A BTK Zenetudományi Intézet székháza 2022. november 1. és 2023. március 31. között technikai okok miatt zárva tart. Az Intézet munkatársai csak emailen érhetők el. Kérjük szíves megértésüket!

 

A zárás csak az Intézetre vonatkozik, a Zenetörténeti Múzeum továbbra is nyitva tart, hétfő kivételével naponta 10–16 óra között!

Bartok folklorist h300

Az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók Archívuma 
és  Zenetörténeti Múzeuma
időszaki kiállítása 
a Múzeum 2. termében

Nyitva: 2012. október 30-tól, 
kedd-vasárnap 10.00–16.00 
(hétfőn zárva)

A kiállítás meghívója >

 

„Művészi alkotó és előadó munkáját a tudós pontosságával, aprólékos gondjával végezte. Tudós munkáját pedig a kötelező pontosságon, alaposságon felül művészi intuíció élteti. A művésznek a műzene sáncain kívül eső, gazdag zenei élet ismeretét nyújtotta a folklorista. Ez viszont fölényes zenei tájékozottságot, beleérző képességet kapott cserébe a művésztől.” – Kodály Zoltán


A „folklorista” jelző aligha fejezheti ki Bartók Béla egyetemes zenei nyelvének valamennyi lényegi összetevőjét, de középpontba állíthatja tudományos munkássága mellett legsajátabb zeneszerzői inspirációs forrását, azt, mely a legegyszerűbb, gyakran pedagógiai céllal írott remekmívű miniatűröktől, a Gyermekeknek(1908–11) vagy a Mikrokozmosz (1932–39) darabjaitól a legnagyobb igényű és legösszetettebb művekig, A csodálatos mandarinig (1918–24) és a húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára írt Zenéig (1936) változó módon, de mindvégig centrális vonatkozási pontot jelentett újító zeneszerzői gondolkodása számára. A budapesti Bartók Archívum kiállítása a Bartók Hagyatékból, valamint Kodály Archívumból ritkán vagy korábban még soha ki nem állított eredeti dokumentumok, kéziratok, levelek, fényképek segítségével nyújt bevezetést ebbe a kivételes életműbe.

 

Képek a kiállításról:

 • FolkBB_p01
 • FolkBB_p02
 • FolkBB_p03
 • FolkBB_p04
 • FolkBB_p05
 • FolkBB_p06
 • FolkBB_p08
 • FolkBB_p09
 • FolkBB_p10
 • FolkBB_p11
 • FolkBB_p12
 • FolkBB_p13
 • FolkBB_p14
 • FolkBB_p15
 • FolkBB_p16

 


A kiállítást rendezte:
Vikárius László

Közreműködtek:
Baranyi Anna
Gerő Péter
és a Bartók Archívum munkatársai