Bartók zeneművei: a kéziratok és egyéb fontos források

Útmutató kutatóknak

A művek keletkezésének időrendjében, a BB számok sorrendjében

 

 Fiatalkori művek 1890–1904 | Érettkori művek 1904–1945 | 

Függelék: Bartók átiratok és cadenzák autográfjai

 

RÖVIDÍTÉSEK: GYŰJTEMÉNYEK, MÁSOLÓK, KIADÓK

BB

BBA

BBjr

BH

B&H

DD

Ditta

EMB

FDD

KZA

Márta

MK

NLSE

OSZK

PB

R

Rv

UE

WSLB

X, Y, Z

®

műjegyzék szám a Béla Bartók Thematic Catalogue szerint (előkészületben)

Bartók Archívum, Budapest

ifjabb Bartók Béla gyűjteménye, Budapest

Bartók Hagyaték (Bartók Archívum, Budapest)

Boosey & Hawkes (és Hawkes & Son, Ltd.)

fiatalkori művek Dille műjegyzék száma

Bartók Béláné Pásztory Ditta, Bartók második felesége

Editio Musica Budapest (Zeneműkiadó Vállalat)

Bibliothèque Royale, Bruxelles, Fonds D. Dille

Kodály Zoltán Archívum, Budapest

Bartók Béláné Ziegler Márta, Bartók első felesége

Magyar Kórus

National Library of Scotland, Edinburgh, Old and Rare Manuscripts

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Peter Bartók gyűjteménye (Homosassa, Florida), részben letét a bázeli Paul Sacher Stiftung-ban

Rozsnyai

Rózsavölgyi

Universal Edition

Wiener Stadt- und Landesbibliothek

Bartók kéziratok anonim másolói

a kézirat újabb tulajdonosa

 

 

Fiatalkori művek 1890–1904

  

BB 1

Gyermekkori zongoradarabok, op. 1–31 (első opusz-számozás) (1890–1894) (=DD 1–31)

[A gyermekkori művek egyenkénti, részletes leírását lásd Dille, Thematisches Verzeichnis der Jugendwerke Béla Bartóks 1890–1904 (Bp.: Akadémiai Kiadó, 1974), 53–76.]

Autográf fogalmazvány a gyermek Bartók kézírásával csupán két befejezett darabból: op. 27 Loli mazurka ésop. 29 Elza polka (1894) (BBjr); a többi darab Bartók édesanyjának leírásában, Bartók javításaival–hozzátételeivel, hat fekvő alakú iskolai kottafüzetben (BBjr; BBA 180; PB Y1TVFC1 és Y4.7–911.3PFC1) és egy kottaíven (BBA BH1).

Gyermekkori autográf töredékek (=DD B1–7, c1894–1895) (BBA BH46/1, 7–8, 12a, PB Miscellaneous C-27/25) és autográf vázlatok (=DD E6–22c, 1894–1895) (BBA BH46/9–10).

 

BB 2

I. szonáta zongorára (g-moll), op. 1 (második opusz-számozás), és Scherzo zongorára (g-moll) (1894)

Bartók édesanyjának másolata (BBjr).

 

BB 3

Fantasie zongorára (a-moll), op. 2 (1895)

Bartók édesanyjának másolata (BBjr).

 

BB 4

II. szonáta zongorára (F-dúr), op. 3 (1895)

Vázlat (BBA BH46/12a).

Bartók édesanyjának másolata autográf kiegészítésekkel (BBA BH2).

 

BB 5

Capriccio zongorára (h-moll), op. 4 (1895)

Bartók édesanyjának másolata autográf kiegészítésekkel (BBA BH3).

 

BB 6

Hegedű–zongoraszonáta (c-moll), op. 5 (1895)

Vázlat az I. tételhez (=DD E35) kézi kottavonalazású kis füzetben (BBjr).

Bartók édesanyjának másolata, kezdete autográf (BBA BH4).

Lásd még a C-dúr hegedű–zongora autográf töredéket (=DD B8) (BBA BH 46/12b).

 

BB 7

(=DD 38–44 = op. 6–12, elveszett művek, 1895–1897)

Egy autográf töredék maradt fenn „III. Sonata op. 6” címmel (=DD 38®B9) (BBA BH46/10a).

 

BB 8

Drei Klavierstücke, op. 13 (1897)

Ismeretlen kéz másolata, a 3. darab 11–35. üteme Bartók autográf kiegészítése (BBA 178).

 

BB 9

(=DD 46–48 = op. 14–16, elveszett művek, 1897)

 

BB 10

Hegedű–zongoraszonáta (A-dúr), op. 17 (1897)

Vázlat Bartók görög tankönyvében (BBA).

Autográf másolat ceruzával; a II. tételből csak a hegedűszólam kidolgozott (BBA BH5; a kézirat végén zenei tréfa: fúga a DACH témára, =DD D1).

 

BB 11

Scherzo oder Fantasie zongorára (H-dúr), op. 18 (1897)

Vázlat Bartók Odysseia-tankönyvében (BBA).

Autográf másolat ceruzával (BBA BH6).

Bartók édesanyjának másolata autográf kiegészítésekkel (BBA 179).

 

BB 12

Szonáta zongorára, op. 19 („op. 1”) (1898)

Vázlatok Bartók görög tankönyveiben (Herodoti Epitome, Odysseia) (=DD E57–58, 64, 69–71) (BBA).

Autográf tisztázat, dedikációs példány „Sonáta (op. 1)” címzéssel (harmadik opusz-számozás) (New York Pierpont Morgan Library, Robert Owen Lehman Collection letéti anyag).

A III. tétel revideált alakja, autográf töredék (=DD A12) (BBA BH48).

 

BB 13

Zongoranégyes (c-moll), op. 20 (1898)

Vázlatok Bartók Herodoti Epitome tankönyvében (=DD E59) és iskolai füzeteiben (BBA, BBjr).

Autográf tisztázat, partitúra és 3 szólam (BBA BH8).

 

BB 14

Drei Klavierstücke, op. 21 (1898)

Vázlat a 2. darabhoz (=DD E60) Bartók Herodoti Epitome tankönyvében (BBA).

Autográf tisztázat „op. 5” jelzéssel (BBA BH7).

 

BB 15

Drei Lieder énekhangra zongorakísérettel (1898)

Autográf tisztázat (BBA 4996).

A 3. szám autogr. másolatát lásd a Koessler órák „Dolgozatok II” anyagában (BBA BH48).

 

BB 16

Scherzo zongorára (h-moll) (1898)

Autográf tisztázat (BBA BH9).

 

BB 17

Vonósnégyes (F-dúr) (1898)

Autográf partitúra tisztázat (BBA BH10).

 

BB 18

Tiefblaue Veilchen énekhangra és zenekarra (1899)

Partitúra-fogalmazvány ceruzával (BBA BH 11a).

A partitúra autográf tisztázata tintával (BBA BH11b).

 

BB 19

Zeneszerzési gyakorlatok (1899–1901), Koessler János javításaival (=DD 58–61, 65, A1, 3–11, 13–15, B10–13):

(a)      Dolgozatok I feliratú kézirat-együttes (c1900): korál harmonizálás, ellenpont-gyakorlatok, fúgák, szabad kompozíciók fogalmazványai (=DD E87–88, A15) (BBA BH47).

(b)      Dolgozatok II feliratú kézirat-együttes (c1900): korál harmonizálás, ellenpont-gyakorlatok, fúgák, szabad kompozíciók vázlatai és fogalmazványai (=DD A3–14), továbbá kórusművek (= DD 61a–c) (BBA BH48).

(c)      Dolgozatok III feliratú kézirat-együttes (c1900): ellenpont-gyakorlatok, kórusművek, Phrase, Doppelphrase, kleiner Satz stb. gyakorlatok és vázlatok (=DD E97–99) (BBA 1310).

(d)        Scherzo szonátaformában vonósnégyesre (1899–1900), autográf partitúra (BBA BH14).

(e)        Scherzo (b-moll) zongorára (c1900), autográf másolat (BBA BH12).

(f)       Hat tánc zongorára; 1–2. szám zenekarra is (c1900), autográf fogalmazvány (BBA BH18); az 1. szám Danse orientale címmel megjelent a Preßburger Zeitung 1913-as évfolyamában.

(g)      Scherzo (B-dúr) zenekarra (c1901), töredék, fogalmazvány (trióval); autográf partitúra (csak a Scherzo-rész) (BBA BH19); egy további „scherzo-trio”, Esz-dúr, partitúra-fogalmazványa (BBA BH13).

(h)      BEETHOVEN c-moll („Pathétique”) szonáta, op. 13, I. tétel, 1–194. ü. hangszerelése, partitúra-fogalmazvány (=DD A1, 1900?) (BBA BH51).

(i)        További töredékek és vázlatok, közöttük: három Zongoraötös-töredék (=DD B10, 12, c1899–1900), autográf fogalmazvány (BBA BH45).

 

BB 20

Liebeslieder énekhangra és zongorára (1900)

Fogalmazvány (BBA 3343).

Autográf tisztázat (BBA BH15; fakszimile kiadás: Homosassa: Bartók Records, 2002).

 

BB 21

Scherzo (F.F.B.B.) zongorára (1900)

Autográf másolat (BBA BH16).

 

BB 22

Változatok zongorára (1900–1901)

Fogalmazvány (BBA 3330).

Autográf másolat, átdolgozott forma (BBA BH17).

 

BB 23

Tempo di minuet zongorára (1901)

Autográf másolat, 2 képeslapon (MTA Zenetudományi Intézet, Major/C-483).

 

BB 24

Négy dal Pósa Lajos szövegeire énekhangra és zongorára (1902)

A 4. szám autográf másolata (Asz-ban) (BBA BH21a).

Gruberné (Kodály Emma) másolata a nyomtatástól eltérő formáról: 3., 4. (Asz-ban), 2. szám (KZA Ms.mus.779, 58–61. old.).

Az 1. szám korai formája, Sándor K. másolata (KZA Ms.mus.ext.7).

A Bárd 798 elsőkiadás (1904) javított korrektúralevonata (BBA BH21b).

Az elsőkiadás javított példánya (PB 1VoPFC1).

 

BB 25

Szimfónia zenekarra (1902) (töredék, befejezett csupán a III. tétel: Scherzo)

Particella-fogalmazvány, I–IV. tétel (az I. tétel csak a rekapitulációig, a III. tétel a Trio nélkül) (fotokópia: BBA).

Partitúra-fogalmazvány, töredék, az I. tétel 1–62. üteme, és vázlatok a IV. tételhez (fotokópia: BBA).

III. tétel: Scherzo, partitúra-töredék (fotokópia: BBA; a tétel folytatása csak szólamokban maradt fenn).

A III. tétel zenekari szólamanyaga (68 füzet) az 1904. febr. 29-i bemutatóra, másolat (BBA BH54).

 

BB 26

Hegedűdarabok (1902): (a) Duo két hegedűre; (b) Andante (A-dúr) hegedűre és zongorára

(a) Duo: autográf fogalmazvány és másolat (BBA 3342).

Autográf tisztázat, dedikációs példány képeslapon, Arányi Adilának (árverésre került: Sotheby & Co., London, 1967. máj. 16-i aukció, 388. szám; ® ?).

(b) Andante: fogalmazvány (BBA BH46/3).

Autográf tisztázat, dedikációs példány Arányi Adilának, képeslapokon postázva (BBA 3341; fakszimile kiadás: Bp.: EMB, 1980).

 

BB 27

Négy zongoradarab (1903)

Fogalmazvány, csak az 1. szám, „Szonáta” címmel (PB 6PS1; a 2–4. szám fogalmazványa lappang).

Autográf másolat, csak a 2. szám, a nyomtatástól eltérő forma, Grubernénak ajánlva (BBA 480; e változat másolata, Y-kopista írása: magángyűjteményben).

Gruberné másolata, csak a 3. szám (BBA 500).

1., 3–4. szám: a Bárd 797, 800, 801 elsőkiadás (1904) javított korrektúralevonata (BBA BH22).

 

BB 28

Szonáta zongorára és hegedűre (1903) (és egy töredék, =DD B14)

Fogalmazvány, csak a III. tétel (BBA BH23b).

Autográf másolat, teljes (Bartók játszópéldánya) (BBA BH23a, e).

Kézírásos hegedűszólamok: (a) I. tétel, autográf; — (b) III. tétel, autográf, az 1903. jún. 8-i előadás játszópéldánya (BBA BH23c–d); — (c) I. tétel, Bartók Elza másolata (magángyűjtemény, Belgium); — (d) teljes hegedűszólam, az I. tétel Elza másolata, a II. autográf, a III. egy berlini kopista másolata, Bartók revíziójával, az 1904-es és 1905-ös előadások játszópéldánya (Österreichische Nationalbibliothek Wien Mus.Hs.39549).

Autográf töredék: Andante hegedűre és zongorára (=DD B14) (BBA BH46/4).

 

BB 29

Est, énekhangra és zongorára (1903)

Jurkovics Irmy másolata (BBA BH25a); autográf kézirata lappang.

 

BB 30

Est, férfikarra (1903)

Autográf fogalmazvány töredéke, 17–47. ü. (BBA BH25c).

Autográf másolat, teljes (BBA 481).

Gruberné másolata, pályázati példány (BBA BH25b).

 

BB 31

Kossuth szimfóniai költemény nagyzenekarra (1903) (és Gyászinduló zongorára, 1903)

Vázlatok (BBA 3344a–b); a fogalmazványa lappang.

Autográf partitúra (PB 3FSFC1).

A partitúra másolata, Bartók édesanyjának és Bartók Elzának írása (BBjr).

Zenekari szólamok (75 füzet), Bartók Elza, Voit Irma, két hivatásos másoló és (duplum szólamok:) két angol kopista írása (BBA BH55).

Gyászinduló, zongorára: autográf kézirata lappang.

Magyar Lant-beli elsőkiadás (1905) korrektúralevonata, töredék (BBA BH24a, BBA 1029).

 

BB 32

Négy dal énekhangra és zongorára (1903) (elveszett)

 

BB 33

Zongoraötös (1903–1904)

Vázlatanyaga/fogalmazványa lappang.

Autográf partitúra, későbbi javításokkal (BBA 2002a).

Autográf szólamok, javításokkal (BBA 2002b1–4).

Kopista másolata: partitúra (PB 7FSFC1) és szólamok (PB 7PartsFC1).

 

BB 34

Székely népdal („Piros alma”) énekhangra és zongorára (1904)

Autográf kézirata lappang.

 

 

Érettkori művek 1904–1945

AZ UTOLSÓ OPUSZ-SZÁMOZÁSTÓL

 

BB 35

Scherzo zenekarra és zongorára, op. 2 (1904)

Vázlatanyaga/fogalmazványa lappang.

Tisztázat jellegű autográf, 2-zongorás letét forma, a hangszerelést előkészítő bejegyzésekkel (BBA BH29b).

Autográf partitúra (BBA BH29a).

Zenekari szólamok (41 füzet), másolat, de egy cselló, egy nagybőgő, a fa- és rézfúvós, az ütő és a hárfaszólamok részben, összesen 183 levél terjedelemben, autográf másolat (BBA BH30).

 

BB 36a

Rapszódia zongorára, op. 1 (1904)

Vázlatanyaga/fogalmazványa lappang.

Autográf tisztázat (1904. okt.–dec. datálással), dedikációs példány Grubernénak (BBA 484).

Az 1–10. oldal ismeretlen kéz másolatában, Bartók javításaival, a lassú első részt közreadó „rövid forma” Rv 3199 kiadásának (1908) metszőpéldánya (BBA BH26a).

A „rövid forma” javított korrektúralevonata és a kiadás javított példánya (BBA BH26b–c); a „rövid forma” másik javított példánya (BBjr).

 

BB 36b

Rapszódia zongorára és zenekarra, op. 1 (1905)

Két autográf partitúra, mindkettő Morceau de Concert címzéssel:

(1) Az eredeti hangszerelés, javítás után a lemezszám nélküli Rv elsőkiadás (1910) metszőpéldánya (PB 8TFSS1).

(2) Autográf partitúra másolat az 1905-ös párizsi versenyre (BBA 35).

Az elsőkiadás és a Rv 4154 új kiadás, valamint a szólamok javított példányai (BBA 2006).

2-zongorás kivonat::

A 2. zongora fogalmazványa, a Rv 3337 (1910) elsőkiadás metszőpéldánya (PB 8TPPS1); az autográf másolat eldobott 1. oldala (BBA BH28b).

A Rv 3337 elsőkiadás javított korrektúralevonata (Freund/Milroy gyűjtemény ® ?).

Az elsőkiadás revideált példánya II. Edition jelzéssel, a Rv revideált kiadás (1919) metszőpéldánya (BBA BH28a).

A Rv revideált kiadás egy példánya Bartók bejegyzéseivel (BBA 3346).

 

BB 37

Magyar népdalok (I. sorozat, 1–4. szám) énekhangra és zongorára (c1904–1905)

Fogalmazvány, címzéssel; a 4. szám töredék (BBA BH46/13).

 

BB 38

Petits morceaux zongorára (1905) (BB 37/2 és BB 24/1 átdolgozása)

Autográf tisztázat (BBA BH31b).

Ismeretlen kéz másolata (BBA BH31a).

 

BB 39

1. szvit nagyzenekarra, op. 3 (1905)

Vázlatanyaga/particellája lappang (kivéve 12 ütem részvázlatot az V. tételhez: BBA BH 46/15).

Autográf partitúra, a Rv 3531 kiadás metszőjének szóló utasításokkal (PB 10FSS1).

A Rv kiadás (1912) javított korrektúralevonata (BBA 2000).

A Rv elsőkiadás javított példánya: revideált változat húzásokkal, a karmesternek szóló Zur Beachtunginstrukciók metszőpéldányával (BBjr).

 

BB 40

2. szvit kiszenekarra, op. 4 (1905–1907)

Vázlatok (hiányos): (1) folyamatvázlat töredékek az I–II. és IV. tételhez (PB, vö. 12FSS1ID1); — (2) részvázlatok (BBA, vö. 2002a).

Autográf partitúra, eredetileg Szerenád címmel, a szerzői kiadású elsőkiadás (Selbstverlag B.B.)metszőpéldánya, a 29–32. pp. későbbi revíziójával (PB 12FSS1ID1).

A partitúra elsőkiadás javított példányai:

(1) Bartók saját példánya (BBA BH32).

(2) A Budapesti Filharmóniai Társaság példánya (BBA 2131).

(3) Az UE 6981 2. kiadás (1921) metszőpéldánya (WSLB).

Az UE 2. kiadás egy példánya néhány javítással (BBjr).

Szólamanyag: másolat, kopista írása, Bartók autográf javításaival (az ismételten javított szólamanyag előbb az 1., azután a 2. kiadás szövegének felelt meg) (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, letét a BBA-ban).

Amerikai revízió:

(1) Az UE kiadás egy példánya, a IV. tételben újraírt oldalakkal (az elveszett [?] autográf oldalak fotokópiában), c1942 (PB 12FSFC1).

(2) A B&H 16160 3. kiadás (1948), revised 1943 edition, metszőpéldánya (Bartók-kézírású bejegyzés nélkül) (PB 12FSFC3).

2-zongorás átdolgozása: BB 122.

 

BB 41

Gyermekdalok (A kicsi „tót”-nak) énekhangra és zongorára (1905)

Autográf dedikációs példány (magángyűjteményben; fotokópia: BBA).

 

BB 42

Magyar népdalok énekhangra és zongorára (1906) (1–10. szám: Bartók; 11–20. szám: Kodály Zoltán)

Fogalmazványok, köztük 3 kiadatlan szám (vö. BBA 485, PB 13VoPS1).

Autográf tisztázat (a Bartók és Kodály-feldolgozások autográfja), a R elsőkiadás 1906 (lemezszám helyett: B.K.); metszőpéldánya (BBA 485; fakszimile kiadás: BP.: EMB, 1970).

A R elsőkiadás javított korrektúralevonata (BBA 1998).

Autográf leírás, revideált forma, csak a 2., 1. és 4. szám (fotokópia: PB 13VoFC1).

Öt szám (1., 2., 4a, 9., 8.) újraírt formáját lásd BB 97.

 

BB 43

Magyar népdalok (II. füzet) énekhangra és zongorára (1–10. szám) (1906–1907)

Fogalmazvány (BBA 2013).

X-kopista másolata, csak az 1., 2., 5–6–7., 9. szám (BBA 2014).

Autográf leírás, revideált forma, csak az 1. szám (fotokópia: PB 13VoFC1).

 

BB 44

Két magyar népdal énekhangra és zongorára (1907)

Fogalmazvány (BBA 486).

Bartók édesanyjának másolata (PB 70VoPFC1).

 

BB 45a

Gyergyóból, tilinkóra és zongorára (1907)

Fogalmazvány (FDD; fakszimile: Dille, Het werk van Bela Bartok, Antwerpen: Metropolis, 1979).

 

BB 45b

Három csíkmegyei népdal zongorára (1907) (BB 45a átdolgozása)

Autográf kézirata lappang.

A R 419 elsőkiadás (1908) javított korrektúralevonata (BBjr).

 

BB 46

Négy szlovák népdal énekhangra és zongorára (c1907)

Fogalmazvány, csak az 1–2. szám (PB 13VoFC1).

Autográf leírás, 1., 3–4. szám (BBA 491).

 

BB 47

Nyolc magyar népdal énekhangra és zongorára (1–5. szám: 1907; 6–8. szám: 1917)

Fogalmazvány, a 2–3. szám lappang (PB 17VoPS1).

Az 1., 4., 5., 2. szám másolata Bartók javításaival (Bibliothèque Laloy, Franciaország).

Négy másolat, zömmel Márta írása Bartók javításaival, részben revideált műalakok (PB 17VoPFC1, 17VoPID1).

Az UE 7191 kiadás (1922) metszőpéldánya, Márta másolata (PB 17VoPFC2).

Két emlékeztető leírás (8., 2., 6. szám ill. 2., 4., 5., 3. szám), játszópéldány (részben transzponált forma), Ditta és Bartók kézírása (BBA 2003 ill. Bukarest, Román Zeneszerzők Szövetsége 2386/1959 I.20).

 

BB 48a

Hegedűverseny, op. poszt. (1.) (1907–1908)

Vázlatok: (1) memo-vázlatok (BBA BH39); — (2) Fekete zsebkönyv fol. 1r (BBA BH206); — (3) folyamatvázlatok a Fekete zsebkönyv fol. 2r sköv. (BBA BH206) ill. kottalapon (PB 12FSS1ID1); — (4) vázlat az I. tételhez (Stargardt, Basel 2003. okt. 11. aukció; →?).

Hegedű–zongora formájú fogalmazvány, csak a II. tétel (BBA 4130).

Hegedű–zongora forma, csak a II. tétel, Y-kopista másolata (BBA 4131b).

Autográf partitúra (Paul Sacher Stiftung Basel).

Partitúra másolatok, X- és Z-kopista írása Bartók javításaival: (a) I–II. tétel (BBA 4129); — (b) csak a II. tétel (BBA 4131a; az I. tételt lásd BB 48b: PB 16TFSID1).

A hegedűszólam másolatai Bartók, Bartók édesanyjának és egy anonim másolónak kézírásában: két teljes példány, az egyik széttagolva, és töredékek (BBA 4131c–f; PB 15VFC1; Paul Sacher Stiftung Basel).

Zenekari szólamok (1911), 40 füzet, zöme másoló írása Bartók javításaival, de 13 oldal autográf leírás (BBA BH34).

 

BB 48b

Két portré zenekarra, op. 5 (1907–1911)

I. tétel (= BB 48a I. tétele):

Partitúra: Z-kopista másolata Bartók javításaival (PB 16TFSID1; a másolat folytatását, azaz a II. tételt lásdBB 48a: BBA 4131a).

II. tétel (= BB 50, 14. bagatell hangszerelése):

Autográf partitúra, a R 767 elsőkiadás (1911) metszőpéldánya (PB 16TFSID1).

I–II. tétel: a R elsőkiadás egy példánya Bartók javításaival (BBjr).

 

BB 49

Két elégia zongorára, op. 8b (1908–1909)

Vázlatok: (1) Fekete zsebkönyv fol. 8r (BBA BH206); — (2) egy oldal (PB 21PS1).

Fogalmazvány, a R 478 elsőkiadás (1910) metszőpéldánya (BBA 489).

A R elsőkiadás javított korrektúralevonata (BBA 1995); egy másik korrektúralevonat (Freund/Milroy gyűjtemény ® ?).

A R elsőkiadás javított példánya (BBjr).

 

BB 50

Tizennégy bagatell zongorára, op. 6 (1908) (és töredékek)

Vázlatok: (1) Fekete zsebkönyv (BBA BH206), fol. 8v–9r: 8., 9., és 13. szám (valamint egy töredék), fol. 33r–34r: 14. szám (további felhasználatlan ütemek ill. töredékek: fol. 32r, 34v; egy fúga-töredék: fol. 9v–10r); — (2) egy oldal (BBA 495b): 14. szám és fúgatéma.

Első fogalmazvány: 1–4., 6. szám (BBA 488a–e); a 6. szám Kodály Zoltán másolatában (BBA 488f).

Teljes autográf, 1–14. szám (PB 18PFC1).

Másolat, Y-kopista írása Bartók javításaival, a R 338 elsőkiadás (1908) metszőpéldánya (BBA BH35 és 2010).

A R elsőkiadás javított példánya, revízió az 1940-es évekből (PB 18PFC2).

Lásd még BB 48b.

 

BB 51

Tíz könnyű zongoradarab (1908)

Első fogalmazvány, 8. szám és „Ajánlás” (BBA 488 ill. PB 19PS1).

Autográf leírás (hiányos: a 3. számból nincs kézirat): „Ajánlás”, 1–2., 4., 6–10. szám (PB 19PS2); 5. szám, „Este a székelyeknél” (MTA Zenetudományi Intézet Fond 2/27). E kézirat teljes formája volt a R 293 elsőkiadás (1908) metszőpéldánya.

Az elsőkiadás javított korrektúralevonata (BBA BH36).

A revideált Rv kiadás egy javított példánya (PB 19PFC1).

Az 1., 2., 3., 8. szám javított változata (1937), metszőpéldány a Zongorázó ifjúság válogatáshoz (I/12, II/8–10) (OSZK Ms.Mus.3190).

Lásd még BB 103.

 

BB 52 1. vonósnégyes, op. 7 (1908–1909)

Vázlatok: (1) négy memo-vázlat egy oldalon (BBA BH39); — (2) memo-vázlatok és egy rövid folyamatvázlat a Fekete zsebkönyvben (BBA BH206), fol. 9r, 11r, 12r, 31v, 32v; — (3) I. 1–17. ü. vázlata (magángyűjtemény, London); — (4) I. 1-30. ü. első fogalmazványa (magángyűjtemény, London).

Partitúra-fogalmazvány (PB 20FSS1).

X-kopista másolata Bartók javításaival, a Rv 3287 elsőkiadás (1909) metszőpéldánya (BBA BH37).

A Rv zsebpartitúra elsőkiadás javított korrektúralevonata (BBA BH38).

Az elsőkiadás javított példánya (BBjr).

 

BB 53

Gyermekeknek. Apró darabok kezdő zongorázóknak (1908–1909)

Magyar (R) I–II. füzet = revideált (B&H) Vol. I:

Első fogalmazványok: (1) 23. szám (BBA 487); — (2) 13–18. szám, „I–VI.” számozással (PB 22PS1); — 3) a II. füzet dallamai (BBA BH46/23).

Az I–II. füzet teljes fogalmazványa., a R 376–377 elsőkiadás (1909) metszőpéldánya (PB 22PI.ID1).

Szlovák (R) III–IV. füzet = revideált (B&H) Vol. II:

Fogalmazványok:

(1) 1–12., 14., 17–22., valamint 30–32., 42. szám (PB 22PII.ID1).

(2) 13., 15–16., 23–29., 35–41., 43. szám (BBA 487); a kézirat, kiegészítve a 30–34. szám Márta-írású másolatával (BBA 499), a IV. füzet R 728 elsőkiadásának (1911) metszőpéldánya. (NB: a 33–34. szám Kodály Emma kompozíciója; autográfja: BBA 2005.)

Márta másolata a III. füzetről, 1–22. szám, Bartók javításaival, a R 634 elsőkiadás (1910) metszőpéldánya (BBA 2015).

A III. füzet javított korrektúralevonata (Freund/Milroy gyűjtemény ® ?).

Revíziók:

(1) a R 376–377 füzetek Bartók jegyzeteivel (és a 42. szám hangszerelésének előkészítése, vö. BB 103/V; BBjr);

(2) a R kiadás füzetei, javítások (1937) a Zongorázó ifjúság válogatáshoz (I/1–11, II/1–7), a Rv kiadás metszőpéldánya (OSZK Ms.Mus.3190).

Javított kiadás 1943 [a kiadáson tévesen: 1945]:

(1) autográf másolat, tizenhárom újraírt darab (Vol. I, 13–14., 17–19., 26., 31–32., 34–36. szám ill. Vol. II, 11., 16., 32–33. szám), 1943 dátummal (PB 22PFC2, a R elsőkiadás 14 revideált oldalával együtt).

(2) A B&H 15936–15937 revideált kiadás (1947) metszőpéldánya ill. „camera ready” formája (Bartók autográf javításait a montírozás részben eltüntette) (PB 22PFC1).

Ungarische Volksweisen [Magyar népdalok], SZIGETI József átirata hegedűre és zongorára:

Szigeti kézirata Bartók javításaival (WSLB MHc14300).

Lásd még BB 109.

 

BB 54

Vázlatok zongorára, op. 9b (1908–1910)

Fogalmazvány (az 1–2. szám lappang): 3. szám a BB 58/III fogalmazványával együtt (vö. PB 26PID1); 4–7. szám (PB 23PID1), egyben a 4–7. szám metszőpéldánya a R 769 elsőkiadáshoz (1911).

Autográf dedikációs másolat, 2. szám, spirál-formájú kottázás (PB 23PFC2).

Az 1–3. szám metszőpéldánya: X-kopista (1.) ill. Márta (2–3.) másolata Bartók javításaival (BBA 2011).

Javított korrektúralevonat (BBA 1997).

A R kiadás példánya 1940-es évekbeli javításokkal (PB 23PFC1).

 

BB 55

Három burleszk zongorára, op. 8c (1908–1911)

Vázlat az 1. számhoz: Fekete zsebkönyv (BBA BH206) fol. 10r–v.

Fogalmazvány, 1. szám (PB 24PS1); a 2–3. számból nincs kézirat.

Az 1. szám vegyes írású másolata (pp. 1–2.: Márta, 2–4.: Bartók) a Rv 3237 elsőkiadás (1912) metszőpéldányához tartozott (PB 24PID1).

Két javított korrektúralevonat (1911. júl. és dec.; NLSE, Kodály collection Ms 21579, 61–79. pp. ill. BBA 1999).

A Rv elsőkiadás egy példányában (PB 24 PFC1): (a) a 2. szám hangszerelésének előkészítése (vö. BB 103/IV); — (b) a mű revíziója, 1944.

 

BB 56

Két román tánc zongorára, op. 8a (1909–1910)

Fogalmazvány, a Rv 3333 elsőkiadás (1910) metszőpéldánya (BBA 490; fakszimile kiadás: Bp.: EMB, 1974).

Az 1. szám Márta másolatában (PB 25PID1).

A Rv elsőkiadás javított korrektúralevonata (Freund/Milroy gyűjtemény ® ?).

A Rv elsőkiadás javított példányai: (1) (BBjr); — (2) a Rv 2. kiadás támpéldánya (BBA BH70); — (3) amerikai revízió a tervezett E. B. Marks kiadáshoz (a 2. számban újraírt részekkel; PB 25PFC1).

Lásd még BB 61.

 

BB 57

Két román népdal női karra (c1909)

Fogalmazvány (PB 39SAS1).

 

BB 58

Négy siratóének zongorára, op. 9a (c1909–1910)

Vázlatok az 1. és 3. számhoz: Fekete zsebkönyv (BBA BH206) fol. 11r, 12r.

Fogalmazvány, 1–4. szám (a BB 54/III fogalmazványával és az 1. siratóének Márta-kézírású kópiájával) (PB 26PID1); a metszőpéldány lappang.

A Rv 3438 elsőkiadás (1911) javított korrektúralevonata (NLSE, Kodály collection Ms 21579, pp. 53–60); a revideált Elkan kiadás, 1945, metszőpéldánya lappang.

Lásd még BB 103.

 

BB 59

Két kép zenekarra, op. 10 (1910)

Vázlatok: Fekete zsebkönyv (BBA BH206) fol. 12r–13v; a particella-fogalmazvány lappang.

Autográf partitúra, a Rv 3557 partitúrakiadás (1912) metszőpéldánya (PB 27FSS1).

Mintamásolat a partitúrából, Márta írása, 4 oldal (BBA 2018).

A partitúra három javított korrektúralevonata (BBA 1993).

Zongorakivonat:

Fogalmazvány, vegyes formájú autográf (PB 27TPS1), részben a Rv 3558 kiadás (1912) metszőpéldánya.

A Rv kiadás javított korrektúralevonata, hiányos (BBA 2019).

 

BB 60

Négy régi magyar népdal férfikarra (1910, rev. 1926)

Fogalmazvány (1910) (BBA 117).

Másolat (1910. dec.), Bartók javításaival (BBA 2016).

Az újraírt változat (1926) fogalmazványa (PB 30TBS1).

Autográf másolat, az UE 8891 (1927) elsőkiadás metszőpéldánya (PB 30TBFC1).

 

BB 61

Román tánc zenekarra (1911) (BB 56/I átdolgozása)

Autográf partitúra (PB 25TFSS1).

Szólamok (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 11874). [Az EMB Z.4692 posztumusz kiadás a kéziratos zenekari szólamanyagon alapul.]

 

BB 62

A kékszakállú herceg vára, opera, op. 11 (1911)

Vázlat: egy témafeljegyzés a Fekete zsebkönyvben (BBA BH206), fol. 12v; további vázlatanyaga és folyamatfogalmazványa lappang.

Ének–zongorakivonat formájú autográf leírás, befejezés-változatokkal (BBA 492; Kodály Emma német fordításával).

Autográf partitúra, új befejezés-változat beillesztésével (PB 28FSS1).

Partitúra másolat, Márta, továbbá Bartók (31–36., 143–149. pp.) és egy hivatásos másoló (pp. 105–128.) írása (vlsz. a 1911-es pályázati példány) (PB 28FSFC2); korábbi befejezés Márta másolatában, pp. 195–200. lapszámozással (PB 28FSID1).

Partitúra másolat a budapesti Operaháznak, hivatásos másoló írása (BBA 2156).

A bemutató énekszólamai, 1917 és 1936 dátumokkal (BBA 2157).

Partitúra másolat (c1922) az UE kiadónak, bécsi másoló írása (PB 28FSFC1).

Zongorakivonat:

Márta másolata Bartók javításaival, az UE 7026 elsőkiadás (1921) metszőpéldánya (PB 28VoSFC1).

Javított korrektúralevonat, 1921. okt. (PB 28VoSFC2).

Az elsőkiadás javított példánya (BBjr).

 

BB 63

Allegro barbaro zongorára (1911)

Fogalmazvány (BBA 176); szerzői tisztázata lappang.

Másolat, X-kopista írása (az eredeti lappang); (a) fakszimile kiadása a Nyugatban jelent meg (1913); —ennek revideált példánya (WSLB MH14293c) a Musikblätter des Anbruch-beli kiadás (1919) és az UE 5904 elsőkiadás (©1918, megj.: 1919) metszőpéldánya.

A Hawkes 15190 kiadás (1939) egy példánya, Bartók amerikai javításaival (PB 29PFC1).

 

BB 64 Négy zenekari darab, op. 12 (1912, hangszerelés 1921)

Vázlatok: két memo-vázlat a II. tételhez egy gyűjtőfüzetben (BBA BH110, fol. 34r).

2-zongorás letét formájú fogalmazvány ill. leírás (részben első fogalmazvány, részben vlsz. másolat/átdolgozás egy elveszett folyamatfogalmazvány alapján; a hangszerelést előkészítő jegyzetekkel) (PB 31TPPS1; a III. tétel kezdete Márta másolatában is).

Autográf partitúra, utólagos javítások részben Márta kézírásával (az I–II. vagy a IV–III–II. tétel külön előadásának lehetőségére utaló jegyzettel) (British Library, London, Zweig MS.5).

Partitúra másolat, Márta írása, Bartók javításaival, az UE 7270 elsőkiadás (1923) metszőpéldánya (PB 31FSFC1).

 

BB 65

Kilenc román népdal énekhangra és zongorára (c1912)

Fogalmazvány; a 8. szám új, Amerikában írt töredékes verzióban is (Félretett dalok kéziratgyűjtőben, PB 40VoPS1).

 

BB 66

BARTÓK–RESCHOFSKY, Zongoraiskola (1913); Kezdők zongoramuzsikája (1929)

(A Zongoraiskola számára írt 48 Bartók-darab kézirata ill. a Kezdők zongoramuzsikája címen válogatott/revideált 18 darab forrása lappang.)

Zongoraiskola revideált példánya (BBjr).

 

BB 67

Román kolinda-dallamok zongorára, I–II. sorozat (1915)

Fogalmazvány, egy kézirat-együttes (PB 36–37–38PS1) 1–5. és 13–19. oldalán. (Az UE 5890 elsőkiadás, 1918, metszőpéldánya lappang.)

Az UE elsőkiadás revideált példánya (PB 38PFC2).

Änderungen für den Konzertvortrag (1936. jan.), autográf (PB 38PFC1).

 

BB 68

Román népi táncok zongorára (1915)

Fogalmazvány, egy kézirat-együttes (PB 36–37–38PS1) 5–9. oldalán. (Az UE 5802 elsőkiadás, 1918, metszőpéldánya lappang.)

Az UE elsőkiadás javított példánya, 1934. nov.-ben az UE javított kiadás támpéldánya (BBjr).

Egy UE/B&H utánnyomás amerikai revíziója (PB 37PFC1).

NB: nem maradt fenn az alábbi autorizált átiratok metszőpéldánya: (a) WILKE, szalonzenekarra (1922, új változat 1928); — (b) SZÉKELY, hegedűre és zongorára (1925); — (c) WILLNER, vonószenekarra (1928).

Székely-átirat hegedűre és zongorára, az UE 8474 elsőkiadás (1926) Bartók-revideálta példánya (BBjr).

Lásd még BB 76.

 

BB 69

Szonatina zongorára (1915)

Fogalmazvány, egy kézirat-együttes (PB 36–37–38PS1) 9–12. és 19. oldalán. (A Rv 3919 elsőkiadás, 1918, metszőpéldánya lappang.)

A Rv elsőkiadás javított korrektúralevonata (BBA 1994).

A Rv elsőkiadás revideált példánya, a javított Rv kiadás támpéldánya (BBjr).

Lásd még BB 102a–b.

 

BB 70

Szvit zongorára, op. 14 (1916)

Fogalmazvány (5-tételes forma, a „II.” Andante tétellel) (PB 43PS1).

Másolat, az UE 5891 elsőkiadás (1918) metszőpéldánya, az I–III. tétel és a (kihagyott) Andante Márta írása, a IV. tétel autográf (PB 43PFC2).

Az 5-tételes forma a Bartók-növendék Egri Irén másolatában, Bartók javításaival (BBA 5412).

A IV. tétel Márta másolatában, Bartók kiegészítéseivel (BBA 2009).

Az UE elsőkiadás javított korrektúralevonata, 1918. aug. (BBA 1995).

Egy UE/B&H kiadás amerikai revíziója, új időtartam-adatokkal (PB 43PFC1).

 

BB 71

Öt dal énekhangra és zongorára, op. 15 (1916)

Fogalmazványok:

(1) 3. szám (Fisz-ben), 4., 2., 5., 1. szám (Félretett dalok kéziratgyűjtőben, PB 41VoPS1).

(2) 3. szám (Gisz-ben) (PB 41VoPID1).

Másolat, az UE kiadásra 1918–1923-ban tervezett Drei Lieder metszőpéldánya, 1–3. szám, Bartók és Márta írása (PB 41VoPFC1).

A 4–5. szám Márta másolatában (BBA 2027a–b).

Az 1. dal végének Bartók-leírása fakszimilében (Ma 1917; az eredeti lappang).

Az 1. szám autográf másolata (és BB 73), 1922-ben M. D. Calvocoressinek ajánlva (PB 41Calvo).

 

BB 72

Öt dal Ady Endre szövegeire énekhangra és zongorára, op. 16 (1916)

Fogalmazvány (1–5. dal) és az 1. dal tisztázatának kezdete (PB 44VoPS1).

Másolat, az 1–4. dal Márta és Bartók írása, az 5. dal Kodály Emma másolata (Kodály Zoltán jegyzeteivel–javaslataival) (PB 44VoPID1FC2); az 1–4. dal az UE 6934 elsőkiadás (1923) metszőpéldánya. — Lappang az 5. dal metszőpéldánya, amelyet fakszimilében a Ma adott közre (1917), és nyomtatásban megjelentette aMusikblätter des Anbruch (1921); továbbá lappang az 1. dal autográf tisztázata, amelyet fakszimilében aNyugat adott közre (1919).

Az 1–2. dal autográf énekszólama Kodály Emma német fordításával (BBA 493).

Az UE elsőkiadás két javított korrektúralevonata (BBA 1988).

Az UE elsőkiadás javított példánya, benne új német fordítás (PB 44VoPFC1).

 

BB 73

Szlovák népdal („Krutí Tono vretena”) énekhangra és zongorára (1916)

Fogalmazvány (BBA 2004).

Márta másolata, a magyar és német szöveg Bartók kézírásával (BBA 2028).

Autográf másolat (BB 71/1 is) 1916.I. dátummal, amelyet Bartók 1922-ben M. D. Calvocoressinek dedikált (PB 41Calvo).

 

BB 74 A fából faragott királyfi, táncjáték, op. 13 (1914–1917)

Vázlatok: (1) Fekete zsebkönyv (BBA BH206) fol. 13v–14v; — (2) memo-vázlatok, jelenet-terv és külön lapokon jegyzetek hangszerekről–hangszerelésről (BBA BH222, 2016).

Particella formájú fogalmazvány: (1) a 4. oldaltól végig, montírozott forma későbbi hozzátételekkel, részben Márta másolatának felhasználásával (PB 33PS1.PFC1); — (2) az 1–2., 2bis, 7–8. oldalak, a fogalmazvány kezdete, hiányos (1915. dec. 21-én „Sándor Mikinek” ajánlva) (NLSE, Kodály collection Ms 21579).

Autográf partitúra, Márta-másolta oldalakkal (PB 33FSFC3).

Partitúra másolat a budapesti Operaháznak, Márta másolata, Bartók-írta oldalakkal (BBA 2158, eldobott oldalak: BBA 2017).

UE 6638 litografált partitúra (1924), Bartók-példánya javításokkal, húzásokkal, variáns formákkal (BBjr).

Verzeichniss der Kürzungen [1932], autográf szöveg és kotta (PB 33FSFC1.FSFC2).

Zongorakivonat:

Másolat, Bartók, Márta és Kodály Emma írása, az UE 6635 elsőkiadás (1921) metszőpéldánya (PB 33 PFC2).

Az UE elsőkiadás javított példánya, előkészítő jegyzetek egy 7-részes Suite-hez (BBjr).

Szvit változatok:

(1) 3-tételes Suite [„kis szvit”]: „Waldtanz”, „Wellentanz”, „Tanz der Prinzessin mit der Holzpuppe” (vö. Bartók 1921. jan. 16-i és 1925. jún. 22-i leveleivel), 3 pp. autográf fogalmazvány (PB 33TFSID1); és 4 pp. autográf tisztázat (FDD; fotokópiája: BBjr).

(2) 7-tételes Suite, 1932: „Preludium”, „Die Prinzessin”, „Der Wald”, „Arbeitslied des Prinzen”, „Der Bach”, „Tanz des holzgeschnitzten Prinzen”, „Postludium”, 2 pp. autográf instrukció (PB 33TFSC1) az UE partitúra montírozott példányához, UE kölcsönanyag (PB 33TFSFC2).

 

BB 75

2. vonósnégyes, op. 17 (1914–1917)

Vázlatok: (1) Fekete zsebkönyv (BBA BH206) fol. 13v; — (2) folyamatvázlatok a III. tételhez (BBA 494a).

Partitúra-fogalmazvány és másolat, kézirat-együttes (PB 42 FSS1): (1) az I–II. tétel fogalmazványa; (2) a II. tétel, Márta másolata Bartók javításaival; (3) a III. tétel autográf tisztázata. (Az UE 6371 elsőkiadás, 1920, metszőpéldánya lappang; vlsz. ennek része volt a III. tétel lappangó fogalmazványa.)

Az UE kispartitúra elsőkiadás példányában befejezetlen revízió az 1940-es évekből (PB 42FSFC1).

 

BB 76

Román népi táncok kiszenekarra (1917) (BB 68 átdolgozása)

Autográf partitúra (PB 37TFSFC1), az UE 6545 elsőkiadás (1922) metszőpéldánya.

 

BB 77 (olim BB 78)

Négy tót népdal vegyeskarra zongorakísérettel (1916)
Fogalmazvány (PB 47SATBPS1). (Az UE 7595 elsőkiadás, 1924, metszőpéldánya lappang.)

BB 78 (olim BB 77)
Tót népdalok férfikarra (1917)
Fogalmazvány (PB 46TBS1). (Az UE 6101 elsőkiadás, 1918, metszőpéldánya lappang.)

 

BB 79

Tizenöt magyar parasztdal zongorára (1914–1918)

Fogalmazvány:

(1914-es réteg) 2., 4., 7–15, szám, BB 80a, és 3 kiadatlan darab.

(1918-as réteg) 1., 3., 5–6. szám, BB 80b/II–III, és 3 kiadatlan darab (a fogalmazvány egész kézirat-együttese: A. Fassett, ® PB 34PS1).

Az UE 6370 elsőkiadás (1920) metszőpéldánya, Márta másolata Bartók javításaival: 1–4. szám (és BB 80a, a tervezett „1. szám”), „5–6.” szám (kihagyott darabok), 7–15. szám, 5–6. szám (PB 34PFC1).

Másolat: BB 80a, 3., 2. szám és „6.” szám, Márta kópiája (PB 34PFC2).

Lásd még BB 107.

 

BB 80a–b

(a) „Leszállott a páva” zongorára (1914); (b) Három magyar népdal zongorára (1914–1918, rev. 1941)

(80a):

Fogalmazvány: vö. BB 79.

Autográf tisztázat (BB 80b/I régi formája): az eredeti lappang, fakszimile kiadása: Periszkóp 1925.

(80b):

A B&H Homage to Paderewski albumbeli elsőkiadás (1942) metszőpéldánya, Ditta írása, Bartók javításaival, 1941 (PB 35PFC1).

A B&H elsőkiadás javított példánya (PB 35PFC2).

 

BB 81

Etűdök zongorára, op. 18 (1918) (és töredékek)

Fogalmazvány: (1) 1–3. etűd (PB 48PS1); — (2) egy tervezett darab töredéke (PB miscell.C-26/6); egy további töredék, talán etűd, a 2. vonósnégyes BB 75 kézirat-együttesének borítóívén (PB 42FSS1).

Az UE 6498 elsőkiadás (1920) metszőpéldánya, Márta másolata Bartók javításaival (PB 48PFC1).

Az UE elsőkiadás példánya időtartam adatokkal (BBjr).

 

BB 82

A csodálatos mandarin, némajáték, op. 19 (1918–1919, hangszerelés: 1924)

Folyamatvázlat (a „Hajsza”-jelenettől végig): Fekete zsebkönyv (BBA BH206) fol. 15r–24v.

Particella-fogalmazvány (részben hangszerelést előkészítő jegyzetekkel); befejezés-variánsok, részvázlatok a hangszereléshez (PB 49PS1).

Autográf partitúra, a Suite befejezés is, az új befejezés fogalmazványa és tisztázata (PB 49FSFC1–2).

Partitúra másolat a budapesti Operaháznak, Ditta és Márta írása, Bartók kiegészítéseivel (BBA 2165).

Operaházi partitúra másolat, O. Chamouk kopista írása, 1925, az 1931-es befejezés is (BBA 2154).

Suite UE 8909 litografált partitúra kiadásának (1927) javított példánya (BBjr).

Zongora 2-kezes betanító példány a budapesti Operaháznak, Bartók (1–2. pp.) és Márta írása, Ditta kiegészítéseivel (BBA 2155; az eredeti befejezés: BBA BH217).

Négykezes zongorakivonat:

Autográf másolat (hangszerelést előkészítő jegyzetekkel) (PB 49TPPS1).

2 mutatványoldal autográf tisztázata, fakszimile kiadása: Nyugat 1923 (az eredeti lappang).

Másolat, Ditta és Márta írása Bartók kiegészítéseivel, c1923, az UE 7706 elsőkiadás (1925) metszőpéldánya, (PB 49TPPFC1).

Az UE elsőkiadás javítópéldánya, 1 oldal autográf kiegészítéssel (a Suite-forma befejezésének négykezes előadásához), az új befejezést előkészítő jegyzetekkel (BBjr).

 

BB 83

Improvizációk magyar parasztdalok fölött zongorára, op. 20 (1920)

Vázlat az 1. számhoz (a 2. vonósnégyes BB 75 kézirat-együttesének borítóívén: PB 42FSS1).

Fogalmazvány, három írásréteg, revíziókkal, a 2. szám két változatban (PB 50PS1).

Az 1., 5., 2., 7., 4. szám, Kodály Emma másolata, „I–V.” számozással (BBA 501).

Az UE 7079 elsőkiadás (1922) metszőpéldánya, Márta másolata Bartók javításaival, két részben: Zwei Klavierstücke (= 2., 8. szám) (PB 50PID1); — 8 impromptus zongorára (csak az 1., 3–7. szám) (PB 50PFC2).

Javított UE elsőkiadás (BBA BH69).

Javított B&H kiadás az 1940-es évekből (PB 50PFC1).

 

BB 84

1. hegedű–zongoraszonáta („op. 21”) (1921)

Vázlatok: Fekete zsebkönyv (BBA BH206) fol. 24v–27r.

Fogalmazvány (PB 51VPS1).

Kézírásos játszópéldány (hegedűszólammal), Márta másolata Bartók javításaival, „op. 21” jelzéssel (BBA 1987).

Másolat (hegedűszólammal), Márta másolata írása Bartók javításaival, az UE 7247 elsőkiadás (1923) metszőpéldánya (PB 51VPFC2 és VFC2).

Az UE elsőkiadás javított példánya (hegedűszólammal; PB 51VPFC1 és VFC1).

 

BB 85

2. hegedű–zongoraszonáta (1922)

Vázlatok: Fekete zsebkönyv (BBA BH206) fol. 27v–30v.

Fogalmazvány (PB 52VPS1).

Az 1. oldal autográf leírása (fakszimile kiadása: Az Est Hármaskönyve 1923, az eredeti lappang).

A hegedűszólam autográf másolata, Márta kiegészítéseivel (PB 52VS1), játszópéldány és az UE 7295a szólamkiadás (1923) metszőpéldánya.

Az UE 7295 partitúra elsőkiadás (1923) metszőpéldánya, Márta másolata Bartók javításaival (PB 52VPFC2).

Az elsőkiadás javított példánya (hegedűszólammal) (PB 52VPFC1 és VFC1).

 

BB 86

Tánc-szvit zenekarra (1923), és zongorára (1925)

Vázlat a ritornell-témához (BB 82 részvázlatai között: PB 49PS1, 48. p.).

Particella-fogalmazvány, II. és III. tétel között egy kihagyott tétel (3 további oldalon részvázlatok a hangszereléshez) (PB 53PS1; további részvázlatok: BBA BH92, BH213, 495b).

Autográf partitúra (dedikációs példány) (Történeti Múzeum, Budapest; fakszimile kiadása: Balassi, 1998).

Márta másolata Bartók javításaival (Dohnányi változtatásaival), az UE 7545 nagypartitúra elsőkiadás (1924) metszőpéldánya (PB 53FSFC1).

Az UE nagypartitúra elsőkiadás javított példányai: (1) Bartók példánya (BBjr); — (2) a W.Ph.V. zsebpartitúra elsőkiadás (1925) metszőpéldánya (WSLB MHc14299).

A W.Ph.V. zsebpartitúra javított példányai (BBA BH91; BBjr).

Zongoraváltozat:

Autográf leírás (változtatásokkal), az UE 8397 elsőkiadás (1925) metszőpéldánya (PB 53TPFC1).

Az elsőkiadás javított példánya, időtartam-adatokkal és új metronómszámokkal (BBjr; Sándor György példánya Bartók bejegyzéseivel: másolat a BBA-ban).

 

BB 87a

Falun (tót népdalok) egy női hangra és zongorára (1924)

Fogalmazvány, az 1. szám két formában, a 4–3–5. szám I–II–III. számozással (PB 54VoPS1).

Autográf másolat (a 3. szám Ditta másolata Bartók javításaival), az UE 8712 elsőkiadás (1927) metszőpéldánya (PB 54VoPFC2).

Az UE elsőkiadás javított példánya időtartam-adatokkal (PB 54VoPFC1).

 

BB 87b Falun négy (vagy nyolc) női hangra és kamarazenekarra (1926) (BB 87a/III–V átdolgozása)

Autográf partitúra (PB 54TFSS1).

Partitúra másolat, Ditta és egy kopista írása, Bartók kiegészítéseivel, az UE 8714 partitúra elsőkiadás (1927) metszőpéldánya, majd dedikációs példány (The League of Composers in New York) (Washington, Library of Congress ML.303c3.83).

Ének–zongorakivonat:

Autográf másolat, az UE 8713 elsőkiadás (1927) metszőpéldánya (PB 54 VoSFC2).

Javított másolat, egy kopista és Ditta írása, Bartók javításaival (PB 54TVoSFC1).

 

BB 88 (Sz 80 / W 55): Zongoraszonáta (1926)

Vázlatok: (1) memo-vázlatok a III. tételhez (vö. BB 91, PB 58PPS1, 33b p.); — (2) folyamatvázlat az I. tételhez (BBA BH214).

Első fogalmazvány a BB 88–89 kézirat-együttesben, I. tétel: 21–24. pp., III. és II. tétel: 12–19. pp. (PB 55PS1).

Második autográf leírás (amelyben BB 89/III epizód a Szonáta III. tételében), margóvázlatokkal és a III. tétel revíziójával (OSZK Ms.Mus.998; fakszimile kiadás: Bp.: EMB, 1980).

Autográf másolat, az UE 8772 elsőkiadás (1927) metszőpéldánya (PB 55PFC2).

Egy 1939-es B&H utánnyomás javított példánya időtartam-adatokkal (PB 55PFC1).

 

BB 89

Szabadban. Öt zongoradarab (1926)

Vázlatok: (1) az 1. szám folyamatvázlata, memo-vázlat a 2. számhoz (1981-ig: Pásztory Ditta; fotokópia: BBA); — (2) memo-vázlat a 4. számhoz (az 1. zongoraverseny BB 91 fogalmazványában: PB 58PPS1, 37. p.).

Első fogalmazvány a BB 88–89 kézirat-együttesben, 1–2. szám: 9–12. pp., 4–5. szám: 3–7. pp. (a 3. szám megfogalmazását lásd a Zongoraszonáta BB 88 III. tételében: PB 56PS1 és OSZK Ms.Mus.998).

Második autográf leírás, 1–2. és 4. szám („I–II–III.” számozással) és 5. szám (számozás nélkül) (PB 56PFC1).

Autográf másolat, az UE 8892 egyfüzetes elsőkiadás (1927) metszőpéldánya, 2–5., 1. sorrendben írva (PB 56PFC2).

Változtatások és javítások az UE elsőkiadás példányaiban (BBA BH62c; BBjr); a 2. és 4. szám időtartam-adatai (BBjr).

1. szám zenekarra, töredék (31 ü.) (BBA BH46/17).

 

BB 90

Kilenc kis zongoradarab (1926) (és töredékek)

Vázlat az 5. számhoz (a Szabadban BB 89 fogalmazványában: PB 57PS1, 10. p.).

Folyamatvázlatok, fogalmazvány, 1., 9/I, 6., 3., 5., 4., 7., 2. szám (és BB 105 146., 137. szám) (PB 57PS1).

Második autográf leírás, 1., 9., 7., 3., 2., 4., 6., 5., 8. szám (és BB 105 81. szám; PB 57PID1).

Autográf másolat, az UE 8920–8921–8922 elsőkiadás (1927) metszőpéldánya, 1–4., 8., 5–7., 9. sorrendben írva (PB 57PFC2).

Autográf dedikációs példány (Dittának), 1. szám (és a 9. szám kezdete; BBA BH215).

Az UE elsőkiadás I. és III. füzetének javított példánya (PB 57PFC1).

Zongoradarab töredékek c1926 (?): (1) (kb. 34 ü.; vö. BB 91, PB 58PPS1, 36. p.); — (2) két magyar népdalfeldolgozás (33+21 ü.) (BBA BH46/5); lásd még BB 93.

 

BB 91 1. zongoraverseny (1926)

Vázlatok: (1) memo-vázlat az I. tételhez (a BB 88–89 kézirat-együttesben, vö. PB 55–56PS1, 10. p.); — (2) memo-vázlatok és felhasználatlan folyamatvázlatok az I–II–III. tételhez (vö. PB 58PPS1, 5., 25a–b, 33a–b, 34. pp.); — (3) memo-vázlatok, valószínűleg a zongoraversenyhez (a BBA BH214 lap hátoldalán, vö. BB 88).

Fogalmazvány, 2-zongorás forma (vázlatokkal; PB 58PPS1).

Autográf partitúra, Bartók példánya (PB 58FSS1).

Autográf partitúra másolat, az UE 8777 partitúra elsőkiadás (1927) metszőpéldánya (PB 58FSFC1).

Az UE partitúra elsőkiadás revíziója, az 1929-es (jelöletlen) 2. kiadás támpéldánya (BBA BH41); — két részlegesen javított elsőkiadás példány (BBA BH67, PB 58FSFC2).

A 2. kiadás javított példánya (BBjr).

2-zongorás kivonat:

Autográf leírása Bartók javításaival (PB 58PPFC1).

Másolat, Bartók (1–23. pp.) és egy kopista írása, az UE 8779 első-kiadás (1927) metszőpéldánya (PB 58 TPPFC2).

Javított korrektúralevonat, 1927. ápr. (BBA 6679).

Az elsőkiadás javított példánya (BBjr).

 

BB 92

Három rondó népi dallamokkal zongorára (1916–1927)

1. szám [c1916-os forma: 3 különálló tót népdalfeldolgozás, autográf fogalmazványa lappang; — c1927-es revízió: egy tétellé átdolgozott forma].

Dedikációs másolatok az 1. epizódból: (1) autográf tisztázat, E. Hertzkának ajánlva, 1925. szept., Tót népdalcímmel (New York Pierpont Morgan Library, Robert Owen Lehman Collection letéti anyag); (2) másik autográf tisztázat, 1916 dátummal (de vlsz. későbbi leírás), Tót népdal címmel (MTA Zenetudományi Intézet Fond 2/32; fakszimile kiadása: Zenei Szemle 1928).

Metszőpéldány, a három népdalfeldolgozás Márta másolatában, a rondótéma visszatérései és az átdolgozás Bartók írása (PB 45 PFC2)

Ditta másolata (BBjr).

2–3. szám (1927):

Fogalmazvány, „2 (3) kis rapszódia” címzéssel, a 3. szám („I.”) egy, a 2. szám (egy feldolgozott népdal kihúzásával) két változatban, további variáns formákkal (New York Pierpont Morgan Library, Robert Owen Lehman Collection letéti anyag).

Másolat, Ditta kópiája Bartók kiegészítéseivel, az UE 9530 elsőkiadás (1930) metszőpéldánya (2–3. szám) (PB 45PFC2).

Javított B&H példány (PB 45PFC1).

 

BB 93

3. vonósnégyes (1927)

Partitúra-fogalmazvány és vázlatok (a 17. oldalon azonosítatlan vázlat, vlsz. zongoradarab) (PB 60FSS1).

Autográf tisztázat (a Musical Fund Society in Philadelphia-nak ajánlva; University of Pennsylvania, Philadelphia).

1928-ban Philadelphiába küldött pályázati példány, Bartók kézírása ill. két ismeretlen kéz másolata (3–8., 9–14. pp.) (University of Pennsylvania, Philadelphia).

Az autográf tisztázat fotokópiája Bartók kézírásos kiegészítéseivel, az UE 9597 zsebpartitúra elsőkiadás (1929) metszőpéldánya (PB 60FSFC1).

Szólamok: másoló írása Bartók javításaival (és muzsikus-bejegyzésekkel), az UE 9598 szólamkiadás (1929) metszőpéldánya (WSLB MHc14297).

 

BB 94

1. rapszódia (a) hegedűre és zongorára (1928), (b) hegedűre és zenekarra (–1929), (c) csellóra és zongorára (–1929)

(a) Fogalmazvány (több befejezés-változattal, részben a cselló–zg. verzióhoz) PB 61VPS1).

Autográf másolat (2. befejezés; Cadenza breve a 15. oldalon; 12-nél a később kihagyott Allegretto scherzando szakasz) (az eredeti példány lappang; fotokópia a Szigeti J. birtokában volt kéziratról: PB 61VPFC1).

A Szigeti birtokában volt kézirat fotokópiája, az UE 9864 elsőkiadás (1929) metszőpéldánya, Bartók kézírásos kiegészítéseivel és autográf pótlásokkal (a hangszerelést előkészítő jegyzetekkel) (Paul Sacher Stiftung Basel).

Autográf hegedűszólam (PB 61VFC1).

Az UE elsőkiadás javított korrektúralevonata (Bartók egyik játszópéldánya) (PB 61VPFC4).

Az UE kiadás javított példányai: (a) a csellóváltozat előkészítése (Paul Sacher Stiftung Basel); — (b) Bartók játszópéldánya időtartam-adatokkal (BBjr).

(b) Partitúra-fogalmazvány (befejezés-változatokkal, az Allegretto scherzando szakasszal) (PB 61 TFSS1).

Autográf partitúra tisztázat, az UE 9858 elsőkiadás (1931) metszőpéldánya (Paul Sacher Stiftung Basel); a 2. befejezés (PB 61TFSFC1).

Az UE elsőkiadású partitúra egy példánya, nem Bartók kézírású javításokkal, a B&H 16229 kiadás metszőpéldánya (PB 61TFSFC2).

(c) A csellószólam fogalmazványa és változtatások a zongora szólamhoz (PB 61TCPFC1).

A csellószólam javított korrektúralevonata, UE 9866, Bartók és egy előadó bejegyzéseivel (BBA BH63).

Az UE 9866 elsőkiadás, Bartók játszópéldánya (BBjr).

 

BB 95

4. vonósnégyes (1928)

Partitúra-fogalmazvány (és vázlatok) (PB 62FSS1).

Autográf másolat próbaelőadásra az I. tétel 1–142. ü. 1. hegedű szólamából (BBA 1084).

Autográf tisztázat (a IV. tétel utólagos betoldás) (PB 62FSFC1).

Az autográf tisztázat fotokópiája Bartók kézírásos kiegészítéseivel, az UE 9788/W.Ph.V. 169 zsebpartitúra elsőkiadás (1929) metszőpéldánya (PB 62FSFC2).

Formübersicht német fogalmazványa, 1929. dec. (BBA 3923).

Bartók instrukciói a szólamok metszéséhez (WSLB).

A zsebpartitúra elsőkiadás javított korrektúralevonatából 16 oldal (PB 62FSFC3).

 

BB 96

2. rapszódia (a) hegedűre és zongorára (1928, rev. 1935), (b) hegedűre és zenekarra (–1929, rev. 1935)

(a) Fogalmazvány (valamint a 14–22. és 3 további oldalon variánsok és befejezés-változatok) (PB 63VPS1ID1).

Az autográf tisztázat (a Székely Z. birtokában volt eredeti példány lappang) fotokópiája Bartók kézírásos kiegészítéseivel, az UE 9891 elsőkiadás (1929) metszőpéldánya (PB 63VPFC2).

Autográf hegedűszólam (a 8. oldalon Székely kézírásával másolt rész) (PB 63VFC1).

Az UE elsőkiadás javított példányai: (1) hosszabb húzással (BBjr); — (2) húzásokkal (PB 63 VPFC1); — (3) a litografált változtatások beragasztásával, Antal Jenőnek dedikált példány, 1941. febr. (BBA 3305); — (4) másik példány a litografált változtatásokkal, Bartók játszópéldánya 1939-ben Olaszországban (PB 63VPFC3); — (5) javított példány (hegedűszólam is), autográf betoldásokkal, a B&H 15890 revideált kiadás (1946) metszőpéldánya (PB 63VP/VFC4).

(b) Autográf partitúra (PB 63TFSS1).

Autográf partitúra tisztázat, az UE 9867 elsőkiadás (1931) metszőpéldánya (PB 63TFSFC2).

Az elsőkiadás javított példánya, a revízió előkészítése (BBjr).

A II. tétel revíziója: (a) fogalmazvány és lichtpaus tisztázat, (PB 63 TFSFC1); — (b) az új befejezés hangszerelésének előkészítése a heg.–zg. forma Deutsch J. leírású másolatán ( BBA 2012); — (c) a revízió lichtpaus másolata, 5 példányban (BBA BH42).

Az UE elsőkiadás javított példánya, a B&H 16320 revideált kiadás (1949) metszőpéldánya (PB 63TFSFC3).

 

BB 97

Öt magyar népdal énekhangra és zongorára (1928) (BB 42 öt számának újraírt formája)

Fogalmazvány: (a) 2., 1., 5., 3. szám, a 4. szám két változatban; — (b) az 1–5. szám emlékeztető lejegyzése (BBA BH212).

 

BB 98

Húsz magyar népdal énekhangra és zongorára (1929)

Fogalmazvány (és 1 p. vázlat a 8. számhoz) (PB 64VoPS1).

Autográf másolat (rendhagyó formájú kézirat kézi kottavonalazással), végső javítások után az UE 1521–1524 4-füzetes elsőkiadás (1932) metszőpéldánya (PB 64VoPFC1).

Az autográfról készült kék és barna kontakt-kópiák Bartók kézírásos revízióival, részben már német fordítással (BBA 2008).

Az autográfról készült barna kontakt-kópia, R. St. Hoffmann német fordításával (PB 64VoPFC2).

Lásd még BB 108.

 

BB 99

Magyar népdalok vegyeskarra (1930)

Fogalmazvány (és vázlatok a II–III. tételhez), I–II., IV., III. sorrendben (PB 65SATBS1).

Autográf lichtpaus tisztázat, eldobott oldalakkal (PB 65 SATBFC1).

Lichtpaus munkakópiák, Bartók javítópéldányai: (1) német fordítással (PB 65SATBFC2); — (2) angol szöveggel, az UE 10371 fakszimile elsőkiadás (1932) támpéldánya (PB 65SATBFC3).

 

BB 100 Cantata profana vegyeskarra és zenekarra, tenor- és baritonszólóval (1930)

Vázlat, 2 témafeljegyzés (vö. BB 99, PB 65SATBS1, 10. p.).

Fogalmazvány, ének–zongorakivonat forma (a 20. oldalig román szöveg alapján; a 26–27. oldalon vázlatok; 30 további oldalon: a román, magyar, német – és későbbi időpontban az angol – szöveg kialakulása és megszerkesztése) (PB 67VoSS1).

Partitúra-fogalmazvány (a német fordítás Szabolcsi B. írása) (PB 67FSS1; az 1. oldal Ditta másolatában: BBA BH46/6a).

Autográf lichtpaus tisztázat, eredetileg a partitúra és a zongorakivonat zongoraszólama együtt írva majd szétvágva és montírozva egyrészt az UE 10613 fakszimile partitúra elsőkiadás (1934), másrészt az UE 10614 fakszimile ének–zongorakivonat elsőkiadás (1934) támpéldányaként (PB 67FSFC1 és 67PFC1).

A partitúra lichtpaus tisztázatából készített mutatvány-példány az UE részére, javításokkal (PB 67FSFC2),

A zongorakivonat lichtpaus másolatokból szerkesztett előzetes formája, Bartók javításaival (BBjr).

A partitúra és a zongorakivonat UE fakszimile kiadásainak javított példánya (BBjr).

 

BB 101

2. zongoraverseny (1930–1931)

Partitúra-fogalmazvány, vázlatokkal (PB 68FSS1).

Autográf lichtpaus tisztázat, a partitúra (= A) és a 2-zongorás kivonat (= B) 2. zongoraszólama eredetileg együtt írva (PB 68FSFC1, 68tpspfc1).

Lichtpaus munkakópia másolatok (negrokópiák), valószínű időrendi sorrendjükben:

(B.1) Az I. tétel házi montírozása, autográf változtatásokkal (BBA BH43a).

(A.1) A partitúra mutatvány-példánya az UE részére (PB 68FSFC2).

(B.2) Az I–III. tétel házi szerkesztésű példánya (BBjr).

A partitúra 1. fakszimile kiadása, UE (1932, lemezszám nélkül, Budapesten készült alumíniumnyomat a javított lichtpausról).

(A.2) Az 1. fakszimile kiadás egy példánya, Bartók játszópéldánya javításokkal és változtatásokkal (BBA BH43b).

(A.3) A partitúra 2. fakszimile kiadása, UE 10442 (1937, az újra javított lichtpausról Ausztriában készült nyomat).

(A.4) A 2. fakszimile kiadás egy példánya Bartók kézírásos betéteivel, Ditta játszópéldánya (BBjr).

2-zongorás kivonat:

Az UE 10995 elsőkiadás (1941) metszőpéldánya: vö. B.2. (Kiadói szerkesztésű metszőpéldány a tervezett B&H kiadáshoz: PB 68TPSPFC2.)

 

BB 102a

BARTÓK–GERTLER, Szonatina hegedűre és zongorára (c1930) (BB 69 átdolgozása)

Fogalmazvány, Gertler E. átiratának másolata Bartók revíziójával (és a hangszerelést előkészítő jegyzetekkel, vö. BB 102b) (PB 36TVPS1).

A Rv 5374 elsőkiadás (1931) két javított korrektúralevonata (BBA 1989).

A Rv elsőkiadás javított példánya (BBjr).

 

BB 102b

Erdélyi táncok zenekarra (1931) (BB 69 és 102a átdolgozása)

Autográf partitúra, a Rv 5440 elsőkiadás (1931) metszőpéldánya (PB 36 TFSS1).

 

BB 103

Magyar képek zenekarra (1931) (BB 51/551/1058/255/253/I-40 [eredetileg II-42] átdolgozása)

Autográf partitúra (a IV–V. tétel hangszerelését előkészítő jegyzeteket lásd BB 55 és 53), a R/Rv 5442 elsőkiadás (1931) metszőpéldánya (PB A1TFSS1).

Az elsőkiadás javított példánya (BBjr).

 

BB 104 Negyvennégy duó két hegedűre (1931–1932)

Fogalmazvány (egy kihagyott szám: 19. p.; a 2., 26., 30. szám [eredeti számozás: 8., 16., 36.] lappang) PB 69 VVS1).

Autográf lichtpaus tisztázat, 44+1 darab (kétféle számozás; javításokkal) (PB 69VVFC1).

Lichtpaus másolatok: (1) 18 darab E. Doflein részére (lappang; másolata: BBA); — (2) ugyanaz (PB 69 VVID2); — (3) az UE 10391–10394 négyfüzetes kiadás (1933) metszőpéldánya (PB 69VVFC3).

Javított példány a 18 duó Schott kiadásából (Spielmusik für Violine: Neue Musik, III–IV) és a 44 duó egyfüzetes UE 10452 kiadásából (BBjr).

Amerikában írt autográf másolat, játszópéldány 7 duóból (PB 69VVID1).

A B&H (2.) kiadás javított példánya (benne R. Kolisch ujjrendje) (PB 69VVFC2).

 

BB 105

Mikrokosmos. Zongoramuzsika a kezdet legkezdetétől. 153 darab hat füzetben (1926, 1932–1939)

Vázlatok 1926-ból (81., 137., 146. szám: vö. BB 90; 98. szám: vö. BB 111); egy vázlat vlsz. a Mikrokosmoshoz, c1937 (vö. BB 115, PB 75FSS1, 25. p.).

Fogalmazvány, benne 9 kihagyott darab, ugyanakkor 14 szám és számos variáns forma lappang (PB 59PS1).

Autográf lichtpaus tisztázat, benne elhagyott darabok, változatok, fogalmazványok (PB 59PID1–ID2).

Lichtpaus munkakópia másolatok:

(1) Bartók Péter tanításához használt példány (BBjr).

(2) Bartók játszópéldánya, 1–7. pp. (21 szám) eredeti kézirat, 8–50. és 56. pp. fekete-fehér litográfia, javításokkal, 51–55. pp. lila kópia (PB 59PFC1).

(3) Mutatvány-példány B&H részére (1–8., 13–32., 37–59. pp.), fekete-fehér litográfia, javításokkal (PB 59PFC3).

(4) A B&H 15196, 15197, 15192, 15191, 15189, 15187 elsőkiadás (1940) metszőpéldánya, fekete-fehér ill. lila másolatok, kézírásos részletekkel és átrendezésekkel (Bartók mellett Seiber M., E. Stein és mások javításai) (PB 59PFC4).

Javított példányok: (1) III. és VI. füzet (jegyzetekkel 2-zongorás átdolgozáshoz, vö. BB 120/2 és 7) (PB 59PFC2-TPPS1); — (2) VI. füzet Deutsch Jenőnek dedikálva (BBA 182).

Átiratok 2 zongorára: lásd BB 120.

 

BB 106

Székely népdalok férfikarra (1932)

A fogalmazvány lappang.

Autográf lichtpaus tisztázat (PB 70TBFC1).

Javított lichtpaus másolat, két sorozat lila kópia (BBA 2001).

A MK 418 első-kiadás (1939) egy példányán Bartók a Székely dalok címet Székely népdalokra javította (BBjr).

 

BB 107

Magyar parasztdalok zenekarra (1933) (BB 79/6–12,14-15 átdolgozása)

Fogalmazványa ill. a hangszerelést előkészítő jegyzetanyag lappang.

Autográf lichtpaus tisztázat, az UE 10573 fakszimile kiadás (1933) támpéldánya (PB 34 TFSFC1).

Lichtpaus másolat, mutatvány az UE részére, a szerkesztő és Bartók javításaival (PB 34TFSFC3).

A fakszimile kiadás javított példányai: (1) (BBA BH71); — (2) a B&H 16167 kiadás (1949) metszőpéldánya, nem Bartók kézírású javításokkal (PB 34TFSFC2); — (3) egy példányon Bartók jegyzetei a kiadás terjesztéséről (BBjr).

 

BB 108

Öt magyar népdal énekhangra és zenekarra (1933) (BB 98/12111412 átdolgozása)

Autográf partitúra (a IV. tétel utólagos hozzátétel), az UE részére másolt kölcsönanyag (©1933) támpéldánya (PB 64TFSS1).

 

BB 109

BARTÓK–ORSZÁGH, Magyar népdalok hegedűre és zongorára (1934) (BB 53 alapján)

Országh T. „Népdalok Bartók »Gyermekeknek« című gyűjteményéből”, 11 darabból álló átirat (1931), tisztázat, Bartók javításra vonatkozó jegyzeteivel (PB 22TVPFC2).

Bartók fogalmazványa, 9 darab (PB 22TVPS1).

A R 1699 elsőkiadás (1934) javított példánya (PB 22TVPFC1).

Amerikában készült hegedűszólam, másoló ill. Bartók írása (PB 22TVFC1).

 

BB 110

5. vonósnégyes (1934)

Partitúra-fogalmazvány, eldobott oldalakkal, vázlatokkal és részvázlatokkal (PB 71FSS1).

Autográf lichtpaus tisztázat (Washington, Library of Congress ML 29c V29).

Lichtpaus másolat (Washington, Library of Congress ML 29e B29).

Lichtpaus másolat Bartók és Deutsch J. javításaival, az UE 10736 zsebpartitúra elsőkiadás (1936) metszőpéldánya (PB 71FSFC2).

Négy szólamra szétvágott lichtpaus másolat, javításokkal, az UE 10737a–d szólam elsőkiadás (1936) metszőpéldánya (PB 71PartsFC1).

A zsebpartitúra elsőkiadás javított példányai (WSLB MHv14296; BBjr).

 

BB 111

Gyermek- és nőikarok, (a) a cappella (1935–1936), (b) Hét kórus zenekarral (1937–1941)

(a) Fogalmazvány, 27 darab (és BB 105 98. szám vázlata) (PB 72SAS1), amelyről Deutsch J. a Magyar Kórus elsőkiadás (1937) metszőpéldányaként szolgáló lichtpaus tisztázatot másolta (lappang).

Autográf másolat: „Huszárnóta” és „Lány-csúfoló” (BBA 181, BH216).

A MK elsőkiadás javított példányai: (1) német és angol szöveggel, új sorszámozással (PB 72SAFC1); — (2) 4 kórus B&H 15339–15342 kiadásának metszőpéldánya (PB 72SAFC2); — (3) 18 kórus elsőkiadása Kodály Z. jegyzeteivel (BBjr; KZA).

(b) 1–5. szám kiszenekar kísérettel (1937): partitúra-fogalmazvány, a MK kiadásra vonatkozó instrukciókkal (PB 72SAOS1).

Két partitúra-fogalmazvány: 6. szám „Only Tell Me...” [„Ne hagyj itt!”] (c1941) (vö. PB 72SAOS1) és 7. szám „Teasing Song” [„Legény-csúfoló”] (Selden-Goth G. ® ?; fotokópia: BBA).

Az 1–5. szám revideált változata, angol szöveggel, a MK kiadás, Bartók kiegészítéseivel, a B&H kiadás (1941) metszőpéldánya (a 7 kórus új számozásával) (PB 72SAOFC2).

Fotokópia az 1–3. és 5–7. szám ismeretlen kéz írta másolatából, Bartók javításaival, angol és német szöveggel (PB 72SAOFC1).

103 ü. töredék, vázlat és particella (1940-es évek): a „Huszár-nóta” tervezett átdolgozásának zenekari közjátéka (lásd PB 80FSS3).

 

BB 112

Elmúlt időkből. Három férfikar (1935)

Fogalmazvány (a „Lánycsúfoló”-val, vö. BB 111) (PB 73TBBS1-ID1), amelyről Deutsch J. a MK 321 elsőkiadás (1937) metszőpéldányaként szolgáló lichtpaus tisztázatot másolta (lappang).

Az elsőkiadás javított példányai (PB 73TBBFC1; BBjr; KZA: Kodály Z. jegyzeteivel).

 

BB 113

Kis szvit zongorára (1936) (BB 104 alapján)

Fogalmazvány, 5-tételes forma (PB 69TPS1).

Ditta másolata Bartók javításaival, az UE 10987 5-tételes első-kiadás (1939) metszőpéldánya (WSLB MH14296c).

Az UE elsőkiadás javított korrektúralevonata (PB 69TPFC3).

Az UE elsőkiadás és a B&H reprint kiadás javított példányai (PB 69TPFC1–2).

Az utólag komponált hatodik, Ibis tétel fogalmazványa (c1942, BB 104/32 alapján) (PB 69 TPS2) (Bartók 1942-ben lemezre játszotta: Continental 4005/Set 102).

 

BB 114

Zene húroshangszerekre, ütőkre és celestára (1936)

Partitúra-fogalmazvány (vázlatokkal, eldobott oldalakkal), az UE 10815 nagypartitúra elsőkiadás (1937) litográfiáját készítő bécsi másolónak szóló instrukciókkal (PB 74FSS1; fakszimile kiadása: Mainz: Schott, 2000).

Az UE nagypartitúra javított példányai: (1) sajtóhiba javítások, autográf változtatások, a zenekar ülésrendjének tervével (PB 74FSFC1); — (2) példány egy 1-oldalas Änderungen listával (BBjr); — (3) az UE 10888/W.Ph.V.201 zsebpartitúra metszőpéldánya, autográf kiegészítések, benne az Aufbau szövege (PB 74FSGC2).

Az UE/ W.Ph.V. zsebpartitúra elsőkiadás javított példánya (BBjr).

 

BB 115

Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre (1937) és BB 121 Concerto két zongorára és zenekarra (1940)[NB: bár a kétzongorás Szonáta Bartók életében kiadatlanul maradt Concerto változata önálló műalak, önálló BB számmal, a források szorosan összefonódnak.]

(a) Vázlatok: a Mikrokosmos fogalmazványai között (vö. BB 105, PB 59PS1, 71. p.) és a Hegedűverseny BB 117 vázlataival (T. Spivakovsky gyűjteménye).

Fogalmazvány és az I. tétel visszavezetésének revideált formája (229–273. ü.), c1939 (PB 75 FSS1).

A partitúra (115) autográf lichtpaus tisztázata, javításokkal (PB 75FSID1-ID3).

A III–IV. ütőszólam autográf lichtpaus tisztázata (PB 75DID1).

A partitúra (115) javított lichtpaus másolatai: (1) Bartók játszópéldánya (ered. visszavezetés) (PB 75PSID2A); — (2) példány 1939. jún. dedikációval (Sólyom J. gyűjteménye, Stockholm); — (3) Bartók új játszópéldánya a Szonáta ill. Concerto (115+121) előadásához (rev. visszavezetés) (PB 75TPPFC1), előkészítő jegyzetek a hangszereléshez; — (4) Ditta játszópéldánya a Szonáta ill. Concerto (115+121) előadásához, 46 pp. (PB 75TPSPFC1).

Az ütőszólamok javított lichtpaus másolatai: (I–II.) (BBA BH44; a budapesti bemutató játékosainak egyéni példányai: BBA); — (III–IV.) ered. és rev. forma (PB 75DID2).

További ütőszólamok: (I–II.) az 1940-es New York-i előadás példánya (Bartók javításaival; PB 75DID3).

(115): a Szonáta B&H 8675 elsőkiadásának (1942) metszőpéldánya, lichtpaus másolat E. Stein szerkesztésében (PB 75(T)PSPFC12).

A B&H 8816 ütőszólam elsőkiadás metszőpéldánya (PB 75(T)DFC4); egy javított példány (PB 75TDFC2).

(121): Az átdolgozott partitúra-részletek autográf másolata [a Concerto formából teljes partitúrát nem készített Bartók] (1–20. pp.: még európai, 21–30. pp.: már amerikai kottapapír) (PB 75TFSS1).

 

BB 116

Kontrasztok hegedűre, klarinétra és zongorára (1938)

Vázlat (vö. BB 117, BBA 4091a, 21. p.).

Fogalmazvány, vázlatokkal, a tételek I., III., II. sorrendben (PB 77FSS1).

Autográf lichtpaus tisztázat, a tételek I., III., II. sorrendben (PB 77FSFC1).

A II. tétel lichtpaus másolata, javításokkal, 7–8. pp. (PB 77FSFC2).

Lichtpaus másolat (D. Dillének dedikálva) (magángyűjtemény, Belgium); a Hawkes B.Ens.49–73 elsőkiadás (1942) lichtpaus-másolat metszőpéldánya lappang.

 

BB 117

Hegedűverseny (2.) (1937–1938)

Vázlatok (T. Spivakovsky gyűjteménye).

Fogalmazvány, hegedű–zongora particella forma, vázlatokkal (a III. tételben előkészítő jegyzetek a hangszereléshez) (PB 76VPS1).

A hegedűszólam I. tétel, 83 ü. autográf másolata próbaelőadásra, Tempo di verbunkos felirattal (BBA BH46/14).

A hegedű–zongora forma autográf lichtpaus tisztázata, változtatásokkal (PB 76TVPFC1).

A heg.–zg. forma javított lichtpaus másolatai: (1) Bartók munkakópiája, az I–II. tételben jelentős átdolgozás, szerkesztés, valamint előkészítő jegyzetek a hangszereléshez, a III. tétel két eltérő, kevésbé javított példányban (a 21. oldalon témavázlat a Kontrasztok BB 116 III. tételéhez) (BBA 4091a–c); — (2) Székely Z.-nak küldött példány (magángyűjtemény); — (3) a hegedű–zongorakivonat B&H 8296 elsőkiadásának (1941) metszőpéldánya, Bartók javításaival, E. Stein változtatásaival és szerkesztésében (PV 76TVPFC3).

A hegedű–zongorakivonat B&H 8296 elsőkiadásának javított korrektúralevonata, 1939. szept. (BBjr).

A hegedű–zongorakivonat elsőkiadásának javított példánya (PB 76TVPFC2).

A partitúra autográf lichtpaus tisztázata (PB 76FSID1).

A partitúra javított lichtpaus másolata hibajegyzékkel (PB 76FSFC1–2); a B&H 9003 partitúra elsőkiadás, 1946, metszőpéldánya lappang.

A B&H partitúra elsőkiadás javított korrektúralevonata Bartók széljegyzeteivel (Washington, Library of Congress, Moldenhauer Archives, Hungarian box).

 

BB 118

Divertimento vonószenekarra (1939)

Partitúra-fogalmazvány (vázlatok a 2. és 19. oldalon, BB 119 vázlatok: 14. p.), a tételek I., III., II. sorrendben (PB 78FSS1).

Autográf lichtpaus tisztázat (PB 78FSID1); a B&H 8326 nagypartitúra elsőkiadás (1940) metszőpéldánya lappang.

A B&H nagypartitúra elsőkiadás egy példánya, javításokkal a zsebpartitúra kiadáshoz (PB 78FSFC1).

 

BB 119

6. vonósnégyes (1939)

Vázlatok: témafeljegyzések (vö. BB 118).

Partitúra-fogalmazvány, vázlatok az 1. és 9. oldalon; a tervezett gyors zárótétel: 17–19. pp. (PB 79FSS1).

Autográf lichtpaus tisztázat, utólagos javításokkal (PB 79FSFC1).

Javított lichtpaus másolatok: (a) a B&H 8437 elsőkiadás (1941) metszőpéldánya (PB 79FSFC2); — (b) másik lichtpaus másolat (BBA 5660); — (c) egy másolat R. Kolisch bejegyzéseivel (magángyűjtemény, fotokópia: BBA).

Javított korrektúralevonatok (PB 79FSFC3 ill. magángyűjteményben).

 

BB 120

Hét darab a Mikrokosmosból két zongorára (–1940) (BB 105/11369135123127145146 átirata)

Vázlatok: előkészítő jegyzetek a 2. és 7. számhoz a Mikrokosmos III. és VI. füzetének példányában (PB 59PFC2–TPPS1).

Fogalmazvány, 2. szám (második forma) és 3. szám (fotokópia: PB 59TPPS2).

Autográf lichtpaus tisztázat, 1., 4., 2., 7. szám (PB 59TPPID1).

A 4., 2., 7. szám javított lichtpaus másolata (PB 59TPPFC2).

A B&H 15856 elsőkiadás (1947) metszőpéldánya, vegyes kézirat, 1–2., 4., 7. szám: javított lichtpaus másolat; 3. szám (első forma): autográf; 5–6. szám: a Mikrokosmos kiadás átalakított példánya (PB 59TPPFC1).

 

BB 121 Concerto két zongorára és zenekarra (1940) (a források leírását lásd BB 115)

 

BB 122

Szvit két zongorára, op. 4b (1941) (BB 40 átirata)

Fogalmazvány (töredékes forma, de valószínűleg a teljes elkészült fogalmazvány (PB 12TPPS1): I. (teljes), II. 1–38., 223–227. (kétszer: vázlat és fogalmazvány), IV. 43–64. és 124–145. ü. (az újraírt szakaszok).

Autográf lichtpaus leírás, javításokkal (PB 12TPPID1).

Javított lichtpaus másolat, két játszópéldány (1. zg. = Ditta, 2. zg. = Bartók) (PB 12TPPFC1-TPSPFC1).

 

BB 123

Concerto zenekarra (1943)

Vázlatok és folyamatfogalmazvány (felhasználatlan témavázlatokkal), Bartók török gyűjtőfüzetének 10–98. oldalán (PB 80FSS1; egy lassútétel tervével [?], vö. BB 129b), folytatása kottalapokon (a hangszerelést előkészítő jegyzetekkel, részvázlatokkal) (PB 80FSS2; 1 p. részvázlat, 85FSS1 jelzettel, korábban a Brácsaverseny BB 128 kéziratai között).

Autográf partitúra (csak a rövid befejezés), dedikációs példány (Washington, Library of Congress ML 30.3c2.B3, Koussevitzy Music Foundation).

Az autográf partitúra két javított fotokópiája: (1) Bartók munkapéldánya, bejegyzésekkel és javításokkal (PB 80FSFC1); — (2) a B&H 9009 nagypartitúra elsőkiadás (1946) metszőpéldánya, az alternatív (2.) befejezés (1945) autográf kéziratával (PB 80FSFC2); az 1945-ben Bartók által javított korrektúralevonat lappang).

Másolt partitúra Koussevitzky számára (Turner és Weisleder kopisták írása): lichtpaus másolat, néhány Bartók bejegyzéssel (Washington, Library of Congress ML 30.3e2.B3).

Zongorakivonat (1944): autográf lichtpaus leírás (PB 80TPFC1).

 

BB 124

Szonáta szólóhegedűre (1944)

Vázlatok és folyamatfogalmazvány (teljes), Bartók arab gyűjtőfüzetének 37–64. oldalán (PB 81FSS1; egy fúgatéma [?] a török gyűjtőfüzetben, PB 80FSS1, 95. p.).

Autográf lichtpaus tisztázat (PB 81VFC1).

Javított lichtpaus másolatok: (1) Y. Menuhin első megjegyzéseit tartalmazó példány (PB 81 VFC2); — (2) Bartók munkapéldánya jegyzetekkel (PB 81VFC4); — (3) játszópéldányként montírozva, R. Kolisch példánya (BBA 2410; egy másik változata: magángyűjtemény); — (4) Menuhin játszópéldánya (magángyűjtemény; fotokópia: BBA); — (5) 10 pp., a B&H 15896 elsőkiadás (1947) metszőpéldánya (Menuhin közreadása, kiadásra előkészítette E. Stein) (PB 81VFC3).

 

BB 125

A férj keserve (Kecskedal) énekhangra és zongorára (1945)

Fogalmazvány, ukrán népdal magyar szöveggel és címmel („A férj keserve”), Kecskeméti Pálnak ajánlva (magángyűjtemény; fotokópia: BBA; fakszimile kiadása: Homosassa: Bartók Records, 2002).

Autográf lichtpaus tisztázat, cím nélkül, magyar és angol szöveggel (PB 83VoPFC1).

 

BB 126

Három ukrán népdal énekhangra és zongorára (c1945)

Fogalmazvány, ukrán szöveggel (részben töredékes forma; 3–5. pp. a Félretett dalok kéziratgyűjtőben) (PB 82VoPS1).

 

BB 127

3. zongoraverseny (1945)

Vázlatok: (1) I. főtéma, Bartók arab gyűjtőfüzetének (vö. BB 124) 69. és 67. oldalán (lásd még a török gyűjtőfüzet 95. oldalát, vö. BB 123); — (2) Bartók madárdal-lejegyzései, köztük a II. tétel 64–67. ü. témája (PB Miscellaneous Box C-27 55b).

Fogalmazvány, 2-zongorás forma, vázlatokkal és részvázlatokkal, a hangszerelést előkészítő jegyzetekkel (PB 84FSS1).

A partitúra autográf lichtpaus tisztázata; a 61–62. oldalon Serly T. kiegészítése; a III. tétel előadási utasításai kidolgozatlanok; a II–III. tételben Bartók ceruzás változtatásai, amelyeket a posztumusz elsőkiadás nem vett figyelembe (PB 84FSFC1). (A B&H 9122 elsőkiadás, 1947, metszőpéldánya lappang.)

 

BB 128

Brácsaverseny (1945) (fogalmazvány; kidolgozta és hangszerelte SERLY T.)

Fogalmazvány, brácsa–zongora particella forma, vázlatokkal, Serly által felhasználatlan részletekkel, a hangszerelést előkészítő néhány Bartók jegyzettel (PB 85FSS1; fakszimile kiadás: Bartók Records, 1995).

Serly T. kéziratai: a partitúra lappang; lichtpaus tisztázatok: (1) brácsa–zongorakivonat, 1947. dec. 15. dátummal (lichtpaus másolattal); — (2) brácsaszólam (lichtpaus másolat, W. Primrose közreadása); — (3) csellószólam Serly Csellóverseny verziójához (PB 85TVaP1-VaID1-TVaFC1-CID1).

 

BB 129

Megvalósulatlan művek töredékei, 1906, 1943–1945

(a) Kb. 50 ütem csellóra és vonósokra (lassú darab, tervezett Csellóverseny [?]), datálatlan fogalmazvány (BBA BH46/11; 1-kottasoros kivonata, 36 ü., Bartók Grubernénak írt 1906. máj. 4-i levelében).

(b) 12 ütem, zongora 2-kezes formájú vázlat (vlsz. lassútétel-terv a Concertóhoz BB 123), 1943-nál nem későbbi feljegyzés a török gyűjtőfüzetben (PB 80FSS1), 85. p.

(c) kb. 22 ütem, egy vonósnégyes [?] kezdetének partitúra vázlata, particella folytatással (lassútétel; vlsz. a tervezett 7. vonósnégyes anyaga), 1944 vagy 1945, az arab gyűjtőfüzetben (PB 81FSS1), 65–66. pp. (a 6. ütem anyagának ritmusa: a török gyűjtőfüzetben, PB 80FSS1, 98. p.).

Töredékek, amelyek egyértelműen kapcsolhatók befejezett érett művekhez, vö. BB 50, 81, 89, 90, 91, 110, 111, 115, 123 (lásd még BB 28); töredékek, amelyek talán nem tartoznak az adott kompozícióhoz, vö. BB 50, 90, 93. Kihagyott darabok, tételek, vagy jelentősebb terjedelmű tételrészek, vö. BB 42, 53, 79, 86, 94, 104, 105.

 

 

Függelék: Bartók átiratok és cadenzák autográfjai

 

Nem listázzuk Bartók instruktív közreadásainak fennmaradt primer forrásait, kortárs szerzők (R. Strauss, Kodály Zoltán és Emma, Stravinsky, Lord Berners stb.) műveinek Bartók-kézírású másolatait

 

BB A-1

Rákóczi induló zongorára 4-kézre (1896) (=DD C2)

Autográf kézirat ceruzával (BBA BH50).

 

BB A-2

Cadenza BEETHOVEN c-moll zongoraversenyének I. tételéhez (1900)

Autográf kézirat (BBA BH12b).

 

BB A-3

BEETHOVEN Erlkönig dalának (WoO 131) hangszerelése (c1905)

Autográf partitúra (University of Illinois, Urbana).

 

BB A-4a–k

17–18. századi olasz csembaló- és orgonazene (MARCELLO, ROSSI, DELLA CIAIA, FRESCOBALDI, ZIPOLI) átirata zongorára (1926–1927)

Autográf kézirat, a tizenegy darabból öt, valamennyi Bartók játszópéldánya: (b–c–d) Michelangelo Rossi, „9. toccata”, „1. toccata”, (Corrento; — (i) Girolamo Frescobaldi, „Toccata” G-ben; — (k) Domenico Zipoli, „Pastorale” (BBA BH208, BH209, BH207). (A 11-füzetes C. Fischer kiadás, 1930, metszőpéldánya lappang.)

 

BB A-5

J. S. BACH, 6. orgonaszonáta (BWV 530), átirat zongorára (c1929)

Autográf kézirat, a Rv 5172 elsőkiadás (1930) metszőpéldánya (BBA BH 221).

 

BB A-6

PURCELL, Két prelűd, átirat zongorára (c1929)

Autográf fogalmazvány és autográf lichtpaus tisztázat (BBA BH211a–b).

 

BB A-7

Cadenzák MOZART Esz-dúr versenymű két zongorára K365 I. és III. tételéhez (c1939)

Autográf fogalmazvány (PB M1; fakszimile kiadása: Homosassa: Bartók Records, 2000).