Zenetudomány és előadói gyakorlat: A párbeszéd jelentősége a Bartók-kutatásban

Nemzetközi zenetudományi kollokvium
a Magyar Tudományos Akadémia
Bartók Archívuma alapításának 
50. évfordulója tiszteletére

Szombathelyi Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál

2011. július 16–18.

Az előadások angol nyelvű összefoglalói >

Magyar nyelvű program >

Szombathely2011 nethirdet 1 300px s

 

A Bartók Archívum alapításának 50. évfordulója tiszteletére a Bartók-kutatás kiemelkedő képviselőinek közreműködésével nemzetközi zenetudományi konferencia került megrendezésre a Szombathelyi Bartók Szeminárium és Fesztivál 2011. évi programjának részeként. 
A Szombathelyi Bartók Szeminárium a „Bartók–új zene” mottó jegyében történt 1980-as évekbeli megújulása óta kiemelkedő jelentőségű a Bartók-kutatás számára, s alkalmat biztosított Bartók zeneművei tervezett összkiadása két műhelytanácskozásának, valamint egy 1995-ös nemzetközi Bartók Kollokvium megrendezésére. 

A forráskutatás, kompozíciók, köztük korábban kiadatlan művek tudományos közreadása, a pianista–zeneszerző saját és más komponisták műveiből készült bejátszásainak vizsgálata – mind megannyi izgalmas kutatási terület, mely a budapesti Bartók Archívum számára 1961-es alapítása óta központi szerepet játszik. Éppen ezért választottuk a kutatás és előadó- művészet összefüggését a konferencia fő témájául. Elsősorban az „Aufführungspraxis”, a zenei előadói gyakorlat összefüggésében volt szó stílus- és notációs kérdésekről, korai hangfelvételek vizsgálatáról, valamint a népzenei gyűjtési „lelet” és műzenei kompozíció lehetséges összehasonlító elemzéséről. Emellett azonban szerepeltek referátumok a közreadói választások és döntések nehézségeiről, mindenekelőtt művek variáns alakjai összefüggésében. 

A konferencián a Bartók Archívum munkatársainak két hosszabb ideje előkészületben lévő vállalkozása, Somfai László angol nyelven készülő Bartók tematikus műjegyzéke és Bartók kompozícióinak előkészületben lévő kritikai összkiadása is bemutatásra került. 

A konferencián az előadások angol és német nyelven hangzottak el.