A zene és a nagy háború – Zenetudományi konferencia az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára (2014. november 27.)

A konferencia meghívója, részletes programja

A konferencián elhangzott előadások szövegei

Somfai László: Komponálás a kiadás esélye nélküli években. Bartók és a Nagy Háború.
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztraktAngol nyelvű absztrakt

Vikárius László: Bartók levelei Gombossy Klárához (1916): egy életszakasz megkerülhetetlen forrásai
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztraktAngol nyelvű absztrakt

Biró Viola: Megjegyzések Bartók Hunyad megyei gyűjtéséhez
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Bereczky János: Ó és új a háborús katonanótákban
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Tari Lujza: „Széles az Isonzó vize...” Az I. világháború és a népzenekutatás
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szalay Olga: Bartók és Kodály I. világháborús katonadal-gyűjteményének tudománytörténeti jelentősége
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Ittzés Mihály: „... behívtak őrszolgálatra egy másik, szellemi őrseregbe...” Kodály Zoltán munkássága az I. világháború idején
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztraktAngol nyelvű absztrakt

Dalos Anna: Kodály Zoltán eszményi birodalma. A Háry János alakváltásai
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kusz Veronika: I. világháború – első alkotói krízis? Dohnányi Ernő 1. hegedűversenye
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kovács Ilona: „A nyomorult zongorázást felcserélném tisztességesebb pályával.” Az I. világháború hatása Dohnányi Ernő művészi pályájára
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kelemen Éva: „Daliás idők muzsikája.” Kacsoh Pongrác katonanótái
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Solymosi Tari Emőke: „... átlőtték a sipkám a fejemen.” A négyéves frontszolgálat hatása Lajtha László oeuvre-jére
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Ferenc János: A háború hangjai. Az I. világháború és a magyar hanglemeztörténet
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztraktAngol nyelvű absztrakt

Gombos László: Egy pacifista művész háborús szimfóniája: Hubay: „Sinfonie 1914”
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Ignácz Ádám: „Szkrjabin és a forradalom szelleme.” Egy életmű újraértelmezése a bolsevik hatalomátvétel után
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt