Zenetudományi Szakkönyvár

 

A BTK Zenetudományi Intézet Könyvtára korlátozott nyilvánosságú, tudományos szakkönyvtár. Gyűjti a magyar zenetörténet, népzene, néptánc irodalmát, az általános zenetörténet, népzene, néptánc fontosabb dokumentumait, a rokontudományok/határterületek legfontosabb irodalmát, az intézeti kutatásokhoz nélkülözhetetlen segédkönyveket.

A Könyvtár egyidős az Intézettel. 1961-es alapításakor az MTA Bartók Archívuma könyvtáraként működött. Kezdettől fogva gyűjti a magyar zenetörténet dokumentumait, valamint az általános zenetörténet fontosabb publikációit. A jelenlegi gyűjtemény alapját az 1967-ben elhunyt zenetörténész, Major Ervin könyvtárának megvásárlása (1968) vetette meg. 1974 januárjában az 1953-as alapítású MTA Népzenekutató Csoportot egyesítették az Zenetudományi Intézettel. Ekkor egészült ki a Könyvtár állománya a magyar népzene és néptánc számottevő irodalmával. Jelentősebb hagyatékok: 1970 Dohnányi hagyaték, 1971 Gottschalk/Liszt hagyaték, 1975 Sgambatti/Liszt hagyaték, 1977 Isoz hagyaték, 1989 Rajeczky Benjamin könyvei, 1990 Rácz hagyaték.

Néhány fontosabb számszerű adat a könyvtár állományáról: 25500 könyv, 7700 bekötött folyóirat, 550 különlenyomat, 15000 kotta, 7800 hanglemez, CD, 4800 kézirat.

A könyvtár szolgáltatásait elsősorban az intézeti munkatársak, más akadémiai kutatóhelyek munkatársai valamint a Zeneakadémia engedéllyel rendelkező doktorandusai vehetik igénybe.

A könyvtár munkatársai szerkesztik A magyar zenetudomány bibliográfiáját, mely az 1978-tól megjelenő intézeti évkönyvben, a Zenetudományi dolgozatok-ban kerül kiadásra.

konyvtar01