Rajeczky Benjamin művei (válogatás)*

*A jegyzék a teljesség igénye nélkül kívánja kiegészíteni ‒ elsősorban az 1975 utáni időszakra vonatkozóan ‒ az alább megjelölt két bibliográfia adatsorait.

 

Az eddigi legteljesebb bibliográfiát ld.:
Ferenczi Ilona (szerk.)
Rajeczky Benjamin írásai
Budapest: Zeneműkiadó, 1976

Rajeczky népzenei írásainak bibliográfiáját ld.:
Tari Lujza
Rajeczky Benjamin, a népzenetudós
Magyar Zene 39 (2001), 235‒260.

--------------


Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et sequentiae
Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1956

Kontrafaktur in den Ordinarium-Sätzen der ungarischen Handschriften
Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 19 (1977), 227234.

Zur Frage der asymmetrischen Rhythmen
In Baumann P., Brandl R. M., Reinhard K. (szerk.) Festschrift Felix Hoerburger zum 60. Geburtstag, Neue ethnomusikologische Forschungen
Laaber: Laaber Verlag, 1977, 8595.

Szendrei Janka, Dobszay László, Rajeczky Benjamin
XVIXVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I-II.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979

Népzenei aszimmetrikus ritmusaink kérdéséhez
In Berlász, M., Domokos M. (szerk.) Zenetudományi Dolgozatok 1978
Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 1978, 149158.

Arbeiten über die ungarische Volksmusik ds Mittelalters, Die Totenklage
In Suppan W., Mauerhofer A. (szerk.) Musikethnologische Sammelbände 2. Historische Volksmusikforschung, Kongreß-Bericht Seggau 1977
Graz: Akademische Druck-und Verlaganstalt, 1978, 137146.

A készülő új Népénektár
Vigilia 45 (1980), 128133.

XVIXVII. századi dallamaink a népi emlékezetben
Magyar Zene 21 (1980), 122125.

Rajeczky Benjamin, Bakonyi Pál
Iskolai énektanításunk jelenéről és jövőjéről
Muzsika 1980/10, 2834.

Mi a gregorián?
Budapest: Zeneműkiadó, 1981

A korareneszánsz zenéje Magyarországon
In Berlász, M., Domokos M. (szerk.) Zenetudományi Dolgozatok 1981
Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 1981, 915.

Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et sequentiae, Pótkötet
Budapest: Editio Musica, 1982

Daten zum Volksmusikleben des 6. Jahrhunderts in den Schriften des Venantius Fortunatus
In Mauerhofer A. (szerk.) Musikethnologische Sammelbände 7. Historische Volksmusikforschung, Tagungsbericht Limassol 1982
Graz: Akademische Druck-und Verlaganstalt, 1982, 9397.

Kodály és egyházi népénekeink
Vigilia 47 (1982), 772775.

Szentmihályi Mihály „Egyházi énekes könyv”-ének (179798) hangjegyes tervezete
Vigilia 49 (1984), 172‒174.

Gregorianische Gesänge in der ungarischen Volkstradition
Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 27 (1985), 522.

Szabadság és fegyelem az egyházzenében
Vigilia 50 (1985), 538544.

(szerk.)
Magyarország zenetörténete I. Középkor
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988

Szegő Júlia, Tari Lujza (szerk.)
Ismeretlen moldvai nótafák. […] Szakmailag ellenőrizte és a bevezetőt írta Rajeczky Benjamin
Budapest: Európa Kiadó, 1988

Trends der heutigen Choralforschung
In Cantus Planus. Papers Read at the Third Meeting Tihany, Hungary, 19-24 September 1988
Budapest: HAS Institute for Musicology, 1990, 9398.

Gregorian Plainsong and Folksong
Hungarian Music Quarterly 2 (1990), 916.