The building of the RCH Institute for Musicology will be closed between November 1, 2022 and March 31, 2023 due to technical reasons. The staff of the Institute can be reached by email. Thank you for your understanding!

 

This closure only concerns the Institute itself, the Museum of Music History is still open from 10:00 to 16:00 every day, except for Mondays.

jan23

 

Ignácz Ádám: Populáris zene és nosztalgia a késő Kádár-korszakban

Bartók terem, 2020. november 12. csütörtök, 10 óra

video

Előadásomban elsősorban azt vizsgálom, hogy mi a közös azokban a muzsikusokban, akik a hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán már létező zenék újrahasznosításával, a populáris zenei múlt reaktiválásával arattak sikereket. Mindezt egy olyan populáriszene-történet kidolgozásának reményében teszem, amely nem műfajok és generációk egymásutánjára épül – ahogy azt általában a rockzene trendformáló hatását kihangsúlyozó munkák teszik –, hanem éppenséggel az egyidejűségekre, a visszatérésekre, illetve az egyes műfajokon és stílusokon belül megvalósuló különbségekre koncentrál. 

Választott példáim a Hungária együttes munkásságával és a rock and roll műfajának különböző magyarországi megjelenéseivel kapcsolatosak; ezeken keresztül igyekszem bizonyítani, hogy a magyar populáris zene történetében bizonyos zeneszámok és műfajok egyszerre több korszakhoz és alkotó-előadói közösséghez is hozzákapcsolhatók.

E munkához az egyik legfontosabb eszközt a nyugati (nyugati irányból globalizált) populáris zene utánzásának, a zenei feldolgozás gyakorlatának az elemzése jelentheti. A feldolgozások sokat árulhatnak el azzal kapcsolatban, hogy az eltérő nemzetközi trendek miképpen, milyen módosulásokkal voltak jelen a hazai zenei színtéren, de emellett a játékmód változásairól is kellőképpen tájékoztathatnak, és azt is jelezhetik, hogy a politika és az ideológia az államszocializmusban mikor, milyen mértékben próbálta szabályozni a nyugati zene terjedését és a domesztikáció mechanizmusait.

 

Az új igazgatói rendelkezésnek megfelelően kérünk mindenkit, aki szeretne részt venni, hogy a november 12-i Tudományos Fórumon ne személyesen jelenjen, hanem online jelentkezzen be. Az esemény Zoom-linkje a következő: https://zoom.us/j/99349970896 Amennyiben valaki nem a linket, hanem a szoba azonosítóját szeretne használni, a következőt kell bemásolnia: 993 4997 0896. A belépéshez nem kell jelszó, ám kérünk mindenkit, hogy az előadás megkezdése előtt jelentkezzen be, mert nem garantált, hogy 10 óra után be tudjuk engedni a felhasználókat a Zoom-szobába.