Magyar Zenetörténeti Osztály

Feladatkör:

1500 utáni egyetemes és magyar zenetörténet kutatása

 • a történelmi Magyarországon működött, ill. emigráns alkotói és előadói életművek feldolgozása, műjegyzékek összeállítása, művek kritikai közreadása, repertoárkutatás és recepciótörténet
 • a zenei intézmények és zenei gyakorlat levél- és kottatári forrásainak, sajtóanyagának feltárása, gyűjtése, feldolgozása
 • Erkel Ferenc operáinak kritikai közreadása és a zenés színház 18–20. századi történetének kutatása
 • Magyarország Zenetörténete kézikönyv-sorozat újkori köteteinek írása és szerkesztése
 • a magyar zenetudomány forrásainak gyűjtése, tudománytörténeti értékelése

A Magyar Zenetörténeti Osztályon készülő sorozatkiadványok

 • Erkel Ferenc Operák – Ferenc Erkel Operas (közreadja az BTK Zenetudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár, kiadja a Rózsavölgyi és Társa)
 • Erkel Ferenc Operák – Ferenc Erkel Operas. Piano-vocal score (kiadja az BTK Zenetudományi Intézet – Rózsavölgyi és Társa – Hollitzer Verlag Wien)
 • Liszt Ferenc Összes Zeneművének Új Kiadása (Editio Musica Budapest Zeneműkiadó)
 • New Edition of the Complete Works of Ferenc Liszt (Editio Musica Budapest Zeneműkiadó)
 • Neue Ausgabe sämtlicher Werke Franz Liszts (Editio Musica Budapest Zeneműkiadó)
 • Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (kiadja az BTK Zenetudományi Intézet)
 • Magyar zeneszerzők / Hungarian Composers (Budapest: Mágus kiadó 1998–2012; Budapest Music Center 2014–)

A Zenetudományi Intézet sorozatkiadványainak szerkesztése