The building of the RCH Institute for Musicology will be closed between November 1, 2022 and March 31, 2023 due to technical reasons. The staff of the Institute can be reached by email. Thank you for your understanding!

 

This closure only concerns the Institute itself, the Museum of Music History is still open from 10:00 to 16:00 every day, except for Mondays.

Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum

 

Feladatkör:

  • etnomuzikológiai (népzenetudományi) kutatások, a Magyar Népzene Tára (a magyar népzene kritikai összkiadása), a történeti népzenei rendek (Bartók-rend, Kodály-rend) gondozása és közreadása, a központi népzenei gyűjtemény gondozása, gyarapítása, rendezése, stílusrendjeinek közreadása; népi hangszerek és népi hangszeres zene kutatása, népzenetörténeti és összehasonlító kutatások (finnugor, török népzenék, szomszéd népek népzenéje és történeti források), népi játékok, énekes-zenés népszokások kutatása, rendszerezése és közreadása, az „európai dallamkatalógus”, szakkönyvtár és hangzó gyűjtemény gondozása, fejlesztése; elenkori zenei kulturális antropológiai kutatás,
  • etnokoreológiai (néptánctudományi) kutatások és közreadás, a néptánc történeti kutatása, egyéniségvizsgálat, formai és összehasonlító elemzések, motívumrendek kialakítása, táncnotációs és mozdulatelemzési, táncantropológiai kutatás
  • magyar, kisebbségi, szomszédnépi, finnugor, török és nemzetközi kitekintésű népzene- és néptáncarchívum (lejegyzésgyűjtemény, kézirattár, hanglemez-, CD-, hangszalag-, film-, videoszalag- és fotógyűjtemény) fenntartása, gyarapítása, katalogizálása, digitalizálása és különböző hordozókon (internet, CD, DVD) való közreadása