Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum

 

Feladatkör:

  • etnomuzikológiai (népzenetudományi) kutatások, a Magyar Népzene Tára (a magyar népzene kritikai összkiadása), a történeti népzenei rendek (Bartók-rend, Kodály-rend) gondozása és közreadása, a központi népzenei gyűjtemény gondozása, gyarapítása, rendezése, stílusrendjeinek közreadása; népi hangszerek és népi hangszeres zene kutatása, népzenetörténeti és összehasonlító kutatások (finnugor, török népzenék, szomszéd népek népzenéje és történeti források), népi játékok, énekes-zenés népszokások kutatása, rendszerezése és közreadása, az „európai dallamkatalógus”, szakkönyvtár és hangzó gyűjtemény gondozása, fejlesztése; elenkori zenei kulturális antropológiai kutatás,
  • etnokoreológiai (néptánctudományi) kutatások és közreadás, a néptánc történeti kutatása, egyéniségvizsgálat, formai és összehasonlító elemzések, motívumrendek kialakítása, táncnotációs és mozdulatelemzési, táncantropológiai kutatás
  • magyar, kisebbségi, szomszédnépi, finnugor, török és nemzetközi kitekintésű népzene- és néptáncarchívum (lejegyzésgyűjtemény, kézirattár, hanglemez-, CD-, hangszalag-, film-, videoszalag- és fotógyűjtemény) fenntartása, gyarapítása, katalogizálása, digitalizálása és különböző hordozókon (internet, CD, DVD) való közreadása