • Ferenczi Ilona: Magyar Nyelvű Antifónák 16–17. századi kéziratokban és nyomtatványokban, énekeskönyvekben és graduálokban – Könyvbemutató

  jan23

   

  Ferenczi Ilona: Magyar Nyelvű Antifónák 16–17. századi kéziratokban és nyomtatványokban, énekeskönyvekben és graduálokban – könyvbemutató

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2021. november 9. kedd, 17:00.

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  ferenczi mnyaA vendégeket köszönti Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója. Házigazda: Papp Ágnes, a Zenetudományi Intézet tudományos titkára.

  A könyvet ismerteti: H. Hubert Gabriella irodalomtörténész, Korompay Klára nyelvtörténész, Domokos Mária zenetörténész.

   

  Az antifónákat énekli a budavári Schütz-kórus Hacknauer Bettina vezetésével.

   

  A meghívó itt érhető el.

   

  Az intézeti szabály szerint a bemutatón az orrot és a szájat fedő maszk viselése kötelező.

  Bővebben...

 • Tánctudományi Tanulmányok 2020–2021 kötet – könyvbemutató

  jan23

   

  Tánctudományi Tanulmányok 2020–2021 kötet bemutatója

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2021. október 15. csütörtök, 18 óra

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  tanctudomanyi tanulmanyok 2020 2021Örömmel invitálunk minden kedves kollégát aTánctudományi Tanulmányok 2020–2021 kötet bemutatójára!

  Helyszín: BTK Zenetudományi Intézet Bartók-termében (1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.)

  Időpont: 2021. október 15-én 18:00 órakor.

  Kérjük, hogy a részvételi szándékot előzetes regisztrációval jelezzék!

  Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kötet szerkesztői: Fuchs Lívia, Fügedi János és Péter Petra.

   

  A kötetbemutató programja:

  • Megnyitó performansz: Mészáros Máté: A távolság mechanikája – performatív-részvételi séta Vadas Zsófia Tamara vezetésével.
  • A szerkesztők bemutatják a kötetsorozat múltját, a 2020–2021-es kötet szerzőit, írásait, valamint a jövőbeli terveket.
  • Kerekasztal-beszélgetés a kötet szerzőivel Péter Petra vezetésével, mely során azt kérjük a szerzőktől, mutassák be a saját kutatási területüket, szakmai hátterüket és ennek kapcsán arról is beszéljünk, ki hogyan látja a hazai tánckutatás jövőbeli lehetőségeit.

  Bővebben...

 • Lavottától Kodályig. Zempléni konferenciák a verbunkos zenéről. Magyar zenetörténeti tanulmányok 1990–2020 – könyvbemutató

  jan23

   

  Lavottától Kodályig. Zempléni konferenciák a verbunkos zenéről. Magyar zenetörténeti tanulmányok 1990–2020 kötet bemutatója

  BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2021. október 7. csütörtök, 18 óra

  1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

  lavottatolkodalyig meghivoAz 543 oldalas kötetben Barsi Ernő, Bónis Ferenc, Csáky Imre, Dombóvári János, Domokos Mária, Flach Antal, Fülep Márk, Gombos László, Horkay Tamás, Ittzés Mihály, Karpyak Andriy, Kassai István, Kemény Anna Mária, Korolenko Ilona, Papp Géza, Pethő Csilla, Rakos Miklós, Sziklavári Károly, Tátrai Zsuzsanna, Tusnády László tanulmányai, valamint Elek Szilvia és Zempléni Árpád irodalmi alkotásai olvashatók.

   - Szerk. Dombóvári János és Sziklavári Károly. Ismerteti Gombos László

   

  Az épületben ismét kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata!

  Bővebben...

 • Bozó Péter: Fejezetek Jacques Offenbach budapesti fogadtatásának történetéből – könyvbemutató

  jan23

   

  Bozó Péter Fejezetek Jacques Offenbach budapesti fogadtatásának történetéből című könyvének bemutatója

  2021. Szeptember 1. 16:00

  JCC Budapest - Bálint Ház (1065 Budapest, Révay utca 16.)

  bozo peter fejezetekA Rózsavölgyi és Társa Kiadó minden kedves érdeklődőt szeretettel meghív Bozó Péter Fejezetek Jacques Offenbach budapesti fogadtatásának történetéből című könyvének bemutatójára.

  A könyvről Bársony Ágnes és Molnár Szabolcs zenetörténész beszélget a szerzővel.

   

  A bemutató helyszíne: JCC Budapest - Bálint Ház (1065 Budapest, Révay utca 16.)

  Időpontja: 2021. szeptember 1., szerda, 16 óra

   

  Az eseményen közreműködik: Subedi Anna (koloratúrszoprán), Kaszanyitzky András (cselló) és Harazdy Miklós (zongora)

  Bővebben...

 • Szepesi Zsuzsanna: A BTK ZTI Könyvtárának Rácz Aladár-hagyatéka – Online könyvbemutató

  raczaladar hagyateka„… él itt Magyarországon, Budán, fenn Torbágyi úti kis házában kerek e világ legnagyobb zeneművész…” – írta Rácz Aladárról (1886-1958) barátja, Füst Milán író. A jászberényi muzsikus cigány családból származó cimbalomművész útja fiatalon francia nyelvterületre vezetett. Az ösztönös népi előadó ott alakította ki színvonalas, stilárisan letisztult repertoárját, és érett autodidakta módon valódi előadóművésszé. Még nem volt ötvenéves, amikor svájci feleségével – állandó zongorakísérő partnerével – együtt hazatért Budapestre, ahol a koncertezés mellett kiteljesedett tanári pályája is. „Felejthetetlen, utolérhetetlen művészetét” barátok, tanítványok, muzsikus kollégák, diplomaták, impresszáriók, kritikusok, rajongók kísérték figyelemmel szerte a világon. A „cimbalom zsenijének” nem mindennapi életútjáról őriz dokumentumokat a kéziratos hagyaték, amelynek gondosan elkészített katalógusát tartja most kezében az olvasó.

  A kötet szerzőjével, Szepesi Zsuzsannával Papp Ágnes beszélgetett.

  Bővebben...

 • MTA „Lendület” Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport legújabb kiadványainak bemutatója

  feb13

  2020. szeptember 24., csütörtök 14:30
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Régi Zenetörténeti Osztálya és az MTA „Lendület” Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport meghívja Önt legújabb kiadványainak hangversennyel egybekötött bemutatójára.

  A rendezvényen a kiadványok kedvezményesen vásárolhatók meg.

  Tekintettel a járványhelyzetre, az Intézetben kézfertőtlenítési és maszkviselési kötelezettség áll fenn, a teremben pedig legföljebb 50 fő tartózkodhat egyszerre. A távolságtartási protokollnak megfelelően a székek egymástól 1,5–2 méterre állnak. Azokat, akik helyet kívánnak biztosítani maguknak a teremben, arra kérjük, hogy részvételi szándékukat 2020. szeptember 21-ig Meszéna Beátánál, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen jelezzék. Azok számára, akik nem vállalják a személyes jelenlétet, mégis szeretnének részesei lenni az eseménynek, azt javasoljuk, hogy a ZOOM rendszerén keresztül csatlakozzanak hozzánk. Ennek technikai részleteit és a szükséges linket a bemutató előtti napon, szeptember 23-án küldjük el.
  A mostoha körülmények ellenére mindenkit szeretettel várunk, akár a valóságos, akár a virtuális térben,

   
  Tovább részleteket az rendezvény oldalán találhat.
   

  Bővebben...

 • Dohnányi Ernő: Válogatott írások és nyilatkozatok - könyvbemutató ELMARAD

  Kusz Veronika közreadásában megjelent Dohnányi Ernő: Válogatott írások és nyilatkozatok című kötet bemutatója elmarad.

  Bővebben...

 • Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai - könyvbemutató

  feb13

  2020. február 27., csütörtök 16 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre – Paksa Katalin – Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Sources of Music and Text for Kodály’s Compositions Based on Folk Music című kötetét bemutatja Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója, ezt követően a szerzők beszélnek az új kiadványról. Közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének növendékei.
   

  Bővebben...

 • Amerikai könyv Dohnányiról - könyvbemutató

  feb13

  2020. március 3., kedd 16:30
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Kusz Veronika A Wayfaring Stranger: Ernst von Dohnányi’s American Years, 1949–1960 (Oakland, CA: University of California Press, 2020) című könyvének magyarországi bemutatójára 2020. március 3-án 16:30-kor kerül sor a Zenetudományi Intézetben. A bemutató résztvevői: Komlós Katalin, Tallián Tibor, Tulassay Tivadar, Borbély László és Szilágyi Szabolcs, valamint videófelvételről James A. Grymes és Sean E. McGlynn.
   

  Bővebben...

 • Szenik Ilona népzenei gyűjteménye - könyvbemutató

  jan23

  2020. január 23., csütörtök 16 óra 
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  A kiadványt ismerteti Richter Pál igazgató, Gergely Zoltán és Pávai István szerkesztők.
   
  szenik meghivo
   

  Bővebben...

 • Ajtón lakattal - könyvbemutató

  feb13

  2020. február 13., csütörtök 17 óra 
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Dalos Anna Ajtón lakattal. Zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon (1956-1989) című könyvének bemutatója.
   

  Bővebben...

 • Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása

  nov26

  2019. november 26., kedd

  Zenetudományi Intézet, Bartók terem

  Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása újonnan megjelent köteteinek bemutatója.

  A vendégeket köszönti Richter Pál intézetigazgató, a zongoraműveket tartalmazó kötetet bemutatja Komlós Katalin, zongorán közreműködik Borbély László. A kórusműveket tartalmazó kötetet bemutatja Kerékfy Márton.

  Közreműködik a Szent Efrém Férfikar, művészeti vezető Bubnó Tamás.

  Meghívó

  Bővebben...

 • Pongrácz zoltán népzenei gyűjtése szülőföldén - könyvbemutató

  szept19

  2019. szeptember 9., sütörtök 15:30 
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  A vendégeket üdvözli Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója, a kiadványt bemutatja Déri Balázs egyetemi tanár (ELTE BTK Vallástudományi Tanszék), zenetörténész, tudományos főmunkatárs (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum), a könyvkiadás intézményi hátteréről beszél Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (Dunaszerdahely) igazgatója.
  Közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanárai (Bolyki Sára, Héja Bella, Istvánfi Balázs, Konkoly Csenge, Endrődiné Pásku Veronika) és hallgatói (Gubinecz Ákos, Hegedűs István, Horváth Bálint, a Ritka zenekar: Brassai Ábel, Ecsedi-Oláh Petra, Szilágyi Boglárka, Teszáry Borbála).

  Tari konybemutato 20190919
   

  Bővebben...

 • Török népzene Kis-Ázsiából - könyvbemutató

  jun4

  2019. június 4., kedd 16 óra 
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Bartók Béla Török népzene Kis-Ázsiából című könyvének bemutatóján házigazda Richter Pálaz az MTA BTK ZTI igazgatója,beszédet mond Fodor Pál az MTA BTK főigazgatója, Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője, Szalai István, a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány vezérigazgatója és Gyenes Ádám, a l’Harmattan Kiadó igazgatója, majd Sipos János közreadó ismerteti a kiadványt. Közreműködik Guessous Majda Mária, aki magyar-török dallampárhuzamokat énekel. 

  Bartok torok konyvbemutato meghivo WEB 1
   

  Bővebben...

 • Aggházy és Ligeti - könyvbemutató és kamarakoncert

  jan24

  2019. január 24., csütörtök 16 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Herpy Miklós Aggházy Károly. Egy Liszt-tanítvány élete és kora és Kerékfy Márton Népzene és nosztalgia Ligeti György művészetében című könyvének bemutatóján köszöntőt mond Richter Pál. Az Aggházy-kötet közreadójával, Gombos Lászlóval, illetvea Ligeti-kötet szerzőjével, Kerékfy Mártonnal Mácsai János beszélget. A kamarakoncerten közreműködik Borbély László, Wang Rebeka, Veress Ábel, Balázs ElemérKovács Sára, Sárréti Márton, Koppán Kata, Tóth Barnabás.

   

  Bővebben...

 • Dudások, cigányzenészek - könyvbemutató

  jan17

  2019. január 17., csütörtök 17 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Sárosi Bálint Dudások, cigányzenészek. A hangszeres magyar népzenei hagyomány című könyvének bemutatóján házigazda Richter Pál, a kötetet ismerteti Gróh Gáspár és Sebestyén Ilona. Közreműködik Nagy Gábor néprajzkutató bőrdudán.
   

  Bővebben...

 • Hévízgyörki népdalok - könyvbemutató

  okt4

  2018. október 4., csütörtök 16 óraHevizgyork opt
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Lázár Katalin és Terék József Hévízgyörki népdalok című könyvének bemutatóján beszédet mond Richter Pálintézetigazgató, Domokos Mária tudományos főmunkatárs és Bazan Tibor Hévízgyörk Község polgármestere.
  Közreműködik a Hévízgyörki Asszonykórus és Sass Éva népdalénekes.
   

  Bővebben...

 • Kodály Zoltán Bars megyei népzenegyűjtései - könyvbemutató

  szept20

  2018. szeptember 20., csütörtök 16 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Tari Lujza Kodály Zoltán Bars megyei népzenegyűjtései című könyvének bemutatóját vezeti Richter Pál, bemutatja Paksa Katalin.
  A szerző szakmai irányításával közreműködnek Pásku Veronika és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének énekes és hangszeres hallgatói.
   

  Bővebben...

 • Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez 1–2 - könyvbemutató

  jun21

  2018. június 21., csütörtök 17 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Richter Pál és Kim Katalin beszédét követően Tóth Árpád és Ferenci Ilona mutatja be a Többszólamú zene a magyar városokban, templomokban és főúri udvarokban, illetve a Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon című köteket.

  Közreműködik Kertesi Ingrid (szoprán), Németh Pál (fuvola), Lachegyi Róza (hegedű), Karasszon Dénes (gordonka), valamint a Zenetudományi Intézet ad hoc kórusa.

   

  Bővebben...

 • Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VIII - könyvbemutató

  jun5

  2018. június 5., kedd 16 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
   
  Czagány Zsuzsanna és Jakub Kubieniec mutatja be a Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VIII/Kraków (Temporale) című kötetet, majd a lengyel Jerycho régizene-együttes ad koncertet.
   

  Bővebben...

 • Székely népzene és néptánc - könyvbemutató

  maj3

  2018. május 3., csütörtök 15 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
  Domokos Mária népzenekutató mutatja be a Székely népzene és néptánc című kötetet, ami Pávai István és Sófalvi Emeseszerkesztésében az V. Énlaka-konferencia előadásait tartalmazza (DVD-melléklettel).

  Bővebben...

 • Könyv- és zongorabemutató

  marc22

  2018. március 22., csütörtök 16 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
   

  A Bartók-év támogatásával jelent meg Tallián Tibor Bartók’s Reception in the United States 1940-1945 című kötete és a Bartókné Pásztory Ditta hagyatékát bemutató Egy különleges életút tanúi című katalógus.

  Ugyanekkor mutatják be Bartók Béla felújított Bösendorfer-zongoráját, valamint a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Zenetudományi Intézetben elhelyezett Steinway-zongoráját, amelyeken a Kétzongorás szonáta is felhangzik.

   

  Bővebben...

 • Megjelent a Bartók-összkiadás új kötete: a Concerto bemutatója

  marc14

  2018. március 14., szerda 17:30 óra
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem
  1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
   
  A Bartók Béla Zeneművei Kritikai Összkiadás új kötetét, a zenekarra írt Concertót mutatják be a Zenetudományi Intézetben: Farkas Zoltán beszélget Móricz Klárával, Tihanyi Lászlóval és Vikárius Lászlóval, majd a mű közreadója, Móricz Klára tart hangzó példákkal kísért előadást Ártatlan tréfák és időzített bombák címmel.
   

  Bővebben...

 • Bárdos Lajos életrajzának bemutatója

  jan25

  2018.  január 25.  csütörtök, 16 óra

  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem

  A Bárdos Lajos Társaság bemutatja Brückner Huba Egyenes úton - Bárdos Lajos élete című könyvét. A kötetet ismerteti a szerző, közreműködik Nagy Márta zongoraművész és a Gemma Énekegyüttes Tóth Márton vezetésével.

  Letölthető meghívó >

   

  Bővebben...

 • Sárosi Bálint angol nyelvű kötetének bemutatója

  jan24

  2018.  január 24.  szerda, 16 óra

  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem

  A Nap Kiadó és az MTA BTK Zenetudományi Intézet közösen mutatja be Sárosi Bálint Bagpipers, Gypsy Musicians: Instrumental Folk Music Tradition in Hungary című új könyvét. A kiadványt Gróh Gáspár és Sebestyén Ilona ismerteti, a házigazda Richter Pál.

  Letölthető meghívó >

  Fényképek a könyvbemutatóról (Gombos László felvételei):
  • SB_P1330362
  • SB_P1330388
  • SB_P1330395
  • SB_P1330401
  • SB_P1330405
  • SB_P1330416
  • SB_P1330429
  • SB_P1330438
  • SB_P1330442
  • SB_P1330447
  • SB_P1330448
  • SB_P1330468
  • SB_P1330470
  • SB_P1330502
  • SB_P1330514
  • SB_P1330521
  • SB_P1330529
  • SB_P1330536
  • SB_P1330545
  • SB_P1330547

  Bővebben...

 • A Járdányi Pál Zeneiskola évkönyvének bemutatója

  jan17

  2018.  január 17. szerda, 17 óra

  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem

  A 150 éves Járdányi Pál Zeneiskola évkönyvét Dalos Anna és Kusz Veronika mutatja be. Liszt Ferenc és Járdányi Pál műveiből Lantos István és Ránki Fülöp zongoraművész játszik.

  Letölthető meghívó >

   

  Bővebben...

 • A Dohnányi-év kiadványainak bemutatója

  jan9

  2018.  január  9.  kedd, 18 óra

  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem

  A Dohnányi-évben megjelent Dohnányi-tanulmányok 2017 című kötetet, valamint a Dohnányi Ernő: Vonósnégyesek I. és Az utolsó romantikus: Dohnányi amerikai koncertfelvételei című hangfelvételeket Kovács Sándor, a Zeneakadémia professzora mutatja be; közreműködik: a Rondo Quartet.

  Meghívó >

  A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

  NKA logo 2012 CMYK1

  Bővebben...

 • Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai – könyvbemutató

  nov9

  2017.  november 9. csütörtök, 16 óra

  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem

  Csomasz Tóth Kálmán A XVI. század magyar dallamai című kötetének Ferenczi Ilona által bővített és átdolgozott kiadását Richter Pál, az MTA BTK Zenetudományi Intézet igazgatója, Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa, Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó Zrt. igazgatója és Szentmártoni Szabó Géza, irodalomtörténész mutatja be; közreműködik a Budapesti Ökumenikus Kórus Tóth Miklós Zsolt vezetésével.

  Letölthető meghívó >

   

  Bővebben...

 • Ullmann Péter Ágoston könyvének bemutatója

  okt19

  2017.  október 19. csütörtök, 16 óra

  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem

  Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes, intézetünk egykori munkatársa Inkább létezni, mint látszani című visszaemlékezéseit Fejérdy András és Wirthné Diera Bernadett történészek mutatják be; zongorán közreműködik Lantos István zongoraművész.

  Letölthető meghívó >

   

  Bővebben...

 • Ignácz Ádám új könyvének bemutatója

  maj22

  2017.  május 22.  hétfő, 19 óra

  Kelet Kávézó és Galéria

  1114 Budapest, Bartók Béla út 29.

  Az Ignácz Ádám szerkesztésében megjelent Populáris zene és államhatalom című kötetet Szemere Anna és Tófalvy Tamás mutatja be.

   

  Bővebben...

 • Tari Lujza új könyvének bemutatója

  maj11

  2017.  május 11. csütörtök, 16 óra

  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem

  Tari Lujza Zenésznevek, családnevek című könyvét Balázs Géza nyelvészprofesszor mutatja be.

   

  Bővebben...

 • Bozó Péter Liszt-könyvének bemutatója

  apr21

  2017. április 21., péntek 14 óra
  24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
  Millenáris, Hess András Terem
  1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20
   
  A 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon két új zenei könyvet mutat be a Rózsavölgyi és Társa Kiadó:
  Bozó Péter, az MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos munkatársa A dalszerző Liszt című kötetét, valamint Kárpáti János Wolfgang Amadé Mozart leveleiből készített válogatását.
   
   

  Bővebben...

 • Béla Bartók: Pictures of a Life - könyvbemutató

  CimlapFebruár 27-én, hétfőn a Bartók Béla Emlékházban mutatták be Bónis Ferenc Béla Bartók: Pictures of a Life című kötetét. A könyv a 2006-ban napvilágot látott Élet-képek: Bartók Béla nagyszabású magyar nyelvű kiadvány angol változata.

  A 2016-os Bartók-emlékévhez kapcsolódóan most megjelent kötetet, ami elsődlegesen a nem magyar nyelvű közönséget célozza, a magyar kiadáshoz hasonlóan most is a Balassi Kiadó gondozta. Az eseményen, melynek rendezője és házigazdája Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla magyarországi jogutódja volt, Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára köszöntötte a megjelenteket. A kötetet Dr. Vikárius László, az MTA BTK ZTI Bartók Archívumának vezetője ismertette, majd maga a szerző, Bónis Ferenc és a kiadó igazgatója, Soóky Andrea szólt a kötet keletkezéséről, elkészítéséről. A közreműködő Papp Dániel és Miczki Rita hegedűművészek Bartók Béla: 44 hegedűduó című művéből adtak elő darabokat.

  A Bartók Béla művészetét és egyéniségét eredeti dokumentumokkal népszerűsítő könyv első, 2006-ban, Bartók Béla születésének 125. évfordulóján megjelent magyar kiadását Vásárhelyi Gábor, a 10 évvel későbbi angol megjelentetését pedig Balog Zoltán Miniszter úr, az EMMI támogatása tette lehetővé. Az ünnepi könyvbemutatón a magyar tudományos és zenei élet jeles képviselői mellett többek között Japán, Horvátország, Szlovénia, Belarusz, Lengyelország, India és Albánia Budapestre akkreditált nagykövetei is részt vettek. Az esemény zárásaként Vásárhelyi Gábor és felesége, Virághalmy Ágnes mutatták be Bartók Béla, 2006-ban általuk felújított utolsó magyarországi otthonát és a 2006-ban Vásárhelyi Gábor által kiegészített letéti kiállítást az érdeklődőknek.

   

  Képek a könyvbemutatóról (fotó: Kende Luca)

   

  • 01_Bonis
  • 02_Bonis
  • 03_Bonis
  • 04_Bonis
  • 05-IMG_0262
  • 06-IMG_0200
  • 07_Bonis
  • 08_Bonis
  • 09_Bonis
  • 10_Bonis
  • 11_Bonis

  Bővebben...