bilk2023 konf2023. április 13–15. között rendezték meg az ELKH–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport XVI. Lelkiségtörténeti Konferenciáját (Budapest, PPKE Sophianum – Mikszáth tér 1). A konferencia idei témája – „A lelkiségi és a világi irodalom, illetve művészet egymásra hatása a magyar régiségben“ – remek lehetőséget kínált a zenetörténészek bekapcsolódására. A nyitó ülésszakon, amelynek helyszíne a PPKE Jogi Karának Szentkirályi utcai díszterme volt, B. Kaskötő Marietta a zenei kontrafaktum fajtáiról és természetéről tartott bevezetést, majd Papp Ágnes adott elő Esterházy Pál nádor nótajegyzékéről és az abban fellelhető átjárásokról egyházi és világi műfajok között. Utóbbi munkatársunk már korábban is részt vett a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport konferenciáin (2016-ban és 2022-ben). A következő években várhatóan intenzívebbé válik a kutatócsoport és a Zenetudományi Intézet együttműködése a Régi Magyar Költők Tára XVII. század soron következő kötetének előkészítő munkálataiban, mely a Náray György szerkesztette nyomtatott énekeskönyv (1695), valamint a Magyar Cantionale kézirat anyagának közreadását célozza.