jan24

 

Brauer-Benke József: Hangszerek és ideológiák: Ősi, népi, nemzeti és multikulturális hangszerek – könyvbemutató

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2023. november 9. csütörtök, 15 óra

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

A BTK Zenetudományi Intézet kiadásában megjelent intézetünk tudományos főmunkatársa Brauer-Benke József „Hangszerek és ideológiák: Ősi, népi, nemzeti és multikulturális hangszerek.” című monográfiája. A kötetnek intézetünk igazgatója Richter Pál volt a lektora és a témaválasztást a tavaly elhúnyt Sárosi Bálint ihlette, aki összességében azon a véleményen volt, hogy „Nincsenek népi hangszerek, csak hangszerek, amelyeken népzenét is játszanak.” Ezzel Sárosi rávilágított arra a tényre, hogy bár a „népi hangszer” fogalom egy gyakran használt kifejezés, de a korábbi definíciók áttekintése arra mutat, hogy több olykor egymásnak is ellentmondó jelentéstartalommal használták és használják, és egy minden szempont tekintetbevételével egzaktnak tekinthető „népi hangszer” definíció meghatározása komoly kihívásnak tűnik. Az „ősi” és a „nemzeti hangszer” fogalmakkal is hasonló a helyzet, mert egyiknek sem alakultak ki egységes, tudományosan elfogadott kritériumai, és az adott ország értelmiségi rétege döntötte el, nem egyszer kitalált hagyományként, hogy mit tekint nemzeti hangszernek. Mivel nemcsak a nacionalizmus, hanem a multikulturalizmus is megtalálta a maga szimbolikus hangszereit, összességében úgy tűnik, hogy a hangszereknek, mint a különböző ideológiák szimbólumainak, hasonló szerepe van, mert a nemzeti hangszerek szimbolikájához hasonlóan a multikulturális hangszerek is pszichológiai és kulturális határjelzőként funkcionálnak, és egyszerre fejezik ki az összetartozást, valamint a másoktól való elkülönülést. Mivel a szimbólumok nemcsak a közös múltból, hanem a jelenből is származhatnak, így válhatnak a multikulturális hangszerek adott politikai állásfoglalás szimbólumává.

Brauer-Benke József

 

Brauer HANGSZEREK ÉS IDEOLÓGIÁK Brauer HANGSZEREK ÉS IDEOLÓGIÁK hátoldal 2

 

A kötetet Richter Pál, zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatója és Kim Katalin, zenetörténész, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet igazgatóhelyettese ismertetik.

 

A kötet kedvezményes ára a helyszínen: 3.500 Ft.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Az esemény nyilvános és ingyenes.