Bárdos Kornél 100

Életrajz
Bibliográfia
Interjúk, cikkek
Visszaemlékezések
Emléknap
Kiállítás

Honlapunkkal a Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának egykori osztályvezetőjére, Bárdos Kornélra emlékezünk születésének 100. évfordulója alkalmából.

Különleges vállalkozás ez számunkra. A Magyar Zenetörténeti Osztály kutatói közössége időközben szinte teljes mértékben kicserélődött, a jelenlegi munkatársak közül alig néhányan ismerték személyesen Bárdos Kornélt. Jelenléte ennek ellenére folyamatos az Osztályon: ott dolgozunk egykori munkaszobájában, könyveit, tanulmányait, hagyatékából hozzánk került jegyzeteit és a keze alá dolgozó levéltári munkacsoport (Rennerné Várhidi Klára, Párdányi Miklósné, Kárpáti András) forráskivonatait rendszeresen használjuk. Ezekre az úttörő forrásfeldolgozásokra támaszkodnak az utóbbi évtizedekben sorozatként megjelenő összegző munkáink is, közöttük a Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez kötetei, a Musicalia Danubiana nagyszabású tanulmányokkal bevezetett kritikai közreadásai, vagy a Magyar zeneszerzők műjegyzékekkel ellátott biográfiái.

Bárdos Kornél életműve előtt tisztelgünk, a megemlékezést ugyanakkor önös szándékaink is vezérlik. Megpróbáljuk közelebbről megismerni azt az embert, akinek a munkaszobánk falán függő fényképére nap mint nap ránézünk. Tudtuk, és a visszaemlékezésekből ez ki is derül, hogy nemcsak szerteágazó munkássága, hanem kutatói és tanári habitusa is példaértékű volt. Leginkább azt a lelki és szellemi függetlenséget szerettük volna megtapasztalni és felmutatni, amelyet Bárdos egész pályája során mindvégig megőrzött, és amelyet a fiatalabb generáció ma már talán nem feltételez a 20. század második felének pártállami diktatúrája alatt töretlen elszántsággal működő elődökről.

 

Kim Katalin