The building of the RCH Institute for Musicology will be closed between November 1, 2022 and March 31, 2023 due to technical reasons. The staff of the Institute can be reached by email. Thank you for your understanding!

 

This closure only concerns the Institute itself, the Museum of Music History is still open from 10:00 to 16:00 every day, except for Mondays.

jan23

 

Lipták Dániel: A gyors legényes tánctípus dallamai a Maros–Küküllők vidékén

Bartók terem, 2021. október 21. csütörtök, 10 óra

video

A magyar népzenekutatásban kevéssé kutatottak azok a jellegzetesen hangszeres fogalmazású dallamok, amelyeket nem, vagy csak távolról lehet valamely magyar népdaltípussal rokonítani; ilyen többek között az erdélyi férfitáncok zenéje. A gyors legényes tánctípushoz kapcsolódó dallamok Közép-Erdélyben viszonylag egységes, jól áttekinthető műfajt alkotnak. Ugyanakkor a dallamkészlet bősége és összetétele tájanként változik. A Maros–Küküllők vidéke e tekintetben meglehetősen elkülönül a többi aldialektustól: vannak csak itt élő típusok, viszont más, egyébként elterjedt típusok itt hiányoznak. Előadásomban annak  a dallamformáló elvnek a szerepét elemzem, amelyet Bartók Béla román hangszeres dallamgyűjteményének előszavában a „shifted rhythm” terminussal ír le: egy háromtagú motívum oly módon ismétlődik meg, hogy az egyes motívumelemek metrikai helyzete a visszatéréskor megváltozik. A magyar népzenében ezt az eljárást még nem vizsgálták, pedig Erdély-szerte találhatunk rá magyar példákat. A vonatkozó dallamok elemzése arra mutat, hogy a metrikus motívumeltolódás különösen jellemző a vidék régiesebb kultúrájú mikrotájaira, így dialektális elhatároló jelentőséget is tulajdoníthatunk neki.

 

Az eseményt személyes részvétellel tartjuk meg, ám az előadást a Zenetudományi Intézet (Zoom-alkalmazással) élőben is közvetíti, valamint a későbbiekben az Intézet honlapján elérhetővé teszi. A közvetítés az alábbi linkre kattintva tekinthető meg: https://zoom.us/j/96811498400.